Výsledek pátého plenárního zasedání je dar Číně a celému světu

2020-11-06 17:27:09
Sdílej:

Minulý týden se zraky celého světa upíraly na Čínu v očekávání výsledku pátého plenárního zasedání devatenáctého ústředního výboru Komunistické strany Číny, které předseda Xi Jinping ukončil ve čtvrtek 29. října. Hlavní náplní zasedání bylo přednesení a projednání Návrhů ústředního výboru Komunistické strany Číny pro formulování 14. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobé cíle pro rok 2035. Návrh byl plénem přijat a stal se základním dokumentem a vodítkem pro vypracování detailního pětiletého plánu.

V tomto dokumentu kromě směřování dalšího pětiletého plánu předseda Xi Jinping vytyčil směřování Číny na dalších 15 let. V návrhu je patrný přesun od kvantity a od požadavku na kvantitativní růst a přesun ke kvalitě růstu a vývoje.

Je patrný také důraz na pokrok ve stabilním prostředí. Velmi rozumně je akcentováno rozšiřování domácí poptávky. Domácí poptávka by se měla postupně stát dominantní složkou ekonomického výstupu. Akcentované strukturální reformy pak mají snížit závislost na vývozu, který je v době nestabilního vnějšího prostředí, tedy ve zbytku světa mimo Čínu, destabilizován. Spotřeba by měla mít navrch před investicemi, které byly doposud hlavním tahounem čínského ekonomického zázraku.

Tato základní úvaha, kdy čínská ekonomika se má stávat samostatnou a být schopna fungovat sama o sobě, kdy výrobní strana bude schopna uspokojit stranu spotřeby, zároveň strana spotřeby zajistí odbyt straně výroby, odpovídá takzvanému vnitřnímu oběhu.

Podle teorie dvou oběhů, kterou předseda Xi obohatil čínskou ekonomickou teorii, právě strukturální reforma, která povede k hlavnímu důrazu na vnitřní oběh, bude schopna zajistit stabilitu Číně v případě náhlých výkyvů a změn přicházející zvenčí. Hlavní role vnitřního oběhu stabilizuje Čínu a zajistí trvalou udržitelnost čínské ekonomiky. Stabilnější Čína zároveň bude znamenat stabilnější svět.

Vnější oběh, tedy především směna zboží a služeb se zahraničím, jinými slovy mezinárodní obchod, bude nadále hrát významnou, ale doplňkovou roli čínské ekonomiky. Po zavedení nového plánu a realizaci strukturálních reforem výkyvy v zahraničním obchodu nebudou mít zásadní vliv na čínskou ekonomiku.

Veškeré strukturální reformy a stabilita myslí v první řadě na člověka a na lid. Je to právě běžný člověk, kterého při formulování nového plánu měl předseda Komunistické strany Číny Xi Jinping na paměti a jehož blahobyt a bezpečí měl na srdci především.

Plénum ocenilo úspěchy při budování společnosti celistvé mírné prosperity. Absolutní chudoba byla de facto vymýcena, střední třída dynamicky rostla, urbanizace plynule pokračovala, zdravotní a sociální zajištění pokrylo již téměř každého Číňana a dalo vniknout největší síti sociálního zabezpečení na světě. Důraz na pokračování zlepšování situace lidí se bude nadále zlepšovat a Číňané se mohou těšit na rostoucí blahobyt a ještě lepší veřejné služby, jako je zdravotní péče, péče o staré lidi nebo kvalitní školství.

Předseda Xi správně rozpoznal, že hlavním motorem ekonomického rozvoje a základem kvalitního růstu je věda a technika. Právě aplikace nových vědeckých poznatků a technologií stojí za rozvojem moderní civilizace. Čína si je vědomá, že pokud se má stát hlavní ekonomikou světa, bude se muset stát také centrem vědeckých výstupů a inovací.

Investice do vědy a techniky probíhají v Číně dlouhodobě a začínají nést plody. Ať už se jedná o částicový urychlovač, o satelit pro výzkum vesmíru v provincii Guizhou, či o vybavení laboratoří ve vědeckých institutech a na univerzitách, Čína zažívá komplexní zdokonalování vědeckých kapacit. S podporou dalšího pětiletého plánu, který samostatný vědecký a technologický rozvoj vnímá za jednu z hlavních priorit, můžeme očekávat, že z Číny vzejdou hlavní průlomové technologie budoucnosti, že se Čína stane světovým lídrem v inovacích. Tím spíš, že Čína má již teď převahu ve studentech vzdělaných a zběhlých v tak zvaných STEM disciplínách, tedy ve vědě, technologii, inženýrství a matematice (anglicky Science, Technology, Engineering, Mathematics, proto STEM).

To napomůže dalšímu kolu industrializace. Technologie jako internet věcí, případně internet všeho, který ve spojení s 5G technologiemi nejen udělá život běžných lidí pohodlnější, ale také umožní průmyslové výrobě dosáhnout nové úrovně efektivity, technologie samořídících vozidel, které umožní dosáhnout zdokonalení a zlevnění dopravy, další rozvoj ve vlakové dopravě s vizí, že kolejová doprava bude jednou rychlá jako letecká, rozvoj energetiky včetně výroby energie a uschovávání energie v bateriích a na tyto technologie navázaná technologie elektromobilů, to vše je jen malá ukázka oblastí, ve kterých má Čína našlápnuto na dosažení světového prvenství.

