Zmírnění chudoby v Číně: Velké úspěchy a dlouhá cesta

2021-02-26 14:21:16
Sdílej:

Autor: Adrien Mugnier, zakladatel a prezident francouzské observatoře Nové hedvábné stezky

Můžeme vidět úspěchy 13. pětiletého plánu a řadu dlouhodobých politik a úspěchů Číny v oblasti zmírňování chudoby. Je třeba zachovat a upevnit tyto úspěchy v oblasti zmírňování chudoby. Čínská vláda rovněž přikládá velký význam udržitelnosti projektů na zmírnění chudoby a neustále posiluje politické inovace s cílem vytvořit lepší prostředí pro vytváření bohatství v relativně zaostalých oblastech.

Země s 1,4 miliardy lidí uskutečnila likvidaci bídy, což je úspěch velmi chválený OSN. Západní země by tomu také měly aktivně věnovat pozornost, protože západ čelí také problému zvyšování chudoby. Západní země by měly upustit od předsudků a analyzovat a učit se z opatření přijatých Čínou v boji proti chudobě.

Podle mého názoru lze úspěch Číny při zmírňování chudoby přičíst následujícím důvodům.

Na národní úrovni pomáhají a rozvíjejí se dvojice bohaté oblasti ve východní Číně a relativně zaostalé oblasti v západní Číně. Odeslání kádrů na zmírnění chudoby z východu na západ odráží schopnost Číny mobilizovat zdroje a soustředit se na řešení praktických problémů.

Pokud jde o provádění konkrétních opatření, Čína prokázala úžasnou rychlost: v posledních letech Čína utratila desítky miliard amerických dolarů na stavbu nových domů, škol, nemocnic, důchodových center atd., které zlepšily životní podmínky a životní úroveň milionů obyvatel venkova v Číně. Když jsem navštívil čínské provincie Gansu (Kan-su) a Qinghai (Čching-chaj) v západní Číně, zjistil jsem, že čínská politika vede ke zlepšení místní míry zaměstnanosti, zvýšení úrovně mezd, zvýšení míry popularizace vzdělání a zlepšení zdraví lidí. Někteří zahraniční pozorovatelé však tuto praxi nepochopili.

Z ekonomického hlediska Čína vypracovala preferenční daňovou politiku pro chudé oblasti. Čínská vláda také zřídila speciální fond pro zmírnění chudoby, který je vysoce efektivní. Uplatňování nových technologií také velmi pomohlo chudým oblastem vymanit se z chudoby. Například obchodování prostřednictvím přímého vysílání na internetu rozšířilo kanály pro prodej charakteristických produktů v chudých oblastech.

Kombinace různých politik přizpůsobených místním podmínkám umožňuje místní správě cíleně podporovat práci na zmírnění chudoby a zajistit, aby byla opatření prováděna a aby byla udržitelná. Podle místních podmínek mnoho regionů neustále provádí úpravy průmyslové diverzifikace, aby zlepšilo míru zaměstnanosti a zvýšilo příjem obyvatel.

Podle mého názoru je přesné určení zvláštnosti populace v každém regionu klíčem k úspěchu čínské práce na zmírnění chudoby. Čína dosáhla cíle vymýcení chudoby stanoveného v programu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Tyto úspěchy a zkušenosti mají velký význam pro ostatní země, zejména v Africe, pro dosažení cíle snižování chudoby. Například na Africkém kontinentu by lidé měli věnovat větší pozornost zvláštnostem různých regionů, vypracovat přesné politiky a zlepšit efektivitu využívání kapitálu.

Čína zvítězila v boji proti chudobě a splnila svůj slib neustále zlepšovat životní úroveň lidí. Během provádění 14. pětiletého plánu může Čína hledat rozumnější mechanismus rozdělování bohatství, aby zlepšila míru zaměstnanosti a zajistila stálý růst příjmů obyvatel. To také odpovídá poptávce Číňanů po spravedlivém přístupu k veřejným službám, vzdělávacím zdrojům a službám sociálního zabezpečení. Kromě toho si myslím, že Čína při podpoře zmírňování chudoby zkombinuje revitalizaci venkova s výstavbou ekologické civilizace a bude koordinovat vztah mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního prostředí. (Kl)