Wang Yi vedl telefonický rozhovor s ukrajinským ministrem zahraničí

2022-04-05 19:31:43
Sdílej:

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi vedl 4. dubna na žádost telefonický rozhovor s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou. Obě strany si vyměnily názory na situaci na Ukrajině.

Dmytro Kuleba představil rusko-ukrajinskou situaci a vyslovil se v tom smyslu, že Čína je velká země a prosazuje a praktikuje pět principů mírového soužití, a současně je klíčová pozitivní síla při zajišťování míru. Ukrajina přikládá význam mezinárodnímu vlivu a prestiži Číny, je ochotna udržovat s Čínou komunikaci a doufá, že Čína bude i nadále hrát důležitou roli v příměří a zastavení války.

Wang Yi nejprve poděkoval ukrajinské vládě a všem kruhům za jejich úsilí o pomoc při bezpečné evakuaci čínských občanů z Ukrajiny, zdůraznil, že čínští vůdci a čínská vláda přikládají velký význam bezpečnosti každého čínského občana v zahraničí, a doufá, že ukrajinská strana bude nadále přijímat pozitivní a účinná opatření k zajištění bezpečnosti malého počtu čínských občanů, kteří dobrovolně pobývají na Ukrajině. Kuleba řekl, že Ukrajina pro to udělá maximum.

Wang Yi konstatoval, že základním postojem Číny k ukrajinské otázce je podporovat mír a rozhovory. V otázce Ukrajiny Čína neusiluje o geopolitické zájmy, nemá mentalitu sledovat oheň bezpečně ze druhého břehu a nesnažit se pomoci, a už vůbec neudělá nic, čím by přilévala olej do ohně. Je jen jeden cíl, na který se upřímně těšíme, a to mír. Čína vítá rusko-ukrajinská mírová jednání. Bez ohledu na to, jak velké jsou obtíže a rozdíly, je třeba se také držet obecného směru mírových jednání, dokud nebude vyjednáno příměří a mír.

Wang Yi řekl, že Čína věří, že vyvážený, účinný a udržitelný evropský bezpečnostní mechanismus by měl být skutečně vytvořen prostřednictvím rovného dialogu založeného na zásadě nedělitelnosti bezpečnosti. Čína je ochotna zastávat objektivní a spravedlivé stanovisko a nadále v tomto ohledu hrát svým vlastním způsobem konstruktivní roli. Věří, že Ukrajina má dostatek moudrosti, aby se sama rozhodla v souladu se základními zájmy svého lidu.

Kuleba řekl, že Ukrajina je stále odhodlaná k mírovým rozhovorům s Ruskem s cílem nalézt trvalé řešení a je ochotna stát se dveřmi do Evropy.

Wang Yi se vyslovil v tom smyslu, že doufá, že tyto dveře povedou k míru v Evropě, rozvoji na Ukrajině a spolupráci mezi Čínou a EU. (Kl)