Zavlažovací systém Dujiangyan: Moudrost starověkého povodňového managementu

2020-08-18 15:28:45
Sdílej:

Silná bouřka zasáhla Leshan (Le-šan) v provincii Sichuan (S'-čchuan) a hladina vody řeky Minjiang (Min-ťiang) v úseku hory Leshan je nyní nad varovnou čarou. Není to jenom ve městě Leshan, mnoho dalších částí provincie Sichuan trpí povodněmi, ale Dujiangyan (Tu-ťiang-jen), který se také nachází na řece Minjiang, přežil nepoškozen. Starověký zavlažovací systém postavený před asi 2 tisíci lety funguje dodnes.

Zavlažovací systém Dujiangyan se nachází na rovině Chengdu (Čcheng-tu) v povodí řeky Minjiang a je jedním z nejstarších zavlažovacích systémů na světě. Díky své historii trvající více než 2 tisíce let se z této nepřetržité funkce stal Dujiangyan živou relikvií, z níž těží lidé žijící na pláni Chengdu a mnozí věří, že se jedná o větší architektonický zázrak než Velká zeď.

Proč byl tento obrovský projekt postaven? V čínské historické knize s názvem Shiji (Š´-ťi, Záznamy velkého historika Sima Qiana / S´-Ma Čchien) můžeme najít odpověď.

Projekt Dujiangyan má tři hlavní cíle. Zaprvé, chránit před povodněmi, druhý je poskytnout stabilní strategickou zadní základnu pro národní sloučení a také pro rozvoj tras vodní dopravy.

Li Bing (Li Ping) byl guvernér regionu Shu (Šu, v dnešní provincii Sichuan) v dynastii Qin (Čchin, 221-207 př. n. l.), společně se svým synem vedli stavbu zavodňovacího systému. Místo stavby hráze v té době využili novou metodou: rozdělili vodu.

Existují tři hlavní části stavby: vodní diverzní hráz Yuzui (Jü-cuej, Rybí ústa), cesta přelivu vody Feishayan (Fej-ša-jen, Létající písek) a kanál příjmu vody Baopingkou (Pao-pching-kchou, Kanál s lahvovým hrdlem). Každá ze tří částí má jinou, nepostradatelnou funkci.

První bariérou pro řeku Minjiang je diverzní hráz Yuzui, která byla postavena na ohybu řeky, kde je prudká voda rozdělena na vnitřní a vnější řeku. Boční kanál odvádí povodně a vnitřní kanál proudí do roviny Chengdu přes kanál příjmu vody Baopingkou.

Voda, která protéká vodní diverzní hráz Yuzui, je méně turbulentní, ale stále nese hodně písku, a tady pracuje cesta přelivu vody Feishayan. Jez má otvor, který spojuje vnitřní a vnější proudy, což umožňuje vířivému proudu vytékat přebytečnou vodu. Pracovníci řeky každý rok čistí písek, což účinně brání zanášení řeky od rozbití břehů.

Třetí část systému Dujiangyan kanál příjmu vody Baopingkou se nachází u hory Yulei (Jü-lej). Před více než 2200 lety Li Bingovi a jeho týmu trvalo osm let, než postavili kamennou zeď, aby vytvořili konstantní šířku, která se nezměnila za tisíce let. Třetí část zavodňovacího systému je Baopingkou (Kanál s lahvovým hrdlem), protože má tvar lahve.

Účelem Baopingkou bylo odvrátit vodu vstupující do pláně Chengdu a zavlažovat půdu. Pokud by v období povodní bylo Baopingkou blokováno velké množství vody, hladina vody by stoupla. Když hladina vody přesáhne určitou úroveň, bude kanál za jezem Feishayan vypuštěn do vnější řeky, aby se dosáhlo sekundárního povodňového vypouštění.

Každý design zavlažovacího systému Dujiangyan plně využívá místních charakteristik prostředí. Využívá výhody přírody místo toho, aby ji dobyl lidským zásahem, na přírodu má minimální dopad.