Internacionalizace čínské námořní arbitráže se nadále zlepšuje

2022-06-17 19:10:08
Sdílej:

16. června se v Pekingu konal „Dialog na vysoké úrovni o námořní a obchodní arbitráži v Číně pro rok 2022“ s tématem „Reforma, inovace a vysoce kvalitní rozvoj námořní a obchodní arbitráže v nové situaci“.

Čínská námořní arbitrážní komise, jako profesionální rozhodčí instituce specializující se na řešení námořních a obchodních sporů, byla zřízena již před více než 60 lety a projednala a rozhodla několik tisíců případů různého typu, z nichž více než 50 % tvoří případy související se zahraničím. Stupeň internacionalizace rozhodčího řízení se neustále zlepšuje a služby diverzifikovaného řešení sporů založené na rozhodčím řízení jsou stále vítanější.