Nástupci Mao Ce-tunga dovedli Čínu k letům do vesmíru

2021-03-25 10:14:39
Sdílej:

Rozhovor s vojenským analytikem a bývalým diplomatem Martinem Kollerem

Jak vnímáte Čínu a její projekt eliminace chudoby, díky němuž byla v této zemi vymýcena extrémní chudoba?

Čínskou lidovou republiku (ČLR) vnímám dlouhodobě pozitivně. Důvodem je jednak četba literatury o Číně, jednak členství v Klubu česko-čínské ekonomické spolupráce. Tam jsem se dostal před řadou let téměř náhodou, díky svému kolegovi z Ministerstva průmyslu a obchodu, panu Šáralovi, dlouhodobému a váženému předsedovi, dnes již čestnému, uvedeného klubu. Můj otec se dostal na krátkou dobu do Číny v období mezi světovými válkami, kdy nějaký čas pracoval jako vedoucí obchodního oddělení firmy Baťa. Zdědil jsem po něm rukopis „Čínská přísloví.“ Můj první tchán pracoval v Číně v padesátých letech jako poradce z hlediska elektrifikace. Popisoval mi pracovitost a úspěchy čínského lidu. Údajně viděl rýži rostoucí tak hustě, že unesla stojící dítě. Aktuálním dokladem vývojového úspěchu i péče o zdraví občanů ČLR je například nejúčinnější vakcína proti COVIDu19. Čína je obrovská země s neméně obrovským počtem obyvatel. Nemůže být proto vše a všude ideální a je určitě stále co zlepšovat. Důležitá je pozitivní vize a perspektiva pro všechny občany.

Zůstaňme ještě chvíli v Říši středu. Jak byste charakterizoval zmíněný čínský projekt?

Projekt eliminace chudoby v ČLR je na rozdíl od mnoha jiných zemí dlouhodobou realitou, nikoli pouze záplavou dočasných předvolebních slibů, komedií a zadlužování. Stačí si připomenout pozici, z níž Čína startovala po druhé světové válce. Byla v horší situaci, než Rusko v roce 1917. Životní úroveň neporovnatelná s Evropou, natož s USA. Na počátku 20. století ponížená a rozkradená kolonie ovládaná cizáckými zájmy. Po vyhnání japonských okupantů roku 1945 a následné porážce zkorumpovaných a protinárodních vojsk KUOMINTANGu generála Čankajška, válkou zničená a vyloupená země. Začátkem 21. století dílna světa a velmoc aspirující na mírové vedení světa. Součástí takového pozitivního vývoje je logicky úspěšná stimulace obyvatel, kteří podporují svoji politickou reprezentaci. Po druhé světové válce bylo snem průměrného Číňana slušně se najíst rýže a jednoduché modré oblečení.

Nyní je čínská realita jiná, viďte?

V současnosti je realitou stále většího počtu občanů Číny moderní bydlení, auto, elektronika i zahraniční rekreace. Mnohé je dosaženo nejen z hlediska materiálního zabezpečení, ale rovněž duchovního růstu, který se promítá do úrovně kognitivní kompetence obyvatelstva. Snad největší skok udělalo pod čínským vedením obyvatelstvo Tibetu, které do 20. století vstoupilo ze situace, kdy žilo z velké části negramotné a na nižší úrovni, než v Evropě dobytek. Pokud bychom parafrázovali známý výrok o Stalinovi, mohli bychom ve vztahu k ČLR konstatovat, že předseda Mao převzal zemi s otroky a dřevěnými motykami a jeho nástupci ji dovedli k letům do vesmíru a nejmodernějším technologiím. Nelze zapomínat na udržení sociální mobility v čínské společnosti, protože se jedná a zásadní stimul z hlediska pozitivního přístupu občanů ke státu. Je evidentní, že životní úroveň lidu Číny se již desítky let stále zlepšuje, přičemž se tak děje bez imperialistické válečné expanze.

Souvisí úspěšný čínský projekt eliminace chudoby například i s jejich nesmlouvavým postupem a přísnými tresty za korupci nebo obchodování s drogami?

Zákonnost je pilířem stabilní a bezpečné společnosti. Ta je zájmem každého normálního člověka a tvoří základ pro obecný materiální i duchovní růst. Korupce a drogy jsou jedny z nejhorších brzd a destabilizujících faktorů pozitivního vývoje každé společnosti. Drogy jsou z tohoto hlediska dlouhodobě historicky přímo zneužívány k ničení národů. Stačí si vzpomenout na opiové války a drogovou genocidu Číny organizovanou cizáky z demokratických zemí. Před sto lety plnil v Evropě stejnou funkci levný alkohol, stačí si připomenout Rusko, Ukrajinu a naši tehdy Podkarpatskou Rus. Z tohoto hlediska je Čínská zákonnost a ochrana obyvatel před korupcí a drogami inspirativním vzorem.

