Xi Jinping přednesl projev u příležitosti 25. výročí návratu Hongkongu

2022-07-01 15:25:26
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes dopoledne v Hongkongském kongresovém a výstavním centru (HKCEC) pronesl projev na slavnostním shromáždění u příležitosti 25. výročí návratu Hongkongu do Číny a slavnostního zahájení šestého funkčního období vlády zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR).

Xi Jinping ve svém projevu nejprve upřímně pozdravil všechny obyvatele Hongkongu. Poukázal také na to, že historie civilizace čínského národa dlouhá přes 5000 let zaznamenala tvrdou práci čínských předků v této oblasti. Moderní historie Číny po opiových válkách zaznamenává ponížení Hongkongu, který byl nucen se vzdát, ale také odpor čínského lidu. Stoletá historie boje, ve kterém Komunistická strana Číny sjednotila a vedla lid, zaznamenala jedinečné a důležité příspěvky hongkongských krajanů. V průběhu historie byli hongkongští krajané vždy na jedné lodi s vlastí a jsou úzcí pokrevní příbuzní.

Xi Jinping poukázal na to, že demokratický systém zvláštní administrativní oblasti Hongkong je v souladu se zásadou „jeden stát, dva systémy“ a ústavním statutem Hongkongu. Přispívá k ochraně demokratických práv obyvatel Hongkongu, k zachování prosperity a stability Hongkongu a přináší světlou budoucnost.

Xi Jinping se vyslovil v tom smyslu, že po návratu do vlasti se hongkongští krajané stali pány Hongkongu, zavedli princip „hongkongský lid vládne Hongkongu“ a vysokou míru autonomie, a tak byla otevřena skutečná hongkongská demokracie. Za posledních 25 let stabilně fungoval ústavní řád HKSAR na základě Ústavy a Základního zákona, byla uplatňována celková správní pravomoc ústřední vlády a byl správně nastaven a prováděn vysoký stupeň autonomie zvláštní administrativní oblasti. Formulace Zákona o národní bezpečnosti Hongkongu, vytvoření institucionálních norem pro zajištění národní bezpečnosti v HKSAR a revize a zlepšení hongkongského volebního systému zajistily implementaci principu „vlastenci vládnou Hongkongu“.

Xi Jinping poukázal na to, že princip „jeden stát, dva systémy“ byl opakovaně testován v praxi. Je v souladu se základními zájmy státu a národa a se základními zájmy Hongkongu a Macaa. Získal plnou podporu více než 1,4 miliardy lidí z mateřské země, jednomyslnou podporu obyvatel Hongkongu a Macaa a všeobecný souhlas mezinárodního společenství. Tak dobrý systém, není důvod měnit, musíme ho dlouhodobě dodržovat!

Xi Jinping se vyslovil v tom smyslu, že základním cílem principu „jeden stát, dva systémy“ je chránit národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy a udržovat dlouhodobou prosperitu a stabilitu Hongkongu a Macaa. Vše, co ústřední vláda udělala, je pro dobro země, Hongkongu a Macaa a krajanů z Hongkongu a Macaa.

Xi Jinping zdůraznil, že musíme plně a přesně provádět politiku „jeden stát, dva systémy“. Princip „jeden stát, dva systémy“ je úplný systém. Ochrana národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů je nejvyšší zásada politiky „jeden stát, dva systémy“. Na tomto předpokladu si Hongkong a Macao dlouhodobě udrží své původní kapitalistické systémy a budou se těšit vysokému stupni autonomie. Socialistický systém je základním systémem Čínské lidové republiky a vedení Komunistické strany Číny je nejpodstatnějším rysem socialismu s čínskými rysy. Všichni obyvatelé zvláštních administrativních oblastí by měli vědomě respektovat a chránit základní systém země. Komplexní a přesné provádění politiky „jeden stát, dva systémy“ vytvoří nekonečný a široký rozvojový prostor pro Hongkong a Macao.