Z dokumentu je patrné hluboké a komplexní pochopení světového dějinného vývoje ústředním vedením Číny. Po analýze hlubokých a složitých změn, kterým čelí čínské vývojové prostředí, rozpoznalo důležité strategické příležitosti i výzvy. Dnešní svět prochází změnami, jaké neprobíhaly už sto let. Mezinárodní prostředí je nestabilní a zvyšuje se napětí a nejistota. Mezinárodní mocenská rovnováha prochází změnami. Zároveň dochází k překotné vědecké a technologické revoluci a průmyslové transformaci.

Podle dokumentu Čína stále čelí řadě výzev a čeká před ní mnoho práce. Čína má před sebou mnoho práce například v modernizace zemědělství, které na sedmi procentech orné půdy musí zajistit stravu dvaceti procentům světové populace. V čínské společnosti je řada rozdílů. Patrné jsou například rozdíly mezi městem a venkovem, nerovnoměrné rozložení příjmů či ekologie, která má před sebou přes značné pokroky stále dlouhou cestu.

V naplňování těchto výzev Číně budou pomáhat systémové výhody a institucionální přednosti, zlepšená státní správa, bezprecedentní rozsah dlouhodobého ekonomického růstu, který poskytl silný materiální základ, bohaté lidské zdroje a velikost čínského trhu.

Plenární zasedání přišlo s originální koncepcí stanovení směřování do roku 2035. Během dalších patnácti let by se měla dramaticky zvětšit národní moc Číny a s tím spojená úroveň a síla ekonomiky, vědy a technologie. Čínská společnost bude opět o mnoho bohatší a příjmy na hlavu markantně vzrostou. Čína bude mít zcela moderní průmysl, zemědělství, informační technologie, města i systém státní správy a její kapacity.

Nový plán klade důraz i na kulturu a takzvanou „soft power“, takže můžeme očekávat stále více úspěchů Číny na poli kultury. Již dnes je patrný rostoucí kulturní vliv Číny ve světě. Čínská tradiční kultura, hudba a filmy i čínské hudební, televizní a filmové hvězdy jsou dnes slavné po celém světě. Čínští spisovatelé různých žánrů se dostali do knihoven i srdcí zahraničních čtenářů, pro které je známé jméno například Liu Cchi’-sin, autor kultovní trilogie o střetu lidstva s mnohem vyspělejší mimozemskou civilizací, která hledá nový domov a hodlá obsadit Zemi pro své potřeby.

Celým plánem se prolíná duch důrazu na udržitelnost. Udržitelnost se netýká pouze ekonomiky, ale také ekologie. Čína se stává světovým lídrem v čistých technologiích a čisté energetice. Dál bude růst míra zalesnění, Čína se bude směle posouvat k uhlíkové neutralitě, bude narůstat počet státem chráněných přírodních a krajinných oblastí, dál se bude zlepšovat kvalita ovzduší, řeky a jezera budou čistší, bude se zlepšovat stav znečištění půdy. Již nyní je patrný posun k čistšímu průmyslu a zdokonaleným filtračním technologiím například i v takových odvětvích, jako je těžařský průmysl nebo ocelářský průmysl. Ekologicky nesmírně náročný barvířský průmysl Čína již z velké části vyřadila či zdokonalila.

Dál bude probíhat otevírání se světu, které dosáhne na novou úroveň. Poroste mezinárodní ekonomická spolupráce a nadále bude probíhat iniciativa Pásmo a stezka. To je další dobrá zpráva pro celý svět, protože historická iniciativa Pásmo a stezka přináší do řady zemí nové příležitosti, investice, infrastrukturu a rozvoj. Pásmo a stezka je darem Číny světu. Díky ní lidé po celém světě mohou užívat plodů čínského rozvoje!

Obecně lze říci, že od nového plánu můžeme očekávat pokračování současného pozitivního směru a upřesnění směřování. Zásadní dokument, který byl vydán v rámci pátého plenárního zasedání devatenáctého ústředního výboru Komunistické strany Číny, byl zveřejněn a dá se očekávat, že pilní čínští úředníci v ústřední vládě i provinciích na základě Návrhů ústředního výboru Komunistické strany Číny pro formulování 14. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobé cíle pro rok 2035 již začali vypracovávat detailní návrhy pro svá odvětví a jednotlivé provincie a regiony.

Vypracování plánu je prvním krokem, který Čína vykročila směrem k dalším pěti letům. Avšak jak pravil věhlasný čínský filozof Lao-c’: „Tisícimílová cesta začíná prvním krokem.“ Tento první krok byl vykonán minulý čtvrtek 29. října. Tento den bude pamatován jako den, kdy byl vytyčen směr Číny na samotný vrchol. Těším se na to, až budu sledovat komplexní čínský pokrok, který se nepochybně stane inspirací celému světu.

Jan Körbel