Čínskému rozvoji hrozí propadnutí do pasti středních příjmů, jak z ní

2021-03-16 11:00:09
Sdílej:

http://www.cnfocus.com/wp-content/uploads/2021/03/ji-qi-ren-790x474.jpg<br><br>Nová čínská 14. pětiletka vytyčuje nový kurz jejího ekonomického rozvoje, který má teď stát na maximalizaci hlavně inovací, ale i domácí spotřeby a mezinárodního obchodu. Bude to však k úniku před ekonomickou stagnací, kterou s sebou past středního příjmu přináší, stačit?

http://www.cnfocus.com/wp-content/uploads/2021/03/ji-qi-ren-790x474.jpg

Nová čínská 14. pětiletka vytyčuje nový kurz jejího ekonomického rozvoje, který má teď stát na maximalizaci hlavně inovací, ale i domácí spotřeby a mezinárodního obchodu. Bude to však k úniku před ekonomickou stagnací, kterou s sebou past středního příjmu přináší, stačit?

11. března čínská vrcholná legislativa skočila své výroční zasedání stanovením směru rozvoje země. Nejde jen o 14. pětiletý plán (2021-2025), ale i delší rozvojový záměr do roku 2035, dokdy se má modernizací dosáhnout všech hospodářských ukazatelů na hlavu, jaké odpovídají středně rozvinuté zemi.

Číně se během jejího raketově rychlého hospodářského růstu posledních 40 let vždy dařilo překonat všechny meze růstu, na které narážela a na nichž měl podle řady geopolitických expertů její růst už dávno uváznout. Teď před ní ovšem stojí obrovitá výzva, jakou ještě skoro žádná rozvojová země dohánějící rozvinutý svět nepřekonala, a tou je past středních příjmů.

Když se totiž země stane mírně středně příjmovou, jako je teď Čína, vyrostou v ní mzdy natolik, že se to promítne do cen její produkce v takové míře, že to zastaví nárůst poptávaného množství jejích exportů a rovnováha mezd a cen exportů zastaví nárůst vývozu, a tudíž prudký ekonomický růst země. Tomu se říká „past středních příjmů.“ Čína samozřejmě jako na všechny dosavadní meze růstu, na kterých měla uvíznout, má strategii, jak z té pasti uniknout, a tato pětiletka má znamenat první fázi úniku z ní. Ten velký průlom, skrze který z pasti unikne, má trvat dalších 15 let. Během nich si musí udržet únikovou rychlost růstu přes 5 procent HDP ročně, jinak skončí ve stejné pasti jako ty prudce se rozvíjející země před ní.

Čína na to jde několika cestami, mezi nimiž nejklíčovější je cesta inovací, a ty ostatní cesty časem vyčerpají své možnosti, pokud se ta klíčová cesta nepovede. Nejspíš i proto se jestřábí kruhy v USA pokoušely čínský inovativní rozvoj zadřít svými sankcemi způsobujícími v Číně nedostatek špičkových technologií z dovozu.

Úsilí Číny o pokroky ve vědě a vývoji proto nabývá frenetický charakter. Aby Čína dosáhla inovacemi taženého vývoje plného průlomových objevů a vynálezů, mají podle vládní zprávy pro zasedání zákonodárců v příštích letech růst výdaje na výzkum a vývoj o více než 7% ročně.

Tradiční průmysly se tedy musí prudce modernizovat a nové ekonomické směry, jako digitální ekonomika, musí extrémně růst, jinak Čína skončí jako před ní třeba prudce se rozvíjející Brazílie, která také narazila na své meze představované pastí středního příjmu. Ale Brazílie nevytahovala taková esa z rukávu, jako když teď Čína vytahuje své špičkové 5G sítě či kvantové počítače a těmi to končit nemá. Vládní pracovní zprávu na zasedání 5. března přednášel premiér Li Keqiang a inovace se v ní staly hlavním „zaklínadlem“. 33krát pronesl inovace a stejně tolikrát technologie či technologické.