Xi Jinping řekl, že Hongkong se vrátil do své vlasti, znovu se začlenil do systému národní správy a vytvořil ústavní pořádek zvláštní administrativní oblasti založený na principu „jeden stát, dva systémy“. Ústřední vláda má komplexní správu nad zvláštními administrativními oblastmi, což je zdrojem vysokého stupně autonomie zvláštních administrativních oblastí. Ústřední vláda přitom plně respektuje a pevně prosazuje vysokou míru autonomie, kterou mají zvláštní administrativní oblasti podle zákona. Provádění celkového řízení ústřední vlády a ochrana vysokého stupně autonomie zvláštních administrativních oblastí jsou sjednoceny a pouze tak mohou být zvláštní administrativní oblasti dobře řízeny.

Xi Jinping zdůraznil, že musíme zavést zásadu „vlastenci vládnou Hongkongu“. Chránit právo na vládu znamená chránit prosperitu a stabilitu Hongkongu a důležité zájmy více než 7 milionů obyvatel Hongkongu.

Xi Jinping řekl, že politická moc musí být v rukou vlastenců, což je ve světě univerzální politický zákon. Žádná země ani region na světě nedovolí nevlasteneckým nebo dokonce zrádným silám a postavám převzít moc. Pevně držet vládu nad zvláštní administrativní oblastí Hongkong v rukou vlastenců je nevyhnutelným požadavkem pro zajištění dlouhodobé stability Hongkongu a nelze tím nikdy otřást.

Xi Jinping se vyslovil v tom smyslu, že základní zájmy Hongkongu jsou v souladu se zájmy země a srdce ústřední vlády a hongkongských krajanů jsou plně propojena. Ústřední vláda plně podporuje Hongkong v dlouhodobém udržení jeho jedinečného postavení a výhod, v upevnění jeho statusu mezinárodního finančního, námořního a obchodního centra, v udržení svobodného, otevřeného a standardizovaného podnikatelského prostředí, v udržování systému místního práva a v rozšiřování nerušeného a pohodlného mezinárodního spojení.

Xi Jinping zdůraznil, že Hongkong je společným domovem všech obyvatel. Poté, co prošli vzestupy a pády, všichni cítí, že Hongkong si nemůže dovolit chaos, a cítí, že rozvoj Hongkongu už nelze dále zdržovat. Měli bychom odstranit veškeré zásahy a soustředit se na rozvoj.

Xi Jinping poukázal na to, že příštích pět let bude pro Hongkong kritickým obdobím pro vytvoření nové situace a dosažení nového skoku. Příležitosti a výzvy existují současně a příležitosti převažují nad výzvami. Xi Jinping předložil čtyři naděje pro novou vládu zvláštní administrativní oblasti: zaprvé, usilovat o zlepšení úrovně správy. Zadruhé, neustále zvyšovat dynamiku rozvoje. Zatřetí, účinně řešit problémy obživy lidí. Začtvrté, společně udržovat harmonii a stabilitu.

Xi Jinping se vyslovil v tom smyslu, že obyvatelé Hongkongu, bez ohledu na to, jakým zaměstnáním se zabývají nebo v jakou filozofii věří, pokud upřímně podporují politiku „jeden stát, dva systémy“, pokud milují Hongkong jako vlast a pokud dodržují základní zákon a zákony zvláštní administrativní oblasti, jsou pozitivními silami při výstavbě Hongkongu a mohou přispět.

Xi Jinping upřímně doufá, že se každý mladý člověk v Hongkongu bude věnovat budování lepšího Hongkongu a se svým ohnivým mládím napíše nádherný život.

Xi Jinping řekl, že rozvoj mládeže znamená rozvoj Hongkongu. Pokud bude mít mládež budoucnost, Hongkong bude mít budoucnost. Měli bychom vést mladé lidi k posilování jejich pocitu národní hrdosti a vlastnictví, pomáhat jim řešit praktické obtíže, kterým čelí při studiu, zaměstnání, podnikání a vlastnictví bydlení, a vytvářet pro ně více příležitostí, aby rozvinuli svůj talent. (Kl)