Wang Yi se setkal s odcházejícím vedoucím delegace EU v Číně

2022-06-28 21:13:11
Sdílej:

Člen čínské Státní rady a čínský ministr zahraničí Wang Yi se dnes setkal s Nicolasem Chapuisem, odcházejícím vedoucím delegace EU v Číně.

Wang Yi řekl, že v současnosti svět vstoupil do období turbulencí a změn s rostoucími riziky a výzvami. Čína a EU by jako dvě důležité světové síly měly posilovat dialog a komunikaci, neochvějně udržovat základní orientaci partnerství, udržovat způsob hledání společného základu při zachovávání rozdílů, udržovat vzájemně výhodný a oboustranně výhodný přístup ke spolupráci, udržovat trend multilateralismu a poskytnout světu více stability a pozitivní energie. Nejde jen o mezinárodní odpovědnost Číny a EU, ale je to také plně v souladu se základními a dlouhodobými zájmy obou stran.

Nicolas Chapuis se vyslovil v tom smyslu, že existuje velký potenciál pro rozvoj vztahů mezi EU a Čínou. Přestože se obě strany liší, mohou plně usilovat o společné zájmy a dosahovat oboustranně výhodných výsledků. Stejně jako Čína, ani EU nechce, aby se svět dostal do skupinové konfrontace. Jsme připraveni spolupracovat s Čínou na společném řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, epidemie v 21. století a digitální transformace. EU dodržuje politiku jedné Číny a neporuší svůj závazek vůči jedné Číně. Nicolas Chapuis také rozvedl svůj postoj k ukrajinské otázce a uvedl, že doufá v co nejrychlejší příměří a ukončení války a těší se, že Čína v tomto ohledu sehraje pozitivní roli. (Kl)