Pagody Avalókitéšvary na řece Yangtze

2020-08-26 14:17:24
Sdílej:

Pátá povodeň na řece Yangtze (Jang-c´) prošla přehradou Tři soutěsky, čímž se vodní hladina přehrady dostala na rekordní úroveň. Mnoho budov podél řeky Yangtze bylo zničeno během povodní, ale pagody Avalókitéšvary uprostřed řeky zůstaly vysoké i po více než 700 letech.

Pagody Avalókitéšvary se nachází v části Longpanji (Lung-pan-ťi) řeky Yangtze mimo Xiaodongmen (Siao-tung-men) v okresu Echeng (E-čcheng) ve městě Ezhou (E-čou) v provincie Hubei (Chu-pej). Pagody Avalókitéšvary opět letos přežily jednu z nejhorších povodní na řece.

Proč můžou pagody Avalókitéšvary postavené uprostřed řeky odolat erozi turbulentní řeky po dobu 700 let?

Je to díky svému pečlivému designu a pečlivé údržbě.

Největší vrchol povodně středního a dolního toku řeky Yangtze 13. července prošel Euzhou. Hladina vody pagod Avalókitéšvary dosáhla 26,78 metrů, překročila nejvyšší bod 26,09 metrů v roce 2016 a byla blízko vrcholu 27,23 metrů v roce 1998 a 27,65 metrů v roce 1954.

Voda ustoupila o dva dny později, ale první patro pagod Avalókitéšvary zůstalo pod vodou. Qin Changlin (Čchin Chang-Lin), ředitel muzea Ezhou, který je zodpovědný za údržbu pagod Avalókitéšvary, uvedl, že položky v prvním patře byly před povodňovou sezónou přesunuty do druhého patra.

Dokud voda nezatíží střechu, není třeba se obávat, řekl Qin Changlin.

Pagody Avalókitéšvary byly postaveny na obrovské skále asi 300 metrů od břehu řeky. Směrem na západ jsou pagody dlouhé 24 metrů, široké 10 metrů, vysoké 14 metrů, základna je vyrobena z jednoho metru vysoké kamenné hromady. Celá základna je krásně integrována do skály a celá budova je ve tvaru lodi ve směru proudu.

Ještě důležitější je, že byla postavena velmi silná zakřivená kamenná zeď, což je vodu zadržující zeď, která chrání hlavní tělo před nárazem povodní.

Dne 25. května 2006 byly pagody Avalókitéšvary zařazeny Státní radou Čínské lidové republiky do šesté skupiny národních klíčových jednotek ochrany kulturních památek.

Skutečnost, že po 700 letech stále stojí ukazuje moudrost starých řemeslníků.

Jia