Čína byla vždy praktikujícím a obhájcem multilateralismu

2020-10-07 16:17:39
Sdílej:

„Problémy světa jsou četné a velké, a globální výzvy rostou. Měly by a mohou být vyřešeny pouze prostřednictvím dialogu a spolupráce. Mezinárodní záležitosti jsou řešeny prostřednictvím konzultací, a vzájemná pomoc a spolupráce se staly širokým konsensem mezinárodního společenství.“ Na summitu u příležitosti 75. výročí OSN, který se konal před několika dny, video přednesené čínským prezidentem Xi Jinpingem (Si Ťin-pching) vzbudilo širokou pozornost mezinárodního společenství a zdůraznilo naléhavost a důležitost reakce na současné výzvy globálního rizika v duchu multilateralismu.

Od začátku tohoto roku měla náhlá epidemie nového koronaviru vážný dopad na lidskou společnost. Běžné obchodní aktivity různých zemí náhle skončily a světová ekonomika upadla do útlumu. Zároveň se zintenzivnil ochranářský obchod, který pronikl do mezinárodního společenství po finanční krizi, a jednotlivé supervelmoci šly stále dále na cestu unilateralismu, což vážně narušuje mezinárodní spolupráci v oblasti prevence a kontroly epidemie a dokonce hrozí, že svět zatlačí zpět do konfrontace. Tváří v tvář globálním obtížím a výzvám Čína jako odpovědná hlavní země nadále posiluje mnohostrannou spolupráci a pomáhá světu dostat se z koryta.

Lidé viděli, že po vypuknutí epidemie Čína proaktivně okamžitě informovala Světovou zdravotnickou organizaci a příslušné země a regionální organizace o epidemii, vydala novou genovou sekvenci koronaviru a další informace a co nejdříve oznámila plán diagnózy, léčby a plán prevence a kontroly. Čína bez výhrad sdílela své zkušenosti s prevencí, kontrolou a léčbou se všemi stranami. Čína dosud poslala 34 týmů lékařských odborníků do 32 zemí, poskytla 283 dávek protiepidemické pomoci více než 150 zemím a mezinárodním organizacím a poskytla a exportovala materiály pro prevenci epidemie do více než 200 zemí a regionů. Zároveň Čína pevně podporuje WHO a další mechanismy mnohostranné spolupráce, podporuje mezinárodní společnou prevenci a kontrolu a aktivně se zasazuje o vytvoření společenství v oblasti lidského zdraví, což je mezinárodním společenstvím široce uznáváno a chváleno.

V současné době je celosvětová protiepidemická situace stále velmi tvrdá, první vlna epidemie ještě neskončila a riziko druhé vlny epidemie v některých zemích prudce vzrostlo. Zároveň mají rozvojové země, zejména africké země, slabé systémy veřejného zdraví a stále čelí velkým výzvám v boji proti epidemii. Kromě toho některé velmoci oloupily jiné země o protiepidemické materiály a pokusily se monopolizovat výzkum a vývoj vakcín, proto mnoho znalých lidí v různých zemích vyjádřilo znepokojení nad spravedlivou distribucí vakcín v budoucnosti.

S cílem podpořit prohloubení mezinárodní protiepidemické spolupráce Čína oznámila řadu hlavních opatření na podporu globálního boje proti epidemii, včetně poskytnutí mezinárodní pomoci ve výši 2 miliard amerických dolarů do dvou let na podporu boje proti epidemii v zemích zasažených epidemií, zejména na podporu hospodářského a sociálního oživení v rozvojových zemích. Čína bude spolupracovat s OSN při zřízení globálního humanitárního nouzového skladu a uzlu v Číně. Čína vytvoří mechanismus spolupráce pro 30 čínsko-afrických protějškových nemocnic. Kromě toho Čína oznámila, že čínská vakcína bude vyvinuta a uvedena do užívání jako globální veřejný produkt. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že fakta prokázala, že Čína je nejdůležitější podporou multilateralismu, „která dává světu jistotu, důvěru a naději“. Mnoho analytiků poukázalo na to, že čínské akce vlily silnou kinetickou energii do „nejtemnějšího okamžiku“ lidské společnosti.

Pokračování epidemie také způsobilo obrovský dopad na globální ekonomiku. Jak překonat výzvy spojené s epidemií a podpořit globální hospodářské oživení? Multilaterální spolupráce je také jedinou možností. V tomto ohledu Čína udělala mnoho. Od pevného zajištění multilaterálního obchodního systému založeného na WTO, přes vytvoření „zelených kanálů“ s mnoha zeměmi, které pomohou obnovit práci a výrobu k udržení stability globálního dodavatelského řetězce a průmyslového řetězce, až po poskytování protiepidemické materiální podpory příslušným zemím prostřednictvím sítě „Pásma a stezky“. Při uskutečňování obchodu Čína vždy používala své vlastní hospodářské oživení k podpoře společného oživení světové ekonomiky.

Podle oficiálních čínských statistik činil v prvních osmi měsících letošního roku dovoz a vývoz čínského zahraničního obchodu se zeměmi podél „Pásma a stezky“ 5,86 bilionu yuanů, což představuje meziroční nárůst o 0,5 %. Přímé nefinanční investice v zemích podél „Pásma a stezky“ čínských společností dosáhly 11,8 miliardy amerických dolarů, což se meziročně zvýšilo o 31,5 %.

Za zmínku stojí, že Čína urychluje formování nového modelu rozvoje, v němž je domácí cyklus hlavním, a domácí a mezinárodní dvojí cykly se navzájem podporují. To není jen neodmyslitelný požadavek, aby Čína dosáhla vysoce kvalitního rozvoje, ale také to ukazuje otevřený přístup Číny ke sdílení velmi velkého tržního prostoru s ostatními zeměmi a ukazuje to odpovědnost Číny jako druhé největší ekonomiky světa. Předseda 75. Valného shromáždění OSN Volkan Bozkır nedávno uvedl: „Pevná podpora Číny pro OSN a multilateralismus je obzvláště cenná v době, kdy je multilateralismus zpochybňován. Musíme podporovat multilateralismus a chránit principy Charty OSN, a chránit mezinárodní systém založený na pravidlech a umístit OSN do středu pozornosti.“

Žádný unilateralismus v dnešním světě nedokáže vyřešit stále rostoucí nadnárodní výzvy a hrozby lidské společnosti. Pouze tím, že budeme bránit multilateralismus a dodržovat otevřenou spolupráci, můžeme dosáhnout udržitelného rozvoje lidské společnosti. Bez ohledu na to, jak se mezinárodní situace změní, Čína bude neochvějně stát na správné straně historie, bude pevně udržovat mezinárodní pravidla a pořádek, bude nadále vnášet čínskou sílu do řešení globálních problémů a bude vždy působit jako budovatel světového míru, přispěvatel do globálního rozvoje a ochránce mezinárodního řádu.

Jia