Xi Jinping se zúčastnil druhé fáze 15. summitu G20

2020-11-23 14:13:58
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se dne 22. listopadu večer zúčastnil druhé fáze 15. summitu G20 v Pekingu.

Ve svém projevu ve druhé fázi summitu se Xi Jinping zaměřil na své názory na udržitelný rozvoj. Poukázal na to: „Je třeba vybudovat inkluzivní, udržitelnou a odolnou budoucnost, je velmi důležité neustále podporovat snižování chudoby ve světě.“

Xi Jinping řekl, že když čelíme dopadům epidemie nového koronaviru, musíme více než kdykoli dříve přijímat konkrétní opatření. Nejprve dodržujme koncepci upřednostňování rozvoje. Na základě provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 je třeba posílit rozvojovou spolupráci a zmenšit rozdíly v rozvoji mezi severem a jihem. Za druhé, je třeba přijmout komplexní a vyvážená politická opatření. Je třeba přesně provádět politiky na řešení chudoby a návratu k chudobě způsobeného epidemií nového koronaviru. Musíme nejen provést iniciativu na oddlužení, ale i nadále poskytovat nezbytnou finanční podporu rozvojovým zemím a podporovat budování infrastruktury a propojení. Za třetí, je třeba vytvořit dobré mezinárodní ekonomické prostředí.

Xi Jinping řekl: „Musíme vytrvávat v budování otevřené světové ekonomiky, snižování cel a necelních překážek, dodržování zvláštního a odlišného zacházení s rozvojovými zeměmi, prosazování snižování chudoby a rozvoje prostřednictvím obchodu a pomáhat rozvojovým zemím lépe se integrovat do globálního trhu. Plně hrajme roli snižování digitální chudoby, zvyšme digitální inkluzivitu a poskytněme více příležitostí znevýhodněným skupinám, jako jsou malé a střední podniky, ženy a mládež, aby unikly chudobě a zbohatly.“

Xi Jinping zdůraznil, že Čína se snaží překonat dopady epidemie a brzy dosáhne cíle vymýcení absolutní chudoby 10 let předem.

Xi Jinping zdůraznil: „Za posledních 40 let reforem a otevírání se v Číně vymanilo z chudoby více než 700 milionů lidí, což přispívá více než 70 % ke snížení chudoby na světě. Jsme ochotni spolupracovat s dalšími zeměmi na vybudování lepšího světa mimo chudobu.“

Vedoucí představitelé na zasedání uvedli, že skupina G20 by měla zvýšit podporu rozvojových zemí při překonávání epidemie, podporovat hospodářské oživení a růst, zmenšit digitální propast, odstranit chudobu, poskytnout ženám a mladým lidem více příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání a provádět Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a dosáhnout inkluzivního rozvoje. Skupina G20 by měla také snižovat emise uhlíku, podporovat ekologický a nízkouhlíkový rozvoj a spolupracovat na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu a zhoršování ekologického prostředí.

Summit schválil „Deklaraci summitu lídrů G20 v Rijádu.“

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se dne 22. listopadu večer zúčastnil druhé fáze 15. summitu G20 v Pekingu.

Xi Jinping zdůraznil, že rozvoj je hlavním klíčem k řešení problému chudoby. Rozvojová agenda by měla zaujímat významnější postavení v globální koordinaci makroekonomické politiky a měla by se řídit prováděním Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, je třeba posilovat rozvojovou spolupráci, zmenšovat mezeru v rozvoji mezi severem a jihem a dosáhnout společného rozvoje a prosperity.

Xi Jinping zdůraznil, že je nezbytné nejen snížit dluhové zatížení rozvojových zemí, ale i nadále poskytovat nezbytnou finanční podporu rozvojovým zemím, aby se posílily jejich nezávislé schopnosti snižovat chudobu.

Xi Jinping zdůraznil potřebu hrát roli při snižování digitální chudoby, zvyšovat digitální inkluzivitu a poskytovat více příležitostí znevýhodněným skupinám, jako jsou malé a střední podniky, ženy a mládež, aby se zbavily chudoby a zbohatly.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína tvrdě pracuje na překonání dopadů epidemie a brzy dosáhne cíle vymýcení absolutní chudoby 10 let předem. Za posledních 40 let reforem a otevírání se v Číně vymanilo z chudoby více než 700 milionů lidí, což přispívá více než 70 % ke snížení chudoby na světě. Jsme ochotni spolupracovat s dalšími zeměmi na vybudování lepšího světa mimo chudobu.

Jia