Poslouchejte, Xi Jinping takto vysvětluje světu čínský sen

2021-03-16 19:06:59
Sdílej:

„Čínský sen je snem národa a každého Číňana.“ – Dne 17. března roku 2013 na závěrečném zasedání 1. zasedání 12. VSLZ přednesl projev zvolený prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching). V téměř 25 minutách řeči Xi Jinping devětkrát zmínil „čínský sen“.

Čínský sen je snem čínského lidu ve snaze o štěstí a úzce souvisí s krásnými sny lidí ze všech zemí. V uplynulých osmi letech Xi Jinping opakovaně vysvětlil světu čínský sen a vysvětlil čínskou filozofii a návrhy na dodržování mírového rozvoje a prosazování spolupráce prospěšné všem.

„Dosažení velkého omlazení čínského národa je největším snem čínského lidu od moderní doby. Říkáme mu „čínský sen“. Základní konotací je uvědomit si prosperitu země, revitalizaci národa a štěstí lidí.“

V březnu roku 2013 přednesl Xi Jinping projev na Moskevském institutu mezinárodních vztahů, kde podrobně popsal vládnoucí filozofii nového čínského vedení. Toto byla první zahraniční cesta Xi Jinpinga od jeho zvolení prezidentem. Sdělil světu, že čínský sen je snem mírového rozvoje.

Řekl: „Rozvoj a růst Číny přináší světu více příležitostí než hrozeb. Čínský sen, který chceme uskutečnit, bude přínosem nejen pro čínský lid, ale také pro obyvatele všech zemí.“

Čínský sen je také snem podporovat vzájemně výhodnou spolupráci. V březnu roku 2014, u příležitosti 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií, Xi Jinping znovu objasnil význam čínského snu ve světě: „Čínský sen je snem věnování se světu.“ Čína je odhodlána dělat své vlastní záležitosti dobře. Je zodpovědná za sebe a přispívá světu. Jak se Čína neustále rozvíjí, bude se i nadále snažit, aby přispěla svým způsobem ke světovému míru a rozvoji.“

V září roku 2015 Xi Jinping, který byl poprvé na fóru v sídle Organizace spojených národů, slavnostně přísahal světu lidské pocity čínského snu, když se zúčastnil jednání u kulatého stolu spolupráce jih-jih. Řekl: „Jako vždy úzce propojíme náš vlastní rozvoj se společným rozvojem rozvojových zemí a vždy budeme dosahovat pokroku společně s rozvojovými zeměmi. To se nikdy nezmění.“

22. října téhož roku přednesl Xi Jinping projev v Londýně. Dále poukázal na to, že v dnešním světě, který čelí nebývalým výzvám, musí všechny země spolupracovat a koordinovat svá opatření v odpovědném duchu. Čínský sen je snem čínského lidu ve snaze o štěstí a úzce souvisí s krásnými sny lidí ze všech zemí.

„Rozvoj Číny bude nevyhnutelně spočívat ve vývojovém trendu světa a také dodá větší vitalitu a přinese více příležitostí pro společný rozvoj všech zemí na světě.

Některá média uvedla, že „Pásmo a stezka“ není jen skvělou praxí čínského snu, ale také úzce spojuje čínský sen se snem světovým. Od roku 2013 Xi Jinping osobně plánuje a podporuje společnou výstavbu „Pásma a stezky“, globálního veřejného produktu, od Euroasijského kontinentu po Afriku, Ameriku a Oceánii. Společná výstavba „Pásma a stezky“ vytvořila novou platformu pro mezinárodní ekonomickou a obchodní výměnu, a stala se společnou cestou příležitostí a prosperity.

Čínský sen patří Číně i světu. Realizace čínského snu se neobejde bez mírového mezinárodního prostředí a stabilního mezinárodního řádu, porozumění, podpory a pomoci obyvatel všech zemí. Jak řekl Xi Jinping, uskutečnění snu čínského lidu jistě vytvoří více příležitostí pro všechny země a určitě lépe podpoří světový mír a rozvoj.

Jia