Čínská svatba a první svatební noc novomanželů

2021-05-11 12:56:15
Sdílej:

První zmínky o svatebních obřadech, tak jak je známe dnes, se datují již do období 400-200 let před naším letopočtem. Vyjmenovat složité svatební rituály té doby není předmětem našeho příspěvku, dnes jsou podstatně jednodušší a blíží se našemu pojetí svatby, nicméně mnoho odlišností zůstalo. I když? Již tehdy se myslelo na to, jestli se ženich s nevěstou k sobě skutečně hodí, bylo důležité, aby se rodiny snoubenců vzájemně poznaly, aby se zjistilo, z jakých sociálních poměrů pocházejí, jaké mají vzdělání a povahu. Dříve k tomuto účelu fungoval dokonce zvláštní posel, který komunikoval s oběma rodinami, dnes se rodiny předem navštíví face to face. Vyjasní si, kolik a kdo do svatby investuje, jaké dary se nakoupí, nesmí chybět drak symbolizující muže (o čínském drakovi jsme psali před nedávnem, https://czech.cri.cn/culture/3886/20210412/648408.html a Fénix – symbol ženy. Podle čínských tradic odráží vstup do manželského svazku filozofie založená na harmonii principu rovnováhy dvou základních pravidel – pozitivního mužského jang a negativního ženského jin, což znamená soulad a rovnováhu a je tudíž předpokladem vzniku nového života. Nezměnily se pochopitelně hlavní cíle manželství – spojení dvou rodin a jejich rozšíření o potomky.

Již datum svatby je důležité, číslům se v Číně přikládá velký symbolický význam. Snoubenci si najímají pro určení správného dne, ale i hodiny svatby služby profesionálního astrologa – ideální je, když se v něm objevují jedničky, čím více, tím lépe. Jedničky znamenají štěstí, kariérní postup a úspěšné hromadění majetku, vhodná je i trojka nebo šestka. Naopak naprosto nepřípustné jsou čtyřky, znamenající smrt. Proto se může stát, že se na svatbu čeká dlouho, mnohdy několik měsíců.

Ve městech se o přípravu svatby často starají svatební agentury, které naplánují její scénář do posledního detailu. Na závěr příprav se zapojí i příbuzní, kteří nosí do rodičovských domů nevěsty a ženicha cukroví, dárky a speciální svatební koláč z rýžové mouky.

Úředně se sňatek vyřídí jednoduchým zápisem v matrice, obvykle několik dní, týdnů nebo dokonce měsíců před chystanou domácí slavností a nepřikládá se mu zvláštní význam. Formálním vyplněním formulářů se snoubenci stávají oficiálními manžely a mohou spolu začít bydlet. Ale za stvrzení sňatku se však považuje až svatební obřad v rodinném kruhu. Nevěsta by do té doby neměla otěhotnět – to přináší neštěstí. Ostatně je to období pilných příprav a na nějaké radovánky stejně mnoho času nezbývá. Mezi formálním uzavřením sňatku na úřadu a hostinou však může uplynout i řada měsíců, často nebývá volná vhodná místnost pro hostinu i mnoho měsíců, jindy se čeká na příhodné datum svatby. Tento čas však mohou novomanželé vyplnit třeba svatební cestou spojenou s focením, často na exotických místech – romantické páry ve svatebním šatu jsme ještě nedávno vídávali v Praze. Fotkami z cest novomanželů se vyzdobí místnost, kde proběhne hostina. Nechybí ani domácí rituály přecházející v bujarou noční zábavu.

Ženich přichází do rodiny nevěsty, kde si musí svoji nevěstu vyžádat. Jeho příchod poznáte podle hořících prskavek, které odhánějí vše zlé. Oblíbené jsou i dlouhé a bohaté ohňostroje. Někdy jeho příjezd provází automobilový průvod po městě se slavnostně vyzdobenými auty s červenými stužkami. Ženich přináší s sebou nějaký dárek, víno, posedí s rodiči, odevzdá jim dar – peníze. Často musí i opakovaně ukázat, že dokáže o svou budoucí ženu bojovat – děje se tak formou peněžních úplatků. Ženich však ví, že se mu to o svatební hostině bohatě vrátí. Poděkuje jim a požádá rodiče o jejich souhlas. Od té doby jsou to i jeho rodiče.

Následně rodiče nevěsty pošlou nevěstu do rodiny ženicha, kde probíhá podobný rituál.

Pokud se slavnostní ceremoniál odehrává na venkově nebo malém městě, probíhá zpravidla v domě rodičů ženicha, kam nevěsta přichází, a kde také budou po svatbě společně bydlet. Nevěsta přichází na svatební obřad sama, pouze v doprovodu družiček, zatímco rodina nevěsty truchlí, že ji nevěsta opouští. Je zvykem, že rodiče dávají nevěstě peníze pro štěstí, které si připne pod svatební šaty a po celý svatební den je nosí při sobě.

