Čínské MZV: Blízký východ není ničí „dvorek“

2022-07-15 21:44:13
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v pátek na pravidelné tiskové konferenci poukázal na to, že obyvatelé na Blízkém východě jsou pány této oblasti. Blízký východ není ničí „dvorek“, ani tam neexistuje tzv. „vakuum“.

Americký prezident Joe Biden, který navštívil Izrael, se setkal s izraelským premiérem Ja'irem Lapidem. Biden při setkání s médii uvedl, že Spojené státy budou i nadále hrát vůdčí roli na Blízkém východě, a nedovolí Číně a Rusku, které by mohly poškodit zájmy Spojených států, vyplnit „vakuum“.

Wang Wenbin na to reagoval tak: „V současné době není situace na Blízkém východě klidná. Pandemie COVID-19 omezuje místní regionální rozvoj a dopady ukrajinské krize ovlivňují místní bezpečnost. Obyvatelé na Blízkém východě se nejvíc těší na rozvoj a nejvíc potřebují bezpečnost. Mezinárodní společenství by mělo pomáhat zemím na Blízkém východě při řešení zmíněných dvou záležitostí a poskytnout jim konstruktivní pomoc, nikoli jednat přesně naopak.

Wang Wenbin zdůraznil, že Čína po dlouhou dobu vždy podporovala obyvatele Blízkého východu v nezávislém průzkumu své vlastní rozvojové cesty, podporovala jednotu a spolupráci mezi zeměmi Blízkého východu, aby vyřešily otázky regionální bezpečnosti, a vyvíjela neustálé úsilí o hájení míru v této oblasti. Čína je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím, aby nadále přispívala pozitivnější energií k realizaci mírového rozvoje na Blízkém východě.

Když Wang Wenbin mluvil o návštěvě Filipín člena čínské Státní rady a ministra zahraničních věcí Wanga Yi (Wang I), řekl, že cílem návštěvy Filipín čínského ministra je komunikovat do hloubky s filipínskou vládou, tváří v tvář vyjádřit velkou pozornost Číny ke vztahům mezi Čínou a Filipínami a vyslat důležitý signál na podporu správy nové filipínské vlády, zdědit přátelství, posílit vzájemnou důvěru a pokračovat ve spolupráci s Filipínami.

Wang Wenbin řekl, že během pobytu na Filipínách vedl Wang Yi hlubokou a upřímnou výměnu s filipínskou stranou. Obě strany se domnívají, že zdravý a stabilní rozvoj vztahů mezi Čínou a Filipínami je v souladu se základními a dlouhodobými zájmy lidí obou zemí. Přátelství mezi oběma zeměmi může být dále posíleno. Čína a Filipíny by se měly stát dobrými sousedy, kteří si vzájemně pomáhají, dobrými příbuznými, kteří se navzájem znají, a dobrými partnery, kteří provádí oboustranně výhodnou spolupráci, tím realizují rychlé posunutí spolupráce vzájemného prospěchu na vyšší úroveň, a vstoupí do „zlaté éry“ vztahů mezi Čínou a Filipínami.

D.