Nepopiratelný rasismus tzv.Čínské iniciativy ministerstva spravedlnosti USA

2021-08-24 23:54:48
Sdílej:

USA se staví na piedestal nejen jako světová jednička v demokracii, svobodě a lidských právech, ale v rámci těch práv zejména pak v ochraně práv všemožných menšin, kdy etnické a rasové menšiny v tom ještě zaujímají vrcholné postavení. To, že to doma dělají velice důsledně, se prý projevuje např. na bouřích hnutí – Na černých životech záleží, neboť i to je projevem liberálních svobod a práv.

Řada z těchto forem „ochrany“ má i dost podivnou podobu, když se výuka matematiky na školách kritizuje jako rasistická, neboť některá etnika v ní zaostávají za jinými, až jsou tu pokusy skončit výuku pokročilé matematiky pro nadané žáky, kteří jsou tím „nepatřičně“ zvýhodněni. Poukazuje se přitom často na tzv. „bílé privilegium“. Faktem však je, že mezi žáky velice úspěšnými v těchto „rasistických“ vědách jsou značně nadprůměrně zastoupeni i ti s východoasijskými kořeny.

No a úplně nejvíce USA samozřejmě usilovně vyhledávají utlačované menšiny všude po světě, kdy nejprominentnější „utlačovanou“ menšinou světa jsou asi Ujguři z čínské autonomní oblasti Xinjiang. V rámci toho USA naléhají na všechny své spojence a „ušlechtilé“ síly světa, aby bojovaly za „osvobození“ Ujgurů tím, že Ujgury zbaví živobytí bojkotem jejich výrobků, jako třeba bavlny, jejíž produkce a zpracování Ujgury z velké části živí.

Co by ale asi Američané a jejich ušlechtilí spojenci dělali, kdyby se v Xinjiangu začalo dít něco podobného jako teď v Americe? Dost těžko to totiž lze označit za cokoliv jiného než za shora podněcovaný rasismus proti Východo-asijcům, který má řadu rysů společných s někdejším nacistickým rasismem k Židům. I jeho zdůvodnění se poněkud podobá jejich povídačkám o „židovském spiknutí“. Teď by mělo jít také o jakési spiknutí Číny, k němuž tíhnout i jiné národy, které se s Čínou příliš ekonomicky provazují a nereagují na americké snahy zapojit je do ohrazování Číny, kdy američtí Číňané a další Asiati se prý k tomu spiknutí připojují, provádí v Americe špionáž a kradou její intelektuální vlastnictví, a tak tam teď probíhá jakási vlna nového McCarthismu s rasovým podtextem.

Pravdou je, že podle kritické rasové teorie točící se kolem „bílého privilegia“ by se za to „bílé privilegium“ měli stydět i Asiati. V USA je ohromné množství bezdomovců a skládají se ze všemožných etnických skupin včetně bílých Američanů, ale těžko byste mezi nimi hledali někoho, kdo vypadá, že má původ ve Východní Asii. I ve vězeních jsou Východo-asijci dost velkou vzácností. Zatímco většina Amerických studentů na univerzitách raději studuje práva, žurnalistiku aj., tak nad-proporcionální část studentů vědeckých a inženýrských oborů tvoří lidé s východoasijskými kořeny a mají i značně nadprůměrnou úspěšnost.

Mezi běžnou populací v USA v žádné skupině nebývala moc rozšířená nevraživost k Asijcům. Ale poté, co začala být rozdmychávána vládou jakýmsi bojem proti „čínskému spiknutí“ blížícím se nacistickému boji s „židovským spiknutím“, tak narůstá nenávistné násilí proti Asiatům a vyvolalo v jejich řadách masové demonstrace. A nyní přes 20 společností amerických Asijců společně poslalo prezidentu Joe Bidenovi otevřený dopis, aby zastavil tu iniciativu ministerstva spravedlnosti proti čínskému spiknutí a zdvojnásobil úsilí o boj s nenávistí a násilím vůči asijským Američanům.

