Víte, se kterou zemí má Ningbo největší růst?

2021-06-06 01:36:29
Sdílej:

Podle nejnovějších údajů si objem dovozu a vývozu města Ningbo (Ning-po) s 13 zeměmi střední a východní