V Německu proběhlo po internetu 19. kolo soutěže „Most čínštiny“ pro studenty vysokých škol

2020-06-16 19:22:34
Sdílej:

13. června se v Německu po internetu konalo 19. kolo soutěže „Most čínštiny“ pro studenty vysokých škol. Letošní soutěž čínštiny uspořádalo čínské velvyslanectví v Německu ve spolupráci s Konfuciánským institutem na Erfurtské univerzitě aplikovaných věd. Třináct vysokoškolských studentů z různých měst v Německu projevilo svou lásku k čínské kultuře přednesením projevu v čínštině a účastí ve znalostním kvízu a přehlídce talentů na téma „Jeden svět“.. Po tvrdém souboji zvítězil Daniel Rakewitsch, který je nový student východoasijských studií na Univerzitě v Duisburg-Essen, a který bude v srpnu reprezentovat Německo ve finále 19. kola světové soutěže „Most čínštiny“ v Číně.

Daniel Rakewitsch má 20 let a v loňském roce se vrátil do Německa ze studií ve městě Chengdu. Daniel Rakewitsch řekl, že přestože studuje čínštinu už pět let, soutěže „Most čínštiny“ se zúčastnil poprvé, protože když mluví před mnoha lidmi, cítí se nervózní a trochu se stydí. Je velmi šťastný, že v soutěži zvítězil, protože to potvrzuje jeho úroveň čínštiny a díky tomu se cítí sebejistější. Bude i nadále pokračovat ve studiu čínštiny a v budoucnu se rozhodně zapojí do práce v Číně. Doufá, že se zapojí do více čínsko-německých výměnných a kooperačních projektů a přispěje k přátelství mezi Čínou a Německem.

Předseda německého Konfuciova institutu v Erfurtu Michael Wagner uvedl, že ve zvláštní době epidemie se lidé, které spojuje láska k čínské kultuře, setkali on-line při soutěži „Most čínštiny“ a aktivně šířili koncept „společného osudu a jednoho světa“ s nadějí, že přinesou lidem více pozitivní energie, aby mohli optimisticky reagovat a spojit se proti epidemii.

Michael Wagner uvedl, že uspořádání 19. kola „Mostu čínštiny“ on-line v letošním roce je zcela nový pokus, který je plný výzev a ukazuje, že bez ohledu na to, s jakými problémy se potýkají, lidé vždy najdou způsob, jak navázat kontakt, zapojit se do dialogu a vyměňovat si nápady. Světová univerzitní soutěž v čínském jazyce umožňuje mladým lidem z různých zemí předvést výsledky svého studia čínštiny na mezinárodní scéně a společně propagovat mezikulturní výměnu.

Poradkyně čínského velvyslanectví v Německu Guo Jinqiu zdůraznila, že přímý přenos této soutěže na internetu ve formě videokonference nelze oddělit od společného úsilí všech stran. Epidemie nemá hranice a pouze prostřednictvím solidarity a spolupráce mohou země spolupracovat na překonání této globální krize.

Guo Jinqiu zdůraznila, že pokud chceme společně překonat obtíže, musíme dále posílit naši vzájemnou komunikaci a porozumění. Cílem soutěže „Most čínštiny“ bylo vždy budování mostu komunikace a porozumění mezi lidmi. Komunikace je neoddělitelná od jazyka, porozumění a společných cílů. Guo Jinqiu vyjádřila pevnou důvěru, že rozsáhlá a hluboká výměna zkrátí vzájemnou vzdálenost a doufá, že soutěžící využijí své jazykové schopnosti, aby přispěli k čínsko-německému přátelství.

Rektor Erfurtské univerzity aplikovaných věd profesor Volker Zerbe ve svém projevu uvedl, že Erfurtská univerzita aplikovaných věd zřídila Konfuciův institut ve spolupráci s Univerzitou vědy a techniky v provincii Zhejiang a mezi oběma univerzitami probíhá častá výměna učitelů a studentů v různých oborech a společný vědecký výzkum. Výměna také přináší místním lidem další způsob, jak plně porozumět Číně.

Profesor Volker Zerbe řekl, že kromě poskytování kurzů čínštiny a poradenství mladým studentům o studiu v Číně mohou také lidé navázat kontakt s čínskou kulturou prostřednictvím řady aktivit společně organizovaných Čínou a Německem. Domnívá se, že schopnost mluvit jazykem druhých pomáhá lidem rychleji otevřít svou mysl a prohloubit vzájemné porozumění. Měli bychom také nadále podporovat dvoustrannou spolupráci a budovat více mostů pro přátelskou výměnu mezi Čínou a Německem.