Čína na své cestě za inovacemi se mj. chce stát soběstačnou v polovodičích a čipech a být v nich stejná špička, jako v 5G sítích.

http://www.cnfocus.com/wp-content/uploads/2021/03/xin-pian-2.jpeg<br><br>Čip pro systém satelitní navigace BeiDou-3 na čínské Mezinárodní průmyslové výstavě v Šanghaji, 15. září 2020. (Photo/Xinhua)

http://www.cnfocus.com/wp-content/uploads/2021/03/xin-pian-2.jpeg

Čip pro systém satelitní navigace BeiDou-3 na čínské Mezinárodní průmyslové výstavě v Šanghaji, 15. září 2020. (Photo/Xinhua)

Opakovaně tu ovšem uvádíme, že ty inovace mají být v prostředí rozvojového plánu Dvojí cirkulace, který se má točit kolem svých os zvyšování domácí poptávky od bohatnoucího obyvatelstva a rostoucí zahraniční poptávky ze zemí, kterým Čína pomůže k růstu např. pomocí iniciativy BRI či investičních a obchodních dohod.

A tak ta „domácí cirkulace“ růstu poptávky od bohatnoucích Číňanů musí zvýšit poptávku, takže bude třeba výrazně zvýšit výrobu lepšího spotřebního zboží a služeb, aby uspokojily i domácí prudce rostoucí střední třídu. Má vzniknout domácí spotřebitelský trh gigantických proporcí se střední třídou 400 milionů lidí včetně vysoce kvalifikovaných osob nebo podnikatelů ze zahraničí, pro něž se mají ulehčit procesy přesídlení. Samozřejmě, že se čeká i prudké bohatnutí lidí z oblastí nedávno vytažených z bídy a nárůst jejich poptávky.

V USA tvoří domácí spotřeba největší položku, tj. 87% celé ekonomiky, zatímco v Číně to roku 2019 bylo 57,8% a roku 2020 jen 54,3%. A to se teď změní.

Cirkulace kolem druhé osy růstu, zahraniční poptávky, však nezbytně musí růst dál. Čína tedy chce v této pětiletce zvyšovat jako objemy, tak zejména kvalitu exportu, ale i importu např. větším otvíráním se světu s vysokými standardy svého otevření a zmenšením rozsahu odvětví, kam nesmí zahraniční investoři, nebo jen omezeně. Prudce má narůstat i spolupráce mezi čínskými a zahraničními podniky.

Předpoklady pro to zvyšuje loňské uzavření dohody o zóně svobodného obchodu v oblasti RCEP včetně Číny a investiční dohody s EU, kdy probíhají jednání i o dohodách ještě volnějšího obchodu s Japonskem a Korejskou Republikou. Gigantický nárůst prosperity všude tam, kam dosáhne Pás a cesta (BRI) a další snahy o rozvoj v jiných zemích, např. rozvojových nebo dnes i evropských zvláště středo a východoevropských též musí zvednout zahraniční poptávku.

Ovšem, aby vše vydrželo dlouho, musí prudce v důsledku inovací růst produktivita výrobních faktorů. Jinak např. ta domácí cirkulace časem přivodí rovnováhu mezi bohatnutím obyvatelstva a objemem zboží, co se dá vyvézt, a z důrazu na to bohatnutí obyvatelstva je vidět, že čínští plánovači věří, že obrovitá inovativní hybnost Číny určitě vznikne a past středních příjmů nesklapne.

To by mělo mít nesmírné dopady pro ekonomiku, růst a prosperitu celého světa. Teď její ekonomika představuje 17% světového HDP a je snad hlavním uzlem dodavatelských řetězců planety. Čína tradičně patří mezi lokomotivy růstu světové ekonomiky, která vytahuje planetární hospodářství z posledních ekonomických depresí včetně té současné, spojené s pandemií. Čína je hlavním investorem tam, kde lze nastartovat nový růst, jako jsou země globálního jihu, zvláště Afrika, k čemuž vytvořila mohutný projekt Iniciativy Pásu a cesty, jenž má rozhýbat ohromný ekonomický růst a tím i poptávku po její produkci napříč Eurasií a Afrikou, neboť její růst by se, pokud by nedosáhla růstu ve zbytku světa, zpomalil, a tak je svým růstem odsouzena k budování komunity sdílené budoucnosti celého lidstva.

Pokud se jí podaří rozhýbat inovacemi tažený růst, bude to zřejmě další inovační vlna oživující nárůst produktivity výrobních faktorů globálně, tj. něco jako nová průmyslová revoluce, a co rozpoutá konkurenční boj mezi inovativními centry planety s veškerým vzestupem prosperity a kvality života pro celý svět, jaký to vždy přináší.

Rozvojový plán Číny je tedy, pokud se podaří, plánem na rozhýbání rozvoje světa a z veškerého blahobytu a inovací, které to vytvoří, se budeme těšit i my.

Karel Pravda, zvláštní komentáror CMG v Praze