Tisková konference čínského ministerstva zahraničí z 27. června 2022

2022-06-27 20:49:14
Sdílej:

Nucená práce není v Číně, ale ve Spojených státech. Aby uskutečnily zákeřné spiknutí „ovládnutí Číny pomocí otázky Xinjiangu“, Spojené státy nějakou dobu opakovaně vytváří velkou lež „nucené práce“ v Xinjiangu, v marné snaze vytvořit „nucenou nezaměstnanost“ v této oblasti. Ve skutečnosti jsou tato absurdní obvinění Spojených států odrazem jejich vlastní trestní odpovědnosti. Výše uvedená slova dnes řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian.

Zhao Lijian poukázal na to, že dnes jsou Spojené státy stále oblastí nejhůře postiženou nucenou prací a lze je nazvat zemí „moderního otroctví“. Článek zveřejněný na webových stránkách Univerzity v Denveru odhalil, že nejméně 500.000 lidí ve Spojených státech v současné době žije v moderním otroctví a je nuceno pracovat. Nucená práce je ve Spojených státech všude, zejména ve 23 průmyslových odvětvích nebo oborech, jako je péče o domácnost, zemědělství, prodej v cestovním ruchu, stravování, zdravotnictví a kosmetické služby. Spojené státy americké jsou zemí původu, tranzitní a cílovou zemí pro oběti nucené práce a otroctví. Obchodování s lidmi existuje v legálních i nelegálních odvětvích. Každý rok je až 100.000 lidí přivezeno ze zahraničí, aby se zapojili do nucené práce ve Spojených státech. Dosud je ve Spojených státech stále asi 500.000 dětských dělníků, kteří se zabývají zemědělskou prací. Mezinárodní organizace práce již řadu let vyjadřuje znepokojení nad vážnými pracovními úrazy dětských pracovníků na amerických farmách.

„Spojené státy dosud neratifikovaly Úmluvu o nucené práci z roku 1930. Zdá se, že takzvaný „maják lidských práv“ neosvětluje „černou historii“ Spojených států. Zbraně v „sadě nástrojů pro lidská práva“ Spojených států nikdy nemíří na vlastní chronické sociální neduhy. Americká strana by se měla co nejdříve postavit svému vážnému problému nucené práce a reagovat na obavy mezinárodního společenství.“

V reakci na novou infrastrukturní iniciativu navrženou G7 mluvčí Zhao Lijian řekl, že Čína vždy vítá všechny iniciativy na podporu globální infrastruktury a mezi různými souvisejícími iniciativami neexistuje žádná náhrada. Čína se staví proti slovům a skutkům, které pošpiňují iniciativu „Pásmo a stezka“ s tím, že prosazuje geopolitické kalkulace pod praporem výstavby infrastruktury.

„Za devět let od předložení iniciativy Pásmo a stezka přinesla lidem v dotčených zemích hmatatelné výhody. Podle odhadů Světové banky, pokud budou projekty dopravní infrastruktury v rámci „Pásma a stezky“ plně implementovány, do roku 2030 se očekává, že každý rok vygenerují celosvětové příjmy ve výši 1,6 bilionu amerických dolarů, což představuje 1,3 procenta globálního HDP, z nichž o 90 procent se podělí partnerské země s tím, že země s nízkými a středními příjmy budou mít větší prospěch. Mezi lety 2015 a 2030 se 7,6 milionu lidí zbaví extrémní chudoby a 32 milionů lidí se zbaví střední chudoby. Ve skutečnosti žádná z partnerských zemí neuznala takzvanou „dluhovou past“ způsobenou „Pásmem a stezkou“.“

Zhao Lijian poukázal na to, že Spojené státy jsou skutečným producentem „dluhové pasti“. Jejich expanzivní měnová politika a nedostatek regulačních finančních inovací zhoršily dluhovou zátěž rozvojových zemí a jsou na vině, že se dotyčné země dostaly do „dluhové pasti“.

V reakci na rostoucí obavy, že násilí se zbraněmi se ve Spojených státech dále vymyká kontrole, mluvčí Zhao Lijian trval na tom, že pokud američtí politici nemohou chránit životy svých vlastních dětí, o jakých lidských právech v jiných zemích mluví?

Podle statistik z Webové stránky American Gun Violence Archives přišlo v letošním roce v důsledku násilí se zbraní ve Spojených státech o život téměř 21.000 lidí a ve Spojených státech došlo k 279 masovým střelbám, což jsou takové, které si vyžádaly nejméně 4 úmrtí a zranění. Tváří v tvář tak tragickým údajům však američtí politici nepřijali žádná podstatná opatření:

„Kouř ze střelby na základní škole v Texasu se ještě nerozplynul a stále znovu dochází k novým tragédiím, které překračují krajní meze. Když američtí politici nedokážou ochránit životy svých vlastních dětí, jak mohou mluvit o lidských právech v jiných zemích?“

Na dnešní tiskové konferenci Zhao Lijian poukázal na to, že iniciativy spolupráce zaměřené na oblast jižního Pacifiku by neměly zahrnovat gangy nebo malé kruhy, ani by neměly být zaměřeny na nebo poškozovat zájmy třetích stran.

Bílý dům vydal 24. června prohlášení, v němž oznámil formální založení „Modrého tichomořského partnerství“ s Austrálií, Japonskem, Novým Zélandem a Velkou Británií. Zhao Lijian v tomto ohledu uvedl, že nedávná návštěva člena čínské Státní rady a ministra zahraničí Wang Yi v ostrovních zemích v jižním Pacifiku, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou, poskytla nový silný impulz pro rozvoj komplexního strategického partnerství mezi oběma stranami.

„Čína a ostrovní země si váží svého tradičního přátelství a jsou odhodlány posilovat vzájemnou politickou důvěru, prohlubovat praktickou spolupráci, společně řešit výzvy a dosahovat společného rozvoje. Čína je ráda, že tyto země jsou ochotny dělat praktické věci na podporu rozvoje a prosperity ostrovních zemí jižního Pacifiku. Zároveň bych rád zdůraznil, že jakákoli iniciativa spolupráce zaměřená na oblast jižního Pacifiku by měla odpovídat trendu doby mírového rozvoje a oboustranně výhodné spolupráce a respektovat nezávislost a suverenitu tichomořských ostrovních zemí.“ (Kl)