Ochranné snahy zachrání divoké druhy před vyhynutím

2021-01-06 17:44:10
Sdílej:

Populace ohrožených druhů divokých zvířat v Číně zaznamenaly v posledních pěti letech stabilní růst díky odhodlaným ochranářským snahám, uvedla 4. ledna Národní správa lesů a pastvin.

V letech 2016 až 2020 Čína založila mnoho přírodních rezervací, které nyní pokrývají 18 procent její rozlohy a chrání 90 procent rostlin země a 85 procent jejích divokých zvířat, uvedla správa.

„Tyto přírodní rezervace hrály podpůrnou roli při práci na ochraně divoké zvěře v zemi a také podporovaly úsilí o znovuzavedení ohrožené divoké zvěře chované v zajetí do volné přírody,“ uvedl Zhang Zhizhong (Čang Č´-čung), vedoucí oddělení ochrany divoké zvěře.

Zhang Zhizhong řekl, že do konce loňského roku, po desetiletích vytrvalého ochranářského úsilí zaměřeného na ochranu stanovišť, dosáhla celková populace pandy velké 1.864.

Rovněž další ohrožená divoká zvířata byla svědkem stabilního populačního růstu, včetně ibisů chocholatých, ptáků známých jako „orientální klenoty“, o nichž se dříve myslelo, že vyhynuli kvůli účinkům lidské činnosti, jako je urbanizace a znečištění.

V roce 1981 hlásil okres Yangxian (Jang-sien) v provincii Shaanxi (Šen-si) sedm divokých ibisů chocholatých, v té době jediné divoké populace na světě. Populace v Číně se nyní zvýšila na více než 4.000.

Z důvodu ochrany tohoto druhu je od roku 1999 v několika částech provincie Shaanxi zakázána komerční těžba dřeva a v roce 2007 bylo vydáno nařízení o ochraně životního prostředí pro tuto oblast.

Populace divokých asijských slonů v Číně, což je největší suchozemský savec v Asii a živočich na první úrovni ochrany v zemi, také zaznamenala stabilní populační růst, v loňském roce jich bylo zaznamenáno 300.

Provincie Yunnan (Jün-nan), kde žijí, zřídila od roku 1958 v tropech 11 národních nebo regionálních přírodních rezervací. Tyto rezervace o rozloze přibližně 510 tisíc hektarů poskytly slonům útočiště.

„Vývoj technologie umělého chovu rovněž významně přispěl ke stabilnímu populačnímu růstu některých ohrožených druhů,“ uvedl Zhang Zhizhong.

Celkem se pomocí této technologie narodilo 633 pand velkých, z toho 258 za posledních pět let.

Několik divokých zvířat, která kdysi ve volné přírodě vyhynula, například jeleni milu a divocí koně, nyní vytvořili divoké skupiny díky umělému chovu.

Zhang uvedl, že podobné snahy o záchranu ohrožených divokých rostlin v zemi dosáhly povzbudivých výsledků u druhů, jako je cykas japonský a šácholan čínský, což je kriticky ohrožená rostlina endemická v Číně.

Nedávné návrhy 14. pětiletého plánu (2021–2025) přikládaly ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí velký význam, což naznačuje pokračující závazek národa k udržitelnému rozvoji.

„Za posledních pět let jsme nešetřili žádným úsilím o zdokonalení regulace a pravidel pro správu divoké zvěře v zemi a zaujali jsme silný postoj k zakročení proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy,“ řekl Zhang Zhizhong. „Všechno toto úsilí bude v budoucnu dále posíleno.“ (Kl)