Jaké právo mají ty země kritizovat bezpečnostní spolupráci Číny s ŠO

2022-05-01 10:51:26
Sdílej:

Náměstek čínského ministra zahraničí Xie Feng (Sie Feng) se 28. dubna prostřednictvím videa zúčastnil slavnostního otevření Centra pro spolupráci při řešení změn klimatu mezi Čínou a tichomořskými ostrovními zeměmi a přednesl projev. V reakci na nedávné fámy a očerňování ze strany některých zemí a na bránění a zasahování do jednání a podepsání rámcové dohody o mezivládní bezpečnostní spolupráci mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy Xie Feng vyjádřil své závažné stanovisko hlavním politikům tichomořských ostrovních zemí, diplomatickým vyslancům v Číně a čínským a zahraničním médiím, kteří byli přítomni na zahájení online nebo offline.
Xie Feng řekl, že Čína a Šalamounovy ostrovy nezávisle vyjednaly a podepsaly rámcovou dohodu o mezivládní bezpečnostní spolupráci, což je svaté právo obou suverénních zemí a jde o běžnou spolupráci v oblasti vymáhání práva a bezpečnosti v souladu s mezinárodním zákonem a pravidly. Bezpečnostní spolupráce mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy je otevřená a transparentní, nezaměřuje se na třetí strany a není v rozporu se spoluprací mezi Šalamounovými ostrovy a dalšími partnery ani se stávajícími regionálními mechanismy a je v souladu se společným zájmem Šalamounových ostrovů a oblasti jižního Pacifiku. Některé země však dávají dohromady vojenské bloky, podněcují závody ve zbrojení, zvyšují riziko šíření jaderných zbraní, vyvolávají konfrontaci mezi tábory a vedou k regionálnímu napětí. Jaké právo mají tyto země, aby kritizovaly Čínu a Šalamounovy ostrovy? Jakou kvalifikaci má Austrálie, aby vymezila„krajní mez“ proti Šalamounovým ostrovům, které jsou vzdálené 2.000 kilometrů od Austrálie, a proti Číně, která je vzdálená tisíce kilometrů? Nejde o porušování suverenity jiných zemí, vměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí nebo porušování mezinárodních pravidel?
Tichý oceán je společným domovem regionálních zemí, nikoli něčím „dvorkem“ nebo „územím“. Mělo by to být velké jeviště pro mezinárodní spolupráci, nikoli aréna pro geopolitické hry. Spravedlnost je v srdcíchlidí. Lidé tichomořských ostrovních zemí a mezinárodní společenství mají bystré oči a vidí, kdo udržuje regionální mír, podporuje vzájemně výhodnou spolupráci a podporuje společný rozvoj, a kdo usiluje o hegemonii, vytváří rozdělení a vyvolává konfrontaci.
Xie Feng dodal, že výměna a spolupráce mezi Čínou a tichomořskými ostrovními zeměmi je založena na konceptu přátelství, upřímnosti, rovnosti a konzultace, na základě principu vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků a na cíli společného rozvoje, a nejen podporuje prosperitu ostrovních zemí a blahobyt lidí na obou stranách, ale také přispívá k rozvoji obou zemí. Činy jsou silnější než slova. Čína při rozvoji vztahů a spolupráce s tichomořskými ostrovními zeměmi nemá za cíl dosáhnout „sféry vlivu“ ani šikanovat, vždy bude konstruktivní silou pro mír a rozvoj.
(Sve)