Čínské investice mohou být hudbou kubánské budoucnosti

2021-06-22 18:41:34
Sdílej:

Rozhovor s velvyslancem Kubánské republiky v ČR Danilem Alonsem Mederosem

Jak vnímáte současný vzestup Číny?

Čína je veliká země, která se prudce rozvíjí. Má obrovské nerostné zdroje a navíc i takové obyvatelstvo, které je stále více vzdělané, pilné a odhodlané. Díky jejich práci ekonomika Číny dlouhodobě vzkvétá. Tato země dokázala, že je možné se rozvíjet vlastním úsilím a na základě vlastních zdrojů. Je pochopitelně i vzorem pro další země světa.

Jaké jsou politické a diplomatické vztahy mezi Kubou a Čínou?

Jsou na velmi dobré úrovni a mají pro naši zem svou prioritu. Rozvíjejí se také na stranické úrovni, jsou skvělé a je vždy možné otevřít jakoukoliv otázku. Více než 60 let trpí Kuba pod americkým embargem a vydržela především díky kubánského lidu, který si chce udržet svou suverenitu a vlastní cestu. Současně i díky solidaritě našich spřátelených zemí všude na světě, kteří nám jednak dodávají podporu a pomoc a dávají nám také sílu, abychom v nastoupené cestě pokračovali. Takovou zemí je i Čína, máme dobré vzájemné politické a diplomatické vztahy a rozvíjíme také ekonomickou spolupráci. Musím zdůraznit, že úroveň vztahů mezi našimi zeměmi je vynikající. Při řadě příležitostí poskytla Čína Kubě úvěry na rozvoj dopravy a průmyslu a na řešení našich sociálních a ekonomických potřeb.

Projevila se tato solidarita i v době pandemie?

Jistě. Kuba přispěla k rozvoji vzájemných vztahů s Čínou prostřednictvím vývoje nových léků. V Číně existují i společná čínsko-kubánská zařízení, která mají za cíl rozvíjet jednak vědecký výzkum, ale i výrobu produktů. V době, kdy propukla pandemie, čínská strana doporučovala a používala kubánský lék Interferon při léčbě. Právě tento lék byl vyráběn v těchto čínsko-kubánských zařízeních. Také vím, že jsme pokročili ve vývoji kubánsko-čínské vakcíny proti Covidu, zatím probíhá výzkum a vývoj. Ale rýsují se velmi dobré perspektivy, ať už v dnešní době, nebo v použití této vakcíny v budoucnu. Ale ve všech oblastech existují velmi dobré vztahy mezi Čínou a Kubou. Spoléháme na to, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Domníváte se, že v budoucnu poroste turistický ruch mezi oběma zeměmi?

Pochopitelně. Existují plány na posilování sociálních vazeb s Čínou a například známá Čínská čtvrť (Barrio Chino) v Havaně je skutečně turistickým centrem. Věřím, že právě tato čtvrť se bude muset rozvíjet dál, je to malebné místo a příjemné zákoutí Havany. Doufám, že poroste v budoucnu turistický ruch mezi oběma zeměmi a že Číňané budou navštěvovat stále více naší zemi. Určitou nevýhodou je velká vzdálenost, ale vzdálenosti se zkracují. Čínští turisté jsou na Kubě vítáni a jejich turistika k nám je pro nás velmi významná.

Jaký příklad čínsko-kubánské spolupráce můžete uvést?

V přístavu Mariel, který se nachází nedaleko Havany, je čínsko-kubánská spolupráce velmi vidět a myslím si, že je možno posilovat spolupráci a rozšiřovat čínské investice na Kubě. Nabízíme příležitosti a dobře vyškolený personál. Kuba je strategicky ležícím státem, jak v rámci Latinské Ameriky, tak nabízí i možnosti obchodní expanze v rámci celého regionu. Na Kubě lze založit investice, které berou v úvahu i další export do dalších latinskoamerických zemí. To je faktor, který čínskou vládu a podniky může zajímat.

