Peking je připraven přivítat leopardy zpět do svých lesů

2020-12-01 19:55:15
Sdílej:

Po mnoho let zvířecí nevládní organizace a odborníci přemýšleli, kdy se levharti čínští po téměř třech desetiletích nepřítomnosti vrátí do lesů v Pekingu. Bývalo to důležité přirozené prostředí pro tyto velké kočky.

Nyní výzkum ukazuje, že tento den nemusí být daleko.

Časté návštěvy zvířete v letošním roce zvyšují jistotu odborníků, že se do hlavního města vrátí, a možná velmi brzy.

V srpnu letošního roku byli vědci z Pekingské normální univerzity nadšeni zprávou, že ve vesnici v provincii Hebei (Che-pej) asi 100 kilometrů od Pekingu se leopard vloupal do ovčí ohrady. Pozorování bylo zachyceno bezpečnostní kamerou a je považováno za první videozáznam za několik desetiletí o existenci zvířete v horách Yanshan (Jen-šan), které se táhnou poblíž severního Pekingu.

O týden později farmář žijící v jiné vesnici přibližně ve stejné vzdálenosti od Pekingu zjistil, že jednu z jeho hus odnesl levhart čínský. Podobné zprávy byly hlášeny také v posledních několika letech.

Historie Pekingu a levhartů čínských

Velká kočka a hlavní město mají dlouhou historii sahající až do dynastie Yuan (Jüan, 1279–1368), kdy byl vytvořen první záznam.

V moderní době bylo v 70. letech zaznamenáno několik pozorování zvířete v Pekingu. Zhang Li (Čang Li), profesor ekologie na Pekingské normální univerzitě, si pamatuje incident před téměř třemi desetiletími.

„Stále si pamatuji, že v roce 1992 zabila stará dáma žijící v okrese Miyun (Mi-jün) levharta čínského, když pracovala na své zemědělské půdě,“ řekl Zhang a dodal, že od té doby nebylo v Pekingu hlášeno žádné pozorování leoparda.

Odborníci tvrdí, že čtyři rozsáhlá odlesňování od dynastie Yuan do dynastie Qing (Čching, 1636–1912) a rekultivace hor a výstavba silnic v současné době vedly ke ztrátě a fragmentaci přirozeného prostředí leoparda, což ho vytlačilo z Pekingu.

Zároveň se vystupňovaly konflikty mezi místními obyvateli a leopardy kvůli zvyku leopardů lovit drůbež a dobytek, což vedlo místní obyvatele k jejich lovu.

Tento druh se rychle zmenšil, a to nejen v Pekingu, ale i na místech jako provincie Gansu (Kan-su), provincie Henan (Che-nan) a Huiská autonomní oblasti Ningxia (Ning-sia).

V roce 2012 leopard čínský skončil na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

Bod zvratu

Navzdory zoufalým podmínkám, kterým leopard čelí, se odborníci domnívají, že snahy o zalesňování v severní Číně v posledních letech mohou nabídnout šanci na návrat zvířete.

Výzkum ukazuje, že populace jeho kořisti, zejména kopytníků, je v severní Číně na vzestupu, a leopardi také v posledních několika letech rozšiřovali své území.

„Stále více důkazů naznačuje, že populace leopardů čínských roste v jejich původních přírodních stanovištích,“ uvedla Feng Limin (Feng Li-min), docentka na Pekingské normální univerzitě.

Ačkoli v Pekingu za posledních přibližně 30 let nebyla hlášena žádná pozorování leopardů, odborníci se nyní domnívají, že ekologické prostředí v Pekingu může umožnit přežití tohoto zvířete.

„V Pekingu jsme neviděli leopardy čínské, ale zjistili jsme, že populace divokých prasat a srnců, důležité kořisti leopardů, roste. Věříme, že pokud budeme i nadále zlepšovat životní prostředí, dny, kdy se leopard čínský nemohl vrátit do svého domova zde, se odpočítávají,“ řekl Zhang, profesor ekologie. (Kl)