Čínský regulátor trhu navrhl nová pravidla

2022-06-28 18:34:04
Sdílej:

Čínský úřad pro dohled nad trhem – Čínská státní správa pro regulaci trhu (SAMR), v pondělí navrhl nová pravidla pro lepší implementaci nedávno revidovaného antimonopolního zákona.

Snímek: Čínská státní správa pro regulaci trhu, Peking, Čína. / CFP

Snímek: Čínská státní správa pro regulaci trhu, Peking, Čína. / CFP

Téměř 14 let poté, co vstoupil v platnost současný antimonopolní zákon (AML), Čína minulý pátek schválila jeho revidovanou verzi, která vstoupí v platnost 1. srpna.
Kromě mírné úpravy některých stávajících pravidel přidala SAMR do návrhu několik nových, která zahrnují popisy toho, jaké obchody lze vnímat jako monopolní, a předpisy upravující, jak by se měly chovat místní orgány s pravomocí omezovat hospodářskou soutěž. Regulátor žádá veřejnost o vyjádření názorů ke svým návrhům do 27. července.
Jedno z nových pravidel definuje behaviorální metodu pro využití digitálních prostředků, včetně dat a algoritmů, technologie, kapitálových výhod a pravidel platforem, pro dosažení monopolního ujednání. Pravidlo umožní lepší přizpůsobení se potřebám antimonopolního dohledu v kontextu digitální ekonomiky, reguluje příslušné konkurenční chování a podpoří zdravý ekonomický rozvoj, uvedla SMAR.
V návaznosti na nový AML návrh také stanovil pravidlo bezpečného přístavu, které objasňuje konkrétní standardy a postupy s cílem poskytnout jistější pokyny pro dodržování předpisů a předvídatelnější prostředí pro podnikatele, uvedla SAMR.
Novela antimonopolního zákona doplnila vertikální monopolní chování o pravidlo bezpečného přístavu, které stanoví, že zákon nebude zakazovat operátory na trhu, kteří mohou prokázat, že jejich podíl na trhu je nižší než standard stanovený antimonopolním orgánem činným v trestním řízení.
Čínští regulátoři začali koncem roku 2020 zasahovat proti monopolům v mnoha odvětvích, aby zabránili neuspořádané expanzi kapitálu a podpořili spravedlivou hospodářskou soutěž. Gigant elektronického obchodu Alibaba Group dostala rekordní pokutu 18,2 miliardy yuanů (2,78 miliardy amerických dolarů) za porušení antimonopolních zákonů, zatímco platforma pro doručování potravin Meituan (Mej-tchuan) byla potrestána 3,442 miliardy yuanů za zneužití své dominantní pozice na trhu.
Vzhledem k tomu, že revidovaný AML zvýšil pokuty a klade nový důraz na digitální ekonomiku, náklady na nelegální činnosti podniků se značně zvýší a podniky budou také čelit větším zkouškám ohledně jednání podle zákona, uvedla v sobotu pekingská právnická firma JT&N.
V nejnovějším antimonopolním zákonu je třeba upozornit na některé aspekty.
Za prvé, nový zákon jasně stanovuje, že Čína provádí politiku hospodářské soutěže slučitelnou s rozvojem socialistického tržního hospodářství. To znamená, že Čína nebude využívat politiku hospodářské soutěže jako nástroj k dosažení jiných průmyslových cílů. Nový antimonopolní zákon zároveň vyžaduje, aby Čínský úřad pro hospodářskou soutěž a soudy koordinovaly vymáhání antimonopolních opatření za účelem vytvoření spravedlivého a společného trhu v Číně.
Za druhé, nejnovější antimonopolní zákon má v úmyslu vyřešit problémy, které jdou proti soutěži, vyplývající z monopolu platforem. Článek č. 9 nového zákona zakazuje firmám využívat výhod velkých dat, algoritmů, kapitálových výhod nebo pravidel platformy k provádění praktik, které jdou proti soutěži. Stanovuje také, že dominantní platformě bude zabráněno ve zneužívání dominantního postavení na trhu používáním dat, algoritmů a pravidel platformy. Cílem těchto ustanovení je zakázat monopolní praktiky digitálních platforem, jako je takzvaná praxe „vyberte si jednu ze dvou“, aby spotřebitelé online měli lepší a konkurenceschopnější trh.
Za třetí, nový antimonopolní zákon vylepšuje ustanovení monopolních dohod a zavádí systém bezpečného přístavu. Starý antimonopolní zákon v zásadě zakazuje jak horizontální, tak vertikální monopolní dohody. Nový antimonopolní zákon však umožňuje firmám, které uzavírají vertikální dohody, prokázat, že dohody nebudou mít účinky narušující hospodářskou soutěž. Nejnovější zákon rovněž poskytuje ustanovení o bezpečném přístavu pro podniky vertikální dohody. Podle ustanovení o bezpečném přístavu Čínský úřad pro hospodářskou soutěž nezakáže vertikální dohody, jejichž strany nemají dostatečné podíly na trhu.
Nový zákon navíc dále posiluje vymáhání antimonopolního zákona v Číně. Například podle zákona mohou čínští antimonopolní regulátoři nejen trestat monopolní firmy, ale také ukládat pokuty jednotlivcům, kteří provádějí praktiky, které jdou proti soutěži. Monopolní praktiky mohou vést k poškození veřejných zájmů, zvláště když obří platformy zneužívají dominantní postavení na trhu k poškození zájmů milionů online uživatelů. Nejnovější antimonopolní zákon také opravňuje čínské prokuratury k podávání žalob ve veřejném zájmu proti monopolním podnikům.