Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 20220429

2022-04-29 20:46:25
Sdílej:

Tiskové prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN k teroristickému útoku na Univerzitě v Karáčí reprezentuje společný hlas různých zemí

Vzhledem k tiskovému prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN odsuzujícímu teroristický útok na Univerzitě v Karáčí mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian (Čao Li-ťien) na pravidelné tiskové konferenci 29. dubna prohlásil, že předsedovo tiskové prohlášení vydané Radou bezpečnosti odráží silné rozhořčení a tvrdé odsouzení tohoto teroristického činu mezinárodním společenstvím a sympatie a soustrast nešťastným čínským a pákistánským civilistům, kteří zemřeli, a představuje společný hlas všech zemí světa.


Vítáme úsilí generálního tajemníka OSN o de-eskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou

Mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian 29. dubna uvedl, že Čína vítá zprostředkovatelské úsilí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese o zmírnění napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Čína vždy podporuje Rusko a Ukrajinu, aby překonaly obtíže a pokračovaly v jednáních a vítá veškeré úsilí mezinárodního společenství o podporu mírových rozhovorů.

Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami a i nadále hrát konstruktivní roli.


Komplexní a vyvážené provádění Úmluvy o zákazu chemických zbraní stále čelí mnoha výzvám

29. dubna uplynulo 25 let od vstupu v platnost Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian při odpovídání na otázky na pravidelné tiskové konferenci upozornil, že komplexní a vyvážená implementace Úmluvy o zákazu chemických zbraní stále čelí mnoha výzvám. Zhao Lijian řekl, že od doby, kdy před 25 lety vstoupila v platnost Úmluva o zákazu chemických zbraní, hraje důležitou roli při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. 193 zemí přistoupilo k úmluvě, 99 % světových zásob chemických zbraní bylo zničeno a lidstvo směřuje k vizi světa bez chemických zbraní. Dodal,

„Americké zásoby chemických zbraní dosud nebyly zničeny a USA jsou jedinou zemí, která stále udržuje zásoby chemických zbraní. Likvidace chemických zbraní opuštěných Japonskem v Číně byla mnohokrát zpožděna, což vážně ohrožuje životy a majetek Číňanů a bezpečnost ekologického prostředí v Číně. Některé země používají politické manipulace kolem horkých témat, jako jsou chemické zbraně v Sýrii, což vážně narušuje normální fungování Organizace pro zákaz chemických zbraní. Příslušné země by měly usilovat společně s mezinárodním společenstvím a převzít svou odpovědnost a závazky a společně chránit autoritu Úmluvy o zákazu chemických zbraní.“


Je historickou a reálnou odpovědností Japonska, aby co nejdříve zničilo chemické zbraně opuštěné v Číně

Mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian 29. dubna prohlásil, že Čína naléhá na Japonsko, aby co nejdříve čistě a důkladně zničilo chemické zbraně zanechané v Číně.

Zhao Lijian řekl, že opuštění chemických zbraní Japonskem v Číně je jedním z vážných zločinů spáchaných japonským militarismem během útočné války proti Číně, a dlouhodobě to vážně ohrožuje bezpečnost životů lidí, majetku a ekologického prostředí v příslušných oblastech v Číně. Čínská strana vždy přikládala této otázce velký význam a naléhá na japonskou stranu, aby v brzké době čistě a důkladně zničila chemické zbraně v Číně v souladu s ustanoveními Úmluvy o zákazu chemických zbraní a memoranda mezi vládami Číny a Japonska.


EU by se měla zamyslet nad konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, aby si vytvořila nezávislé porozumění Číně

Mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian 29. dubna uvedl, že EU by se měla zamyslet nad konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, a doufáme, že EU si dokáže vytvořit nezávislé porozumění Číně.

Při zodpovídání relevantních otázek Zhao Lijian řekl, že EU a Čína jsou největším konsorciem rozvinutých zemí a největší rozvojovou zemí, obě strany mají rozsáhlé společné zájmy a pevný základ pro spolupráci. Lze říci, že stabilní vztah mezi Čínou a EU je zásadní pro světový mír, stabilitu a rozvoj. Čína vždy nahlížela na vztahy mezi Čínou a EU ze strategické a dlouhodobé perspektivy a je ochotna spolupracovat s EU na vytvoření čtyř hlavních partnerství mezi Čínou a EU v oblastech míru, růstu, reformy a civilizace. Doufáme, že evropská strana dokáže nezávisle porozumět Číně, uplatňovat nezávislou politiku vůči Číně a spolupracovat s čínskou stranou na podpoře stabilního a dlouhodobého rozvoje vztahů mezi Čínou a EU, a tím více přispět k udržení světového míru a prosperity.


Spojené státy zintenzivnily své úsilí o politizaci lidských práv, což brzdí rozvoj světových záležitostí lidských práv

V reakci na takzvanou „Zprávu o lidských právech za rok 2021“ nedávno vydanou Spojenými státy, která vyvolala silný odpor a veřejnou kritiku mnoha zemí, upozornil mluvčí ministerstva zahraničí Číny Zhao Lijian na to, že Spojené státy vykročily proti historickému trendu, aby chránily své vlastní hegemonické zájmy. Zesílená politizace lidských práv Spojenými státy brání zdravému rozvoji světových záležitostí lidských práv.

Zhao Lijian zdůraznil, že lidská práva nejsou v žádném případě patentem několika zemí a neměla by být používána jako nástroj k nátlaku na jiné země a zapojení do politické korupce. Americká vláda by měla okamžitě přestat vymýšlet takzvané zprávy o lidských právech, a měla by se zaměřit na řešení a zlepšení své vlastní situace v oblasti lidských práv.