Tibet dosáhl velkých kroků v podpoře ekologické ochrany

2020-09-02 15:04:10
Sdílej:

Čínská Tibetská autonomní oblast Xizang (Si-cang) v jihozápadní části země byla v čele celostátního úsilí o podporu zeleného rozvoje a za posledních pět let učinila pozoruhodné kroky v ochraně ekosystému.

S důrazem na podporu rozvoje ekologické civilizace Tibet posílil ochranu svých přírodních zdrojů, jako jsou louky, mokřady a lesy, protože nadále vyvažuje hospodářský růst a ekologickou ochranou.

V posledních několika letech došlo k rozšíření oblasti vodní plochy v národní přírodní rezervaci mokřadů Lalu (La-lu) ve městě Lhase o přibližně 30 procent a počet stěhovavých ptáků se v roce 2019 zvýšil na více než 15 tisíc, což je více než dvojnásobek počtu zaznamenaných v roce 2015.

Úsilí vynaložené na ochranu ekosystému a modernizaci infrastruktury v rezervaci o rozloze 6,2 čtverečných kilometrů přineslo bohaté ekonomické dividendy a výrazně zlepšilo blahobyt lidí.

„Cítíme neustálé zlepšování sanitace, ekologie a infrastruktury v rezervaci mokřadů Lalu, kdykoli tam přijdeme na procházku a čerstvý vzduch. Prostředí je lepší a náš pocit štěstí je silnější,“ řekl obyvatel Lhasy Phurbu Tashi.

Za posledních pět let dosáhla Lhasa zelené transformace zalesňováním a správou vodních zdrojů.

„Propojili jsme palác Potála a palác Norbulingka, dvě památky světového kulturního dědictví pomocí rozšíření našeho říčního systému, který pokrývá dohromady 72,24 kilometrů s nově přidanými vodními plochami o délce 36 kilometrů o celkové rozloze 26 hektarů,“ řekl místostarosta Lhasy Lu Congfu (Lu Cchung-fu).

Národní přírodní rezervace pohoří Hongla (Chung-la) v okrese Markam v průběhu posledních let zaznamenala neustálý růst populace opice langura Bietova (silně ohrožený druh), díky speciálnímu národnímu fondu a zvýšenému povědomí obyvatel.

Kromě opic je rezervace domovem i dalších zvířat pod čínskou národní ochranou první třídy, jako je levhart obláčkový, levhart sněžný a pratur. Celkem bylo v rezervaci nalezeno asi 440 druhů cévnatých rostlin a téměř 160 druhů obratlovců.

V posledních letech investovala Státní správa lesního hospodářství do zlepšení infrastruktury v rezervaci více než 40,63 milionu yuanů (asi 9 milionů USD), včetně výstavby řídicích a ochranných stanic, monitorovacích míst, střediska záchrany divoké zvěře a nákupu příslušných vozidel a vybavení.

Bylo rovněž vyvinuto úsilí k výraznému zvýšení lesního pokrytí v oblasti pohoří Hongla.

V posledních letech poskytly místní úřady obyvatelům 667 tisíc pracovních míst souvisejících s ekologickou ochranou a ochranou životního prostředí.

Čínská Tibetská autonomní oblast Xizang dosud určila pro ekologickou ochranu plochu celkem 538.800 kilometrů čtverečních v 74 krajích a okresech a vybudovala 47 přírodních rezervací různých typů o celkové rozloze 412.200 kilometrů čtverečních, tím je v čele země v oblasti výstavby přírodních rezervací.

„Lidé se nejvíce zajímají o ekologickou ochranu a udržitelný rozvoj. Můžeme tedy říci, že uskutečnění řady projektů na ochranu životního prostředí na Qinghaisko-tibetské náhorní plošině je příkladem pro podobné úsilí na podporu ekologické a environmentální ochrany v celé zemi“, řekl Yao Tandong (Jao Tchan-tung), akademik z Čínské akademie věd a hlavní vědec druhého čínského vědeckého expedičního týmu na Qinghaisko-tibetskou náhorní plošinu.