Zmírnění chudoby z pohledu televizních seriálů v Číně

2020-10-17 19:49:27
Sdílej:

Změna obsahu seriálů s venkovskou tématikou úzce souvisí s historií reformy venkova a zmírňování chudoby v Číně. Údaje Světové banky naznačují, že Čína po hospodářské reformě země v roce 1978 pozvedla z extrémní chudoby více než 850 milionů lidí, což představuje snížení celosvětové chudé populace o více než 70 procent a je to nejvyšší rekord v historii lidstva.

Rok 2020 je rokem, kdy Čína dokončí budování středně prosperující společnosti ve všech ohledech, což znamená, že kořen chudoby, který Číňany drží po tisíce let, bude letos odříznut.

V tomto velkém historickém procesu věnovalo mnoho čínských televizních seriálů zvláštní pozornost venkovským oblastem. Mnoho příběhů zobrazuje zemědělce a popisuje významnou transformaci čínských venkovských oblastí za posledních 40 let a odráží zvraty duchovní sublimace venkovských lidí v transformaci.

Snímek z televizního dramatu Venkovská trilogie. / z platformy Douban (Tou-pan)

Snímek z televizního dramatu Venkovská trilogie. / z platformy Douban (Tou-pan)

První čínský televizní seriál s venkovskou tématikou s názvem Tři rodiny byl odvysílán v Čínské ústřední televizi 22. května 1978 a znamenal začátek vývoje televizních seriálů v nové éře, což je také odrazem reformy a otevírání se čínského venkova.

Příběh tří rodin se točí kolem půjčky 100 yuanů (tehdy asi 63,4 amerických dolarů). Jedna ze tří rodin potřebuje peníze na chov prasat a druhá na svatbu svého dítě. V té době by pouhých 100 yuanů mohlo způsobit velké problémy celé rodině. Od poloviny a konce osmdesátých let minulého století se seriály s venkovskou tématikou začaly soustředit na duchovní dopad a transformaci farmářů v rané fázi této historické transformace.

Třídílné televizní drama s názvem Venkovská trilogie bylo převzato z románu spisovatele Han Zhijun (Chan Č-ťün) a zaměřuje se na něco jiného. Dílo popisuje nejen pozoruhodné změny, které přinesla reforma a otevírání se světu čínského venkova, ale také nabízí podrobný pohled na to, jak se lidé vyrovnávají s výzvami přizpůsobování se novým moderním hodnotám.

Foto: Snímek z televizního seriálu Obyčejný svět / CFP

Foto: Snímek z televizního seriálu Obyčejný svět / CFP

Od roku 2003 televizní seriály s venkovskou tematikou zaznamenaly druhé nárazníkové období. Liu Laogen (Liou Lao-ken, jméno hlavní postavy tohoto seriálu), Ma Dashuai (Ma Ta-šuaj, jméno hlavní postavy tohoto seriálu) a mnoho dalších televizních seriálů se začínají zaměřovat na venkovské migrující pracovníky ve městech. Mnoho televizních seriálů také začalo shromažďovat známé hvězdy, aby vylíčily role, které oslovují mnoho diváků.

Vzhledem k národní strategii boje proti chudobě ve všech ohledech do roku 2020 stále existuje prostor pro další zkoumání rozvoje televizních seriálů s venkovskou tématikou. Mnoho témat se zaměřuje na dopad národních politik. Televizní pořady již nejsou omezeny tématem ani časem a začaly zasazovat své příběhy do delšího historického kontextu.

Díla jako Obyčejný svět, Pláň bílého jelena a Starý zemědělec kombinují venkovské téma s dramatickým vyprávěním, což dodává dílům historické pozadí a ideologickou uměleckou hloubku.