14. setkání lídrů BRICS

2022-06-23 21:43:26
Sdílej:

Xi Jinping předsedá 14. Summitu BRICS

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) předsedá 14. Summitu BRICS, který byl ve čtvrtek zahájen ve virtuálním formátu a jehož tématem je „Podpora vysoce kvalitního partnerství BRICS, zahájení nové éry globálního rozvoje“.
Xi Jinping zdůraznil, že toto setkání se koná v kritickém bodě ohledně toho, kam lidská společnost směřuje. Jako důležité země s rozvíjejícími se trhy a hlavní rozvojové země musí být země BRICS odvážné převzít odpovědnosti a jednat a vnést do světa pozitivní, stabilní a konstruktivní sílu.
Xi Jinping navrhl:
Za prvé, musíme promluvit za spravedlnost, podporovat mezinárodní společenství, aby uplatňovalo skutečný multilateralismus, udržovat mezinárodní systém, jehož jádrem je Organizace spojených národů a mezinárodní řád založený na mezinárodním zákonu, opustit mentalitu studené války a skupinové konfrontace, postavit se proti jednostranným sankcím a zneužití sankcí, a nahradit hegemonické „malé kruhy“ „velkou rodinou“ společenství se sdílenou budoucností lidstva.

Za druhé, musíme posílit naši víru v porážku epidemie a zaujmout postoj odpovědnosti k lidem a životům, vybudovat pevnou bariéru pro prevenci a kontrolu epidemie, posílit mezinárodní protiepidemickou spolupráci a společně chránit lidské životy a zdraví.
Za třetí, musíme shromáždit synergii pro hospodářskou obnovu, posílit koordinaci makropolitik, zajistit bezpečnost a plynulost průmyslových a dodavatelských řetězců, vybudovat otevřenou světovou ekonomiku, předcházet a řešit hlavní rizika a výzvy, kterým čelí světový rozvoj, a dosáhnout inkluzivnějšího a stabilního ekonomického růstu.
Za čtvrté, musíme podporovat udržitelný rozvoj, dodržovat filozofii rozvoje zaměřeného na lidi, zvýšit investice do snižování chudoby, zajištění potravin, vzdělávání, zdraví a dalších oblastí, a podporovat provádění Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj, abychom dosáhli silnějšího, zelenějšího a zdravého globálního rozvoje.
Xi Jinping poukázal na to, že se těší na hloubkové a svobodné výměny názorů na téma „Budování vysoce kvalitních partnerství a společné vytváření nové éry globálního rozvoje”, abychom společně přispěli moudrostí k podpoře vysoce kvalitního rozvoje spolupráce BRICS.