Na venkově obřad začíná před vstupem do domu úklonem snoubenců zemi, nebi, rodičům a nakonec sobě. Družičky následně pomáhají nevěstě vstoupit do domu, zatímco všichni ženichovi příbuzní se jí v tom snaží zabránit. Následuje všeobecné veselí, když se to nevěstě podaří.

Svatební hostina je klíčový moment celé svatby. Ve městech často probíhá ve speciálních k tomu určených salonech hotelů a nebo přímo ve svatebních areálech, často o mnoha budovách, kde může probíhat více svateb najednou.

Přijíždí nevěsta, která si před nastoupením do auta symbolicky přezuje střevíce za nové, což symbolizuje vstup do nového života. S sebou si veze troje až sedmery šaty, na každou část obřadu jiné. Nesmí ovšem chybět červené – symbol štěstí, naopak bílá dříve symbolizovala spíše smutek, ale dnešní doba přeje i této barvě šatů.

Sál, kde se ceremoniál odehrává, je již slavnostně vyzdoben ve špičkovém aranžmá s velkými fotografiemi novomanželů ze svatební cesty. Nechybí podium, na kterém se bude odehrávat program. Schází se svatebčané, každý předává svatební dar – výlučně peníze. Družičky pečlivě evidují každou platbu, kdo kolik dal. Informace zůstává v rodině, a je to také důležitý zdroj informací pro budoucí reciproční službu. Hostů bývá stovka i více. Platí ji rodiče svatebčanů, a proto se často mnozí jeho účastníci navzájem předem neznají, neboť mezi nimi jsou i známí jejich rodičů. Je to zároveň místo, kde se budují dobré vztahy, a proto je běžné, že se na svatbu zvou i šéfové, příp. jejich zástupci.

Při hostině nesmí chybět symbol dvojího štěstí Xi. Vyrábí se z rudého papíru a umísťuje na oči páru. Tento zvyk je znám již více než tisíc let z doby říše Tang (618-907) a váže se k němu legenda o mladíkovi, který pospíchal do císařského paláce složit velice důležitou zkoušku. Jenže jak pospíchal, tak cestou onemocněl. Naštěstí jej našel doktor. Ten měl krásnou dceru a společně o mladíka obětavě pečovali, až se zcela vyléčil. Při své rekonvalescenci se však mladík zamiloval do doktorovy dcery. Potíž byla v tom, že musel odejít, aby stihl zkoušku. Doktorova dcera lásku opětovala a sdělila mu verš, který si měl zapamatovat, aby na ni nezapomněl a vrátil se. Mladík díky verši od své milé zvládl těžkou císařovu zkoušku a získal vysoký post na císařském dvoře. Rychle se vydal za svou milou, pár se vzal a z vděčnosti vystřihl symbol dvojího štěstí, který si pověsil na zeď.

Ceremoniál začíná podpisem hostů do knihy. Následuje společné focení a poté začne hostina. Na úvod se nabízí třeba vtipná animace, při které se promítne červená kniha, ze které vyjde nevěsta. Ženich již na ni čeká na molu, klekne si před ní, na plátně se promítají jejich obrazy, ženich předává nevěstě květiny, vyměňují si formálně prsteny (přestože jsou již třeba rok spolu) a odcházejí na hlavní podium, kde rozlijí šampaňské. Na některé hostině se však alkohol vůbec nepije. Svatebčané krájí svatební dort, který se sice konzumuje až na závěr, ale v tuto chvíli to není až tak podstatné.

Svatební hostina musí být opulentní a zároveň s vybranými pochoutkami - čím dražší suroviny na její přípravu, tím lépe. Na začátek bývá nudlová polévka – s jednou, ale dlouhou nudlí. Ta symbolizuje dlouhý život – stačí ji jen ochutnat, protože chodů bude bezpočet. Nesmí na nich chybět mořský rak, krabi, hovězí, kachna,…

Mezi jednotlivými chody jídla bývají pauzy, při kterých se promítají videa z dětství a mladosti novomanželů, jejich seznámení, zkrátka perličky z historie, aby je hosté lépe poznali. V další pauze následuje připomínka rodičů, kterým ženich děkuje, objevují se i samotní rodiče. Poslední pauza je určená pro vystoupení buď samotných novomanželů nebo profesionálních umělců, kteří v krátkém příspěvku zahrají a zazpívají oblíbené písně určené pro novomanžele.

A pak už se jenom jí a hoduje. Svatebčané obcházejí hosty a s každým si připijí na ex. Aby se nevěsta neopila do němoty a svůj velký den neprospala, často za ni obrátí skleničku do sebe právě družičky. Nezřídka si přivodí otravu alkoholem s nedozírnými následky. Nejen z tohoto důvodu si svatebčané stále častěji najímají na svatbu profesionální družičky, kterých bývá více a odolávají nástrahám a svodům i dalších účastníků slavnosti.

Se svatebním dortem přichází loterie na závěr - je jasné, že vyhrává každý stůl!

Svatba není laciným špásem, rodiče svatebčanů šetří na svatbu i několik let a může stát i desetitisíce eur!

A pozor! Nebývá zvykem, aby spolu novomanželé trávili první svatební noc!

Miroslav Hrdlička