Jaký význam má čínský projekt vymýtit chudobu pro myšlení okolního světa? Může to vzbudit vlnu solidarity a soucítění s chudými tohoto světa?

Čína je pod těžkou mediální palbou ze strany zemí NATO a EU, které se snaží ji prezentovat jako totalitní režim a světové nebezpečí pro demokracii. Chudoba myšlení a naprostý nedostatek osobností, jež vidíme především v USA a EU sotva povede k odstranění chudoby, která se již reálně šíří i do USA a zemí EU. V návaznosti na otázku 2 lze konstatovat, že opravdový boj s chudobou ve světě ovládaném nadnárodními finančními korporacemi neexistuje, jedná se pouze o komedie, případně záměrné rozeštvávání národů a ras s cílem zakrytí jejich bezuzdného okrádání a zotročování. Čína, případně Rusko jsou z tohoto hlediska v současnosti výjimkou. Solidarita a soucítění jsou hezká slovíčka, jako z bible, potřebná v případě katastrof, ale důležitější jsou partnerské vztahy, poskytnutí práce a vytvoření podmínek pro trvalý důstojný život, to vše bez ideologických podmínek, ekonomického kolonialismu a mediálního pokrytectví.

Prezident ČR Miloš Zeman o projektu Nové Hedvábné stezky hovořil s čínským prezidentem Si-Ťin-pchingem již v roce 2017. Jak byste charakterizoval zmíněný projekt?

Prezident Zeman patří společně s ruským a maďarským prezidentem k nemnoha evropským realistickým a vlasteneckým politikům. Hedvábná stezka je úžasný ekonomický projekt, který může podpořit pozitivní budoucnost celé euroasijské komunity, pokud nebude sabotován. Hloubkový rozbor je mimo rozsah tohoto článku.

Čína nedávno zveřejnila plány pro 14. pětiletku. Na čem v pětiletém čínském plánu záleží podle Vás nejvíce?

Je třeba konstatovat, že Číňané mají ve srovnání se státy EU a NATO a do určité míry rovněž Ruskem, obrovskou výhodu. Čína je sice tvořena více národnostmi, ale až na výjimky a cizáky placené extrémisty a teroristy se jedná o jeden národ s jedním jazykem. Nemusí řešit uměle vytvářené problémy jakéhosi nábožensko-ideologického, či rasového multikulturalismu, nebo zideologizovaných sexuálních úchylek. Od vyhnání KUOMINTANGu jsou všichni čínští politici vlastenečtí a neposluhují cizáckým zájmům. To je fantastický základ pozitivního vývoje do budoucna. Čínu může zničit pouze Čína, přesněji takoví Číňané, kteří dají přednost penězům a posluhování cizáckým zájmům před vlastí a národem. Ti představují největší bezpečnostní výzvu současné i budoucí Číně.

A jak vnímáte čínské vize do roku 2035?

To je téma na samostatný článek. Vzhledem k logickým dopadům globální krize, a proto místy zostřeným mezinárodním obchodním vztahům bude hlavním úkolem udržení pozitivního ekonomického vývoje stimulujícího obyvatelstvo. Důležité je rovněž udržení vojenské síly na úrovni, která odradí agresi vnějšího nepřítele. Čína má z ekonomického hlediska výhodu stabilizujícího faktoru obrovského vnitřního trhu. Logické je pokračující vyrovnávání rozdílů v životní úrovni mezi různými oblastmi země. Za obecně správnou považuji rozšiřující se státní podporu domácích výrobců s efektem rostoucí střední třídy. Zásadní je snaha o zvýšení kvality produkce a růstu přidané hodnoty v rámci duální strategie obchodu. Ze vztahu k obyvatelstvu se jedná o pozitivní efekt dalšího zlepšování školství, zdravotnictví a péče o důchodce. Obzvláště důležitý je technologický rozvoj v oblasti elektroniky a snižování závislosti na dovozu polovodičů. Čína patří k zemím, které mohou jako první dosáhnout singularity (vyrovnání lidské a umělé inteligence), což je důležité i z hlediska vojenské síly. Co možno maximální nezávislost z hlediska energetiky, potravin, vojenské výroby, léků a surovin je zásadním strategickým faktorem pro přežití v následujících dekádách.

Co byste popřál tomuto čínskému médiu k novému roku kovového Buvola, jehož příchod byl nedávno oslavován?

Hodně zdraví a úspěchů a nenechat se odradit nepřátelstvím těch, kteří vidí v Číňanech, stejně jako ve Slovanech pouze cíle svojí hrabivosti a mocichtivosti. Můžeme si připomenout hloupé a sprosté útoky cizáckých slouhů Novotného (starosta vesnice Řeporyje) a Vystrčila (Senát ČR) na Čínu, s cílem podpory Tchaiwanu. Proto kovovému buvolovi přeju jasné myšlení, bystré oči a uši a velké a ostré rohy.

Radovan Rybák