Postoje Číny k účasti Tchaj-wanu na letošním zasedání WHO

2022-05-21 20:26:08
Sdílej:

Otázka: 75. shromáždění Světové zdravotnické organizace (WHO) se bude konat od 22. května do 28. května. Úřad zahraničních věcí tchajwanských úřadů vyjádřil „politování a nespokojenost“ nad tím, že Tchaj-wan nebyl pozván k účasti na zasedání. Mnoho zemí nedávno zaslalo WHO dopisy, tím podpořily rozhodnutí čínské vlády nesouhlasit s účastí Tchaj-wanu na letošním zasedání WHO, a nepřejí si na letošním zasedání žádnou diskusi o otázkách souvisejících s Tchaj-wanem. Jaký názor mají Číňané na toto téma?

Odpověď: Na světě je pouze jedna Čína, vláda Čínské lidové republiky je jedinou legální vládou zastupující celou Čínu a Tchaj-wan je nezcizitelnou součástí čínského území. Účast čínského Tchaj-wanu v aktivitách mezinárodních organizací včetně Světové zdravotnické organizace musí být v souladu s principem jedné Číny. Rezoluce Valného shromáždění OSN 2758 a Rezoluce Světového zdravotnického shromáždění 25.1 tento základní princip potvrdily.
Od roku 2009 do roku 2016, na základě toho, že obě strany Tchajwanského průlivu dodržují zásadu jedné Číny, učinila Čína zvláštní opatření pro účast Tchaj-wanu na Světovém zdravotnickém shromáždění po dobu osmi po sobě jdoucích let. Od té doby, co se Demokratická pokroková strana dostala k moci, postavila politické spiknutí nad blahobyt lidí na Tchaj-wanu a tvrdošíjně se držela separatistického postoje „nezávislosti Tchaj-wanu“. Výsledkem bylo, že politický základ pro účast Tchaj-wanu na zasedání WHO již neexistuje.
Čínská ústřední vláda přikládá velký význam zdraví a blahobytu tchajwanských krajanů a přijala náležitá opatření pro účast Tchaj-wanu na globálních zdravotních záležitostech na základě principu jedné Číny. Od vypuknutí epidemie nového koronaviru čínská ústřední vláda informovala Tchaj-wan asi 400krát. V minulém roce bylo 47 tchajwanských zdravotních expertů schváleno k účasti na 44 várkách aktivit WHO. Tchaj-wan opakovaně dostával informace o propuknutí nákazy ze sekretariátu WHO. Takzvaná „mezera v mezinárodním systému prevence epidemií“ je prostě nesmysl. Orgány Demokratické pokrokové strany ignorují obecné přání mezinárodního společenství zaměřit se na proti-epidemickou spolupráci, ignorovat bezpečnost lidí na Tchaj-wanu a využívají epidemii k politické manipulaci, což je v rozporu s rezolucí Valného shromáždění OSN 2758 a rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. 25.1. trvaly na předložení návrhů souvisejících s Tchaj-wanem za cenu zasahování do procesu zasedání WHO a podkopávání mezinárodní proti-epidemické spolupráce. Jeho skutečným účelem je vytvořit na mezinárodní úrovni „dvě Číny“ nebo „jednu Čínu, jeden Tchaj-wan“.
Čína nesouhlasila s účastí Tchaj-wanu na letošním Světovém zdravotnickém shromáždění, aby byla zajištěna národní suverenita a územní celistvost a vážnost a autorita příslušných rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů a Světového zdravotnického shromáždění. Čínské rozhodnutí bylo široce podporováno a chápáno mezinárodním společenstvím. Dosud téměř 90 zemí vyjádřilo svůj postoj k dodržování zásady jedné Číny a proti účasti Tchaj-wanu v zasedání WHO prostřednictvím zvláštních dopisů WHO a nebo dalších forem. To opět dokazuje, že princip jedné Číny je populární aspirací mezinárodního společenství a obecným trendem, a plně odráží správný postoj naprosté většiny zemí k otázkám zasedání WHO souvisejícím s Tchaj-wanem. Oči lidí světa jsou bystré. Jakýkoli pokus zahrát „kartu Tchaj-wan“ nebo „použít Tchaj-wan k omezení Číny“ bude jistě tvrdě oponován drtivou většinou členů mezinárodního společenství a je odsouzen k neúspěchu.