Xi Jinping uspořádal videosetkání s německým kancléřem Olafem Scholzem

2022-05-09 20:20:33
Sdílej:

Odpoledne 9. května uspořádal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) videosetkání s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Xi Jinping poukázal na to, že současná mezinárodní situace i nadále prochází složitými změnami a že potíže a výzvy, jimž čelí globální bezpečnost a rozvoj, výrazně vzrostly. Je naléhavé vnést do turbulentní a měnící se éry více stability a jistoty. Čína i Německo jsou hlavní mocnosti s významným vlivem. Za současné situace musí Čína a Německo zejména udržovat zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů a plně hrát stabilní, konstruktivní a vedoucí úlohu čínsko-německých vztahů, z čehož budou mít prospěch nejen oba národy, ale také to významně přispěje ke světovému míru.

Xi Jinping zdůraznil, že za posledních 50 let si vztahy mezi Čínou a Německem udržovaly vysokou úroveň fungování. Obě strany dosáhly společného rozvoje a vzájemných úspěchů neustálým prohlubováním praktické spolupráce. Klíčem je dodržování vzájemného respektu a oboustranně výhodné spolupráce. Tato cenná zkušenost a důležitá zásada musí být důsledně dodržována. Původní záměr Číny rozvíjet vztahy mezi Čínou a Německem zůstává nezměněn, její upřímná touha posílit spolupráci s Německem zůstává nezměněna a její důvěra, že obě země společně dosáhnou smysluplnějších úspěchů, zůstává nezměněna. Obě strany by se měly držet hlavního tónu dialogu a spolupráce, náležitě využívat mechanismu bilaterálního dialogu a spolupráce a vést dialogy v různých oblastech, jako je řešení změny klimatu, makroekonomické politiky, finanční stabilita, energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost, průmyslová stabilita a stabilita dodavatelského řetězce, a neustále obohacovat konotaci čínsko-německých vztahů. Je nutné hluboce využít potenciál oboustranně výhodné spolupráce a aktivně rozšiřovat spolupráci v oblasti nových technologií, jako je ochrana životního prostředí, obchod se službami, umělá inteligence a digitalizace. Čína urychlí výstavbu nového modelu rozvoje, který poskytne širší tržní příležitosti různým zemím, včetně Německa. Je nutné prosazovat skutečný multilateralismus, zajišťovat mezinárodní spravedlnost, spojit ruce k udržení klíčového postavení Organizace spojených národů v mezinárodních záležitostech, prosazovat základní normy mezinárodních vztahů, podporovat budování otevřené světové ekonomiky a podporovat vyvážený, koordinovaný a inkluzivní rozvoj světa. Německo je vítáno, aby aktivně podporovalo a účastnilo se globálních rozvojových iniciativ a globálních bezpečnostních iniciativ a podporovalo budování komunity se společnou budoucností lidstva.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína a EU jsou komplexními strategickými partnery, Čína a EU jsou pro sebe příležitostí, a společné zájmy Číny a EU výrazně převažují nad rozdíly. Čína podporuje strategickou autonomii EU. Vztahy mezi Čínou a EU nejsou zaměřeny proti třetí straně, nejsou na ní závislé ani nejsou kontrolovány třetí stranou. Toto je strategický konsensus, kterého by se měly obě strany dlouhodobě držet.

Olaf Scholz řekl, že vztahy mezi Německem a Čínou se v posledních letech vyvíjely velmi dobře a obě strany by měly zdědit dobré tradice a pokračovat v podpoře zdravého rozvoje bilaterálních vztahů. Německá strana je ochotna oslavit společně s čínskou stranou 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, udržovat úzkou komunikaci na všech úrovních, uspořádat nové kolo německo-čínských vládních konzultací a vést dialog o důležitých otázkách, jako je zajištění globální stability dodavatelského řetězce, koordinace makroekonomické politiky, posílení obchodu a investic, a spolupráce v celé řadě oblastí, včetně změny klimatu, boje proti epidemii, zdravotní péče, vzdělávání a kultury.

Německo vítá závazek Číny rozšířit otevírání na vysoké úrovni, což Německu přinese více příležitostí.

Německo je ochotno posílit komunikaci a koordinaci s Čínou v multilaterálních oblastech, aby podpořilo pozitivní vývoj vztahů mezi EU a Čínou.

Vedoucí představitelé obou zemí si také do hloubky a otevřeně vyměnili názory na situaci na Ukrajině.

Jia