Tisková konference čínského ministerstva zahraničí z 21. června 2022

2022-06-21 21:58:19
Sdílej:

Čína lituje těžkých ztrát způsobených opakovanými střeleckými incidenty ve Spojených státech a je znepokojena tím, že americká vláda již dlouhou dobu nepřijala žádná podstatná opatření ke snížení násilí se zbraněmi. Výše uvedená slova dnes řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin.

Podle zprávy minulý týden Spojené státy zopakovaly svůj „krvavý víkend“ s několika střelbami na mnoha místech, které si vyžádaly mnoho obětí. Podle webu neziskové organizace „Archiv násilí se zbraněmi“ došlo minulý víkend ve Spojených státech během pouhých dvou dnů ke zhruba 220 střeleckým incidentům, při nichž zahynulo asi 90 lidí.

Wang Wenbin poukázal na to, že ve Spojených státech, v této zemi s nejvážnějším násilím se zbraněmi na světě, dosáhl počet obětí násilí se zbraněmi nových maxim. Každý den zemře v důsledku násilí se zbraněmi v průměru 122 lidí. Pravděpodobnost, že děti a mladiství zemřou v důsledku střelby, je 15krát vyšší než v ostatních 31 zemích s vysokými příjmy dohromady. Ale za posledních 25 let vláda USA zaváděla zákony na kontrolu zbraní velmi pomalu.

Podle zprávy plánuje „Aliance pěti očí“ (FVEY, Spojené státy americké, Velká Británie, Kanada, Nový Zéland a Austrálie) vymyslet sérii fám o „politické infiltraci“ Číny na Západ, aby očernila mezinárodní image Číny. V tomto ohledu Wang Wenbin poukázal na to, že Spojené státy pod vlajkou „svobody a demokracie“ podnítily „barevné revoluce“ ve východní Evropě, Střední Asii, na Středním východě, v Latinské Americe a na dalších místech, aby vytvořily regionální turbulence, např. k dosažení vlastních geopolitických cílů.

Wang Wenbin zdůraznil, že Čína naléhá na příslušné země, aby zastavily politickou infiltraci, aby zastavily šíření nepravdivých informací souvisejících s Čínou a aby přestaly využívat všechny prostředky k omezování a potlačování Číny.

Na dnešní tiskové konferenci se Wang Wenbin vyslovil v tom smyslu, že Komunistická strana Číny od svého zrodu vždy sjednocovala a vedla čínský lid v úsilí o respektování, ochranu a rozvoj lidských práv a úspěšně razila cestu rozvoje lidských práv, která odpovídá trendu doby a vyhovuje čínským národním podmínkám.

Wang Wenbin řekl, že ve srovnání s dobou na počátku po založení nové Číny se čínský národní příjem na hlavu zvýšil z pouhých několika desítek amerických dolarů na 12.000 amerických dolarů, průměrná délka života se zvýšila z 35 na 77,3 let a dětská úmrtnost se snížila z 200 na 1.000 až 5,4 na 1.000. Čínské záležitosti v oblasti lidských práv dosáhly rychlého rozvoje a významně přispěly k podpoře rozvoje záležitostí lidských práv ve světě.

„Čínský index lidského rozvoje se zvýšil z 0,499 v roce 1990 na 0,761 v roce 2019. Od zahájení reformy a otevírání se tvoří čínská populace zbavená chudoby více než 70 procent světové populace vymaněné z chudoby, což výrazně snižuje velikost světové chudé populace. Od vypuknutí epidemie COVID-19 se průměrná délka života ve Spojených státech a v zemích EU v různé míře snížila, zatímco v Číně se trvale prodlužovala. Čína je jedinou velkou zemí na světě, která nepřetržitě formulovala a implementovala čtyři národní akční plány pro lidská práva. Ratifikovala nebo přistoupila k 29 mezinárodním nástrojům v oblasti lidských práv, včetně 6 základních smluv OSN o lidských právech.“

Wang Wenbin řekl, že Čína je již popáté členem Rady OSN pro lidská práva a je jednou z nejčastěji volených zemí a navázala mechanismy dialogu nebo konzultací o lidských právech s více než 20 zeměmi a regionálními organizacemi. Prosazování a ochrana lidských práv je společnou věcí celého lidstva. O globální správě lidských práv by měly diskutovat všechny země a úspěchy rozvoje lidských práv by měly sdílet všechny národy.

21. června mluvčí Wang Wenbin reagoval na pokus USA využít takzvanou právní formu k vytvoření vynucené nezaměstnanosti v čínském Xinjiangu. Řekl, že Čína to důrazně odsuzuje a rozhodně se staví proti a přijme účinná opatření k pevné ochraně legitimních práv a zájmů čínských podniků a občanů.

Podle zprávy byly 21. června oficiálně implementovány příslušné zákony Spojených států zaměřené na likvidaci čínského průmyslu v Xinjiangu.

Wang Wenbin poukázal na to, že Spojené státy se pokouší využít tzv. právní formu k vytvoření vynucené nezaměstnanosti v Xinjiangu a ve světě prosazují oddělení od Číny, což naplno odhaluje hegemonní podstatu využívání lidských práv a pravidel Spojenými státy. Americká strana jde proti trendu doby a její jednání je odsouzeno k neúspěchu. (Kl)