Xi Jinping se zúčastnil první fáze 15. summitu G20 prostřednictvím videa

2020-11-23 14:08:30
Sdílej:

21. listopadu večer se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) prostřednictvím videa zúčastnil první fáze 15. summitu skupiny dvaceti G20 v Pekingu a přednesl důležitý projev.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína aktivně podporuje mezinárodní spolupráci na vakcínách proti COVID-19 a účastní se jí, Čína už se připojila k „Novému plánu implementace vakcíny proti epidemii nového koronaviru“ a je ochotna posílit spolupráci s dalšími zeměmi při vývoji, výrobě a distribuci vakcín. Čína splní své závazky, poskytne pomoc a podporu dalším rozvojovým zemím a bude usilovat o to, aby se vakcíny staly veřejným produktem, který mohou používat a dovolit si ho lidé ve všech zemích.

Xi Jinping zdůraznil, že je nutné posílit dokování politik a standardů a vybudovat „rychlé kanály“, které usnadní řádnou výměnu zaměstnanců. Čína navrhuje zřídit mezinárodní mechanismus vzájemného uznávání zdravotních kodexů na základě výsledků testování nukleových kyselin ve formě mezinárodně uznávaných QR kódů a doufá, že se jich zúčastní více zemí.

Xi Jinping zdůraznil, že je nutné proaktivně reagovat na změny, přeměnit krize na příležitosti a katalyzovat nové impulsy rozvoje prostřednictvím technologických inovací a digitální transformace. Je nezbytné posílit spolupráci v oblasti zabezpečení dat, posílit budování digitální infrastruktury a vytvořit rovné podmínky pro vědecké a technologické podniky v různých zemích.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína navrhuje svolat mezinárodní konferenci o snižování ztráty potravin ve vhodnou dobu, a vítá aktivní účast členů skupiny G20 a příslušných mezinárodních organizací.

Xi Jinping zdůraznil, že epidemie nového koronaviru zdůraznila nedostatky globální správy. Měli bychom dodržovat zásadu rozsáhlých konzultací, společného příspěvku a sdílených výhod, dodržovat multilateralismus, dodržovat otevřenost a toleranci, dodržovat vzájemně prospěšnou spolupráci a držet krok s dobou. V tomto ohledu by skupina G20 měla hrát větší vedoucí roli.

Xi Jinping zdůraznil potřebu pevně chránit mnohostranný obchodní systém, podporovat reformu Světové obchodní organizace, zvýšit její účinnost a autoritu, podporovat volný obchod, postavit se proti unilateralismu a protekcionismu a chránit rozvojová práva a prostor rozvojových zemí.

Xi Jinping zdůraznil, že tváří v tvář obavám o bezpečnost dat, digitální propast, osobní soukromí, etiku a další, musí země udržovat politickou orientaci zaměřenou na lidi a založenou na faktech, podporovat inovace, budovat vzájemnou důvěru a podporovat Organizaci spojených národů, aby v tomto ohledu hrála vedoucí úlohu a spolupracovala na budování otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního digitálního vývojového prostředí. Nedávno Čína navrhla „Globální iniciativu pro zabezpečení dat“. Jsme ochotni ji použít jako základ pro diskusi a formulování globálních pravidel digitální správy se všemi stranami.

Xi Jinping zdůraznil, že v současnosti je nejnaléhavějším úkolem posílit globální systém veřejného zdraví za účelem prevence a kontroly epidemie nového koronaviru a dalších infekčních nemocí. Je nutné posílit roli Světové zdravotnické organizace, pokročit v prevenci a reakci na globální pandemie, vybudovat silný plot k udržení lidského zdraví a bezpečnosti, a vybudovat společenství pro lidské zdraví.

Xi Jinping zdůraznil, že budování nového modelu rozvoje není v žádném případě zavíráním dveří, ale všestranné uvolnění nabídky i poptávky a odblokování výroby, distribuce, oběhu a spotřeby. Při zlepšování ekonomické odolnosti a konkurenceschopnosti se také buduje nový horizontální systém otevřené ekonomiky vyšší úrovně. To přinese zemím více příležitostí sdílet plody vysoce kvalitního ekonomického rozvoje Číny.

Xi Jinping zdůraznil, že svět v post-epidemické éře se musí znovu narodit. Pracujme společně na vytvoření lepšího a šťastnějšího života a společně podporujme budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo.

Jia