Xi přednesl projev na slavnostním zahájení obchodního fóra zemí BRICS

2022-06-22 22:06:12
Sdílej:

22. června večer se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zúčastnil slavnostního zahájení Průmyslového a obchodního fóra zemí BRICS, které se koná přes video, a přednesl tematický projev s názvem „Uchopit trend doby a vytvořit světlou budoucnost“.

Xi Jinping řekl, že v současnosti se ve světě prolínají stoleté změny a pandemie COVID-19, různé bezpečnostní výzvy se vynořují jedna za druhou, zotavení se světové ekonomiky je těžké a globální rozvoj narazil na vážné problémy. Kam jde svět? Směrem k míru nebo válce? K rozvoji nebo recesi? K otevírání se nebo uzavření se? Ke spolupráci nebo konfrontaci? Tyto otázky doby stojí před námi. Dlouhá řeka historie je někdy klidná a někdy prudká, ale vždy spěchá kupředu. Přestože se mezinárodní situace rychle proměňuje, velký historický trend otevírání se a rozvoje se nezmění, touha po spolupráci a společném čelení výzvám se také nezmění. Neměli bychom se obávat současných mraků, které zakrývají naše oči, měli bychom přesně porozumět zákonitostem historického rozvoje, nenechat se zmást okamžikem, nebát se rizik, odvážně čelit výzvám a jít statečně směrem k cíli vybudování společenství se společnou budoucností lidstva.

Xi Jinping uvedl, že historie nám říká, že mír je společná věc lidstva a vyžaduje společné úsilí a ochranu všech stran. Pouze tehdy, když všichni ctí a udržují mír, a pouze když si všichni pamatují bolestné lekce z války, může existovat naděje na mír. Tváří v tvář rozbouřenému světu nesmíme zapomínat na původní záměr Charty OSN a měli bychom mít na paměti poslání chránit mír.

Xi Jinping řekl, že za několik dnů uspořádá čínská strana „Vysoký dialog o globálním rozvoji“, měli bychom se držet toho, co je v srdcích lidí, a zájmů světa, abychom posunuli globální rozvoj směrem k nové éře a přinesli prospěch lidem všech zemí.

Xi Jinping poukázal na to, že skutky opakovaně prokazují, že sankce jsou „bumerangy“ a „dvojsečné meče“. Politizováním a využíváním světové ekonomiky jako nástroje a zbraně a využíváním své dominance v mezinárodním finančním a měnovém systému ke svévolnému uvalování sankcí v konečném důsledku poškodí ostatní i sama sebe a ublíží to lidem na celém světě.

Xi Jinping dodal, že ekonomická globalizace už nějakou dobu naráží na „protivětry a protiproudy“. Některé země chtějí zavést „oddělení a přerušení řetězce“ a vybudovat „malý dvůr s vysokými zdmi“. Mezinárodní společenství se obecně obává, že pokud to bude pokračovat, světová ekonomika se nevyhnutelně rozdělí na izolované regiony. Ekonomická globalizace je objektivním požadavkem rozvoje výrobních sil a nezvratným historickým trendem. Jít proti historii a snažit se zablokovat cestu jiným lidem, nakonec zablokuje pouze vaši vlastní cestu.

Xi Jinping na závěr řekl, že mechanismus spolupráce BRICS je důležitá platforma pro spolupráci nových trhů a rozvojových zemí. Průmyslové a obchodní kruhy jsou hlavní síla podporující skutečnou spolupráci BRICS. Spolupráce BRICS nyní vstupuje do nové etapy vysoce kvalitního rozvoje. Xi Jinping vyjádřil naději, že podnikatelé budou pokračovat v duchu vytrvalosti a statečnosti a budou působit jako podporovatelé otevírání se a rozvoje, jako vůdci inovativního rozvoje a praktikanti sdíleného rozvoje, a silně podpoří spolupráci BRICS.

(Sve)