Čína vyžaduje rovné a vyvážné partnerství globálního rozvoje

2022-05-10 20:04:55
Sdílej:

Zdroj: CGTN (China Global Televsion Networks)

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničních věcí Wang Yi (Wang I) v pondělí požadoval rovné a vyvážené partnerství globálního rozvoje.

Wang Yi téhož dne přednesl projev na videokonferenci na vysoké úrovni Globální rozvojové iniciativy (GDI).

Wang Yi poukázal na to, že více než 100 zemí vyjádřilo podporu a až 53 zemí se připojilo ke Skupině přátel GDI. Wang dodal, že to plně ukazuje, že GDI reaguje na volání doby a vyhovuje potřebám různých zemí.

Implementace agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj je největším konsensem o globálním rozvoji, uvedl Wang a dodal, že by proto měla být i nadále prioritou v agendě mezinárodní spolupráce.

Wang řekl, že všechny strany musí splnit své sliby a podle plánu realizovat 17 cílů trvale udržitelného rozvoje, postavit se proti politizaci a marginalizaci problémů rozvoje, nadále se zaměřit na klíčové oblasti nejdůležitější pro rozvojové země a zdvojnásobit úsilí o zvýšení životní úrovně světa.

Wang vyzval k vytvoření příznivého prostředí pro urychlení globálního rozvoje, pro rychlejší zlepšování globálního systému správy, zvýšení zastoupení a hlasu rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí a budování otevřené světové ekonomiky.

„Je důležité dodržovat právo lidí všech zemí vybrat si svou vlastní rozvojovou cestu a postavit se proti zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a jednostranným sankcím bez základu v mezinárodním zákoně,“ dodal čínský ministr zahraničí.

Při budování rovného a vyváženého partnerství globálního rozvoje Wang Yi uvedl, že rozvinuté země by měly splnit své přísliby rozvojové pomoci a rozšířit podporu při financování a v technologiích.

Rozvojové země musí prohloubit spolupráci Jih-Jih a realizovat vzestupný rozvoj, dodal Wang a vyzval multilaterální rozvojové instituce k efektivnější pomoci.

Wang také vyzval všechny strany, aby podpořily OSN v celkové koordinační funkci při provádění agendy OSN 2030.

Čína posílí konzultace s dalšími rozvíjejícími se trhy a rozvojovými zeměmi a včas uspořádá setkání na vysoké úrovni o globálním rozvoji, aby diskutovaly o způsobech podpory rozvoje, uvedl Wang.

Wang také uvedl, že Čína zvýší investice do rozvoje a nadále zvýší podporu Fondu kooperativní asistence Jih-Jih a Fondu pro mír a rozvoj Číny a OSN.

Čína na základě konsensu vytvoří seznam projektů GDI, do kterých se budou moci zapojit všechny strany, a včas zveřejní zprávu o globálním rozvoji na podporu mezinárodní výměny a sdílení znalostí o rozvoji, dodal Wang.

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi přednáší projev na videokonferenci na vysoké úrovni Skupiny přátel GDI, 9. května 2022. (Fotografie: čínské ministerstvo zahraničních věcí)

D.