Lehké jezdectvo na pastvinách

2020-12-29 21:12:35
Sdílej:

Umělci Wulanmuqi (Wu-lan-mu-čchi) tancují ve městě Kulun (Kchu-lun) v Tongliao (Tchung-liao). Fotografii poskytl deník China Daily.

Umělci Wulanmuqi (Wu-lan-mu-čchi) tancují ve městě Kulun (Kchu-lun) v Tongliao (Tchung-liao). Fotografii poskytl deník China Daily.

Na začátku září roku 2019 jsem dostal pozvání od umělecké skupiny Wulanmuqi (Wu-lan-mu-čchi) z Alxy v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, abych je doprovodil k focení jejich vystoupení v pastorační oblasti Alxa.

Wulanmuqi znamená v mongolštině „Rudý kulturní pracovní tým“. Vznikl v roce 1957 a plnil úkoly spojené s výkonem, publicitou, doučováním a službami pro obyvatele Vnitřního Mongolska. Je považován za „lehké jezdectvo na pastvinách“.

7. září jsem dorazil do města Alxa a další den jsem se připravil s nimi vyrazit a pokračovat ve fotografování tématu Wulanmuqi. Předseda sdružení hudebních umělců v Alxe a ředitel Wulanmuqi v Alxe pan Wulan Bateer vedl 8. září tým s devíti členy ve dvou malých terénních vozidlech. Umělci Wulanmuqi řídili sami. Vyrazili jsme se stany, kuchyňským náčiním, jídlem a dalšími předměty a po sedmi hodinách jsme urazili cestu dlouhou 400 kilometrů a dorazili do okresu Guriban Tula Gagacha v městečku Alateng Obao v oblasti Alxa.

Pastevci ve městě Xilin Gol (Si-lin Gol) sledují představení Wulanmuqi na letním ranči. Fotografii poskytl deník China Daily.

Pastevci ve městě Xilin Gol (Si-lin Gol) sledují představení Wulanmuqi na letním ranči. Fotografii poskytl deník China Daily.

Jakmile jsme dorazili do tábora, začali umělci Wulanmuqi předvádět své speciální představení jako projev vděčnosti pastevcům. Od 8. do 12. září se odehrálo více než deset přehlídek, kde umělci neustále cestovali z místa na místo na vzdálenost 940 kilometrů.

Dne 10. září na cestě z prvního tábora Huhe Erge (Chu-che Er-ke) do druhého kempu Buridgacha Duguinuo naše vozidlo bohužel uvízlo při průjezdu pískem v poušti. Umělci Wulanmuqi museli vystoupit z auta a vytlačit vozidlo z písku tolikrát, že všichni členové byli unavení.

Asi v pět hodin odpoledne, 40 kilometrů od druhého tábora, motor jednoho z aut najednou zastavil a my jsme se nemohli pohnout vpřed. V té době právě zapadalo slunce a v hlubinách pouště byla temná tma. Náš tým neztrácel čas vykládáním kuchyňského náčiní a jídla z auta. Někteří nasbírali palivové dříví a zapálili oheň, jiní nakrájeli zeleninu a uvařili jídlo.

Pastevci po představení vyslali umělce Wulanmuqi z okresu Sonid. Fotografii poskytl deník China Daily.

Pastevci po představení vyslali umělce Wulanmuqi z okresu Sonid. Fotografii poskytl deník China Daily.

V tomto kritickém okamžiku pan Wulan Bateer vedl dva členy týmu do okresu Tamusum Sumu, vzdáleného více než 40 kilometrů, aby hledali pomoc. Kolem 3 hodin ráno se vrátili se čtyřmi vozidly a osmi pastevci. Všichni byli nadšení. Po více než hodině nakládání vozidla a čištění odpadu jsme v pět hodin ráno dorazili do druhého kempu. Členové týmu rozložili stany a po snídani šli k pastevcům, aby pokračovali ve svém vystoupení.

Mnohokrát jsem se pastýřů na vystoupení Wulanmuqi zeptal, zda pro ně není pohodlnější sledovat jejich show v televizi a na internetu? Ale řekli, že je srdečnější sledovat jejich umělecké vystoupení osobně. Jednají s umělci jako s přáteli a milují jejich upřímnost a odhodlání.

Umělci Wulanmuqi z Alxy ve Vnitřním Mongolsku cestují pouští Badain Jaran podruhé za 29 let, aby vystoupili pro pastevce. Fotografii poskytl deník China Daily.

Umělci Wulanmuqi z Alxy ve Vnitřním Mongolsku cestují pouští Badain Jaran podruhé za 29 let, aby vystoupili pro pastevce. Fotografii poskytl deník China Daily.

Za posledních 60 let se Wulanmuqi, který vyrostl na rozlehlých pastvinách Vnitřního Mongolska, rozrostl z týmu literárního lehkého jezdectva s více než tuctem lidí v kočáru na začátku svého založení na dnešních 75 týmů s více než 3.000 členy. Procestoval více než 1,3 milionu kilometrů a poskytl více než 360 tisíc představení farmářům, pastevcům a lidem všech etnických skupin a celkový počet diváků činil 260 milionů. Jsou zakořeněni v masách po dlouhou dobu a trvají na tom, aby jejich písně a tance dosáhly do nejvzdálenějších regionů, a touží se stát „praporem národní literární a umělecké fronty“.

D.