O iniciativě proti čínskému spiknutí v dopise píší: „Tato iniciativa funguje pod záminkou zaměření se na vyšetřování a stíhání ekonomické špionáže a krádeží obchodních tajemství. V praxi je ale ta iniciativa, která formálně začala za předchozí vládní administrativy, zaměřena na asijské Američany a asijské imigranty mezi vědci a dalšími – zvláště těmi čínského původu – s rasovým kádrováním, sledováním a neopodstatněným stíháním, i když žádné důkazy o ekonomické špionáži nebo o krádežích obchodního tajemství neexistují.“

Dopis těchto organizací na Bidena naléhá, aby činnost této iniciativy už přestala a aby proběhly nezávislé revize k určení, zda nedocházelo k nespravedlivým útokům na lidi na základě jejich rasy, etnického příslušnosti nebo jejich původu.

Možná, že by někdo mohl mít podezření, že když to tvrdí společnosti Asijců, tak nelze vyloučit ze zahraničí podnícený lobbyismus k očerňování ve skutečnosti nevinné a hodné americké vlády. Jenže podobně to vidí i řada jiných. Koncem července skoro 100 poslanců Kongresu naléhalo na ministra spravedlnosti USA Merricka Brian Garlanda, aby vyšetřoval údajné rasové kádrování Asijců ministerstvem spravedlnosti. Ani ta iniciativa ministerstva spravedlnosti není žádnou konspirační teorií. Ta byla ministerstvem spravedlnosti USA spuštěna roku 2018 jako tzv. „Čínská iniciativa“ k vyšetřování krádeží obchodních tajemství a aktivit ekonomické špionáže považovaných za hrozbu národní bezpečnosti USA.

Možná, kdyby občas někoho chytili v doloženém případu špionáže, tak by to moc vzrušení nebudilo, v současnosti ji ale kritizuje i řada jinak třeba Číně ne moc nakloněných médií, neboť mnoho akademiků a vědců asijského původu včetně Američanů, ale s asijskými kořeny, bylo zavlečeno do případů, kdy byli stíháni zcela nepatřičně, neboť k tomu chyběly důkazy.

Vyšetřování nezávislými subjekty přichází s občas zarážejícími tvrzeními, kdy např. John Hopkins University zveřejnila studii, ve které ukazuj, že v rámci této iniciativy ministerstva se od 94 federálních soudních obvodů požaduje v podstatě plnění minimálních kvót na pronásledování Asiatů, neboť od nich washingtonští byrokraté požadují, aby každý obvod ročně vznesl nejméně jedno obvinění v spojitosti s Čínou.

V uvedeném dopise se rovněž vyjadřovaly značné obavy z příkazu Bidenovy administrativy zpravodajským službám, aby provedly 90denní vyšetřování původ COVID-19, kdy tvrdí, že je „smutnou, ale nepopiratelnou pravdou, že už samotná existence takovéto zprávy vyvolá pro naše komunity riziko.“

„Jak dobře víte, přestože většina vědců souhlasí s tím, že daleko pravděpodobnějším vysvětlením je přenos z přírodního zdroje, tak hypotéza COVIDU vzniklém z čínských laboratorních experimentů už strhla lavinu konspiračních teorií, ze kterých si politici a znalci udělali ideologickou zbraň, což vedlo k tomu, že z asijských Američanů se stali obětní beránci představující někoho, kdo může za tu pandemii,“ pokračuje dopis.

Jde o reakci na prohlášení Bílého domu z 26. května, v němž Biden žádal zpravodajskou komunitu, aby zdvojnásobila své úsilí o analýzu původu COVID-19 a podala o tom do 90 dnů prezidentovi zprávu.

Prozatím pátrání po původu všech epidemií prováděla světová vědecká komunita a než byl třeba odhalen původ viru HIV, který byl poprvé zjištěn v USA, že pochází vlastně z Afriky a původně zřejmě od tamních opic, uplynulo přes 10 let. Bidenův příkaz vypadá podobně, jako kdyby zpravodajcům nařídil, aby do 90 dnů odhalili původ černé díry ve středu Mléčné dráhy. Za takovýmto počínáním musí být jedině postranní úmysl, ne poctivá snaha dobrat se pravdy o původu nemoci.

Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze