WHO odmítla návrh související s Tchaj-wanem již šestý rok po sobě

2022-05-24 17:54:11
Sdílej:

75. Světové zdravotnické shromáždění 23. května pekingského času rozhodlo o zamítnutí návrhu jednotlivých zemí zařadit „pozvání Tchaj-wanu k účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění jako pozorovatele“ do programu shromáždění. Je to šestý rok po sobě, kdy WHO zamítla návrh související s Tchaj-wanem, což plně ukazuje, že zásada jedné Číny je všeobecným konsensem mezinárodního společenství a nelze ji zpochybnit.

Současná konference WHO je prvním zásadním setkáním, které se koná po vypuknutí epidemie COVID-19. Jednota v boji proti epidemii je společným očekáváním mezinárodního společenství. V předvečer setkání však „první země světa, která selhala v boji proti epidemii“ využila starý trik „podpořit Tchaj-wan k účasti na konferenci WHO“, který následovaly některé západní země jako Austrálie, Velká Británie, Kanada a Japonsko. Skutečným cílem politizace zdravotnických problémů a obětování zájmů mezinárodního veřejného zdraví je „omezování Číny prostřednictvím Tchaj-wanu“. Podporovatelé „nezávislosti Tchaj-wanu“ klamně lpějí na vnějších silách a snaze o „usilování o nezávislost prostřednictvím epidemie“. Ale ukazuje se, že je to jen sen.

Tchaj-wan je součástí Číny. Účast Tchaj-wanu na aktivitách mezinárodních organizací včetně Světové zdravotnické organizace musí být řešena v souladu s principem jedné Číny, což se odráží v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 2758 a v rezoluci WHO č. 25.1. Takzvaný návrh související s Tchaj-wanem porušuje cíle a principy Charty Organizace spojených národů a vážně narušuje mezinárodní pořádek a základní normy mezinárodních vztahů založené na mezinárodním zákonu, a je nezákonný a neplatný.

V předvečer zahájení této konference WHO téměř 90 zemí vyjádřilo svůj postoj k dodržování principu jedné Číny a proti účasti Tchaj-wanu na konferenci WHO zasláním dopisů WHO. Země světa, které zastávají spravedlivý postoj, se jednomyslně postavily politické manipulaci mezi Tchaj-wanem a USA.

Je to již dlouho, co čínská ústřední vláda za předpokladu souladu se zásadou jedné Číny, přijala vhodná opatření pro účast Tchaj-wanu na globálních zdravotnických záležitostech. Ústřední vláda nejen pozvala tchajwanské odborníky na návštěvu Wuhanu, ale také včas sdílela více než 50 technických materiálů a speciálně informoval o způsobu, jak získat sekvenci genu viru. Ústřední vláda informovala Tchaj-wan o epidemii asi 400krát. Od dubna roku 2021 se experti z Tchaj-wanu účastnili technických aktivit WHO ve 44 skupinách a prostřednictvím 47 účastnických míst. Tchajwanský region také při mnoha příležitostech obdržel informační brífinky o epidemii od sekretariátu WHO. Epidemická situace na Tchaj-wanu se v poslední době zhoršuje, což je zcela důsledkem přehlížení bezpečnosti životů tchajwanského lidu a neschopnosti ze strany úřadů DPP bojovat proti epidemii. Jakou „pokročilou zkušeností“ může Tchaj-wan přispět ke globálnímu boji proti epidemii?

Princip jedné Číny nelze zpochybnit. Neexistuje žádný trh pro politizaci zdravotních problémů. Politické triky Spojených států a Tchaj-wanu ve „využití Tchaj-wanu k omezování Číny“ a „hledání nezávislosti pomocí epidemie“ vidí celý svět. Nakonec neuniknou neúspěchu a sklidí posměch. (Kl)