S Čínou máme rozsáhlé vztahy třeba v ropném průmyslu, informatice, v dovozu mobilních telefonů, které jsou na kubánském trhu ke koupi. To přispívá k tomu, že naše ekonomika má lepší možnosti rozvoje i výhledově, a to právě ve spolupráci s Pekingem.

Existuje akademická spolupráce mezi oběma zeměmi?

Samozřejmě. V rámci čínského Institutu Konfucius spolupracujeme s Pekingem, existuje spolupráce mezi univerzitami a někteří studenti z Kuby studují v Číně a naopak. Také kubánští ekonomové navštěvují Čínu a studují, co je možné v našich podmínkách použít. Nejde o to kopírovat, ale vybrat to, co je dobré a ekonomicky použitelné i u nás. V naší zemi, s ohledem na naši historii a tradici, se životní styl velice liší od Číny. Proto musíme vše analyzovat a probádat a poučit se i z toho, co nebylo v Číně úspěšné. Je to neustálé učení. Vím, že až do nynější pandemie jezdily skupiny Kubánců z různých oborů do Číny. A to z oborů zabývající se životním prostředím a z jiných profesí, odcestovali třeba na dva měsíce načerpat nové poznatky a vědění.

Na čem závisí ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi?

Mimo jiné na tom, jaký je zájem ze strany čínských podnikatelů. Čínská vláda nám poskytla také úvěry a ty jsou stále velkým přínosem. Můj osobní názor je ten, že čínské investice na Kubě by mohly být daleko vyšší. Kuba má v tomto směru velký potenciál. Jsou podmínky pro mnohem větší přítomnost čínských podnikatelů na kubánském trhu. Ale to závisí na zájmu samotných podnikatelů, není to otázka čínské vlády. Na druhou stranu není naší představou, že dřívější sovětskou spolupráci jen vyměníme za čínskou. Protože kubánská ekonomika jde směrem k diverzifikaci, nechceme být vázáni na jediného dodavatele nebo jediný trh. To se týká exportu kubánské produkce i importu ze zahraničí. Za další, vzhledem k americké blokádě to závisí také na tom, kdo je ochotný nám vůbec úvěr poskytnout. V tomto směru můžu potvrdit, že Čína patří k našim největším hospodářským a ekonomickým partnerům.

Nemá Kuba také trošku obavy z podnikatelských „žraloků“?

Víte, Kuba je obecně velmi opatrná a nerada by, aby ji spolkl žralok odkudkoliv. Jako každý stát na světě má i naše země nastavena pravidla, má svou Ústavu a v rámci kubánské politiky se nepředpokládá, že by byla například rozprodávána naše půda. Pod kontrolou kubánských úřadů zůstávají zásadní průmyslové obory a podniky, současně zůstávají platné společenské principy a zásady, které nastavila Kubánská revoluce. V tomto rámci lze diskutovat a posuzovat cokoliv. Přesto bych řekl, že navzdory „žralokům“ z řad podnikatelů by pro Čínu byl na Kubě, zejména v investicích, daleko větší prostor, než který se v současné době využívá. Zákon o zahraničních investicích na Kubě prošel určitými úpravami a nyní se připouští i možnost stoprocentních zahraničních investic. Zmíněný zákon se postupně modernizoval, vytvářel se tak, aby byl atraktivní pro zahraniční partnery. Jakýkoliv investor, který by chtěl investovat na Kubě, však musí počítat s tím, že pokud má také nějaké investice v USA, tak hrozí, že tento obchodní kanál vám Američané uzavřou, zakážou vám třeba vstup na území USA a i jinak vás budou perzekuovat. To je americká blokáda v realitě, je to vlastně soubor sankcí, a to lidé mnohdy nechápou. Pokud by tato genocidní americká blokáda neexistovala, tak víme, že kubánský ekonomický růst by byl exponenciální.

Radovan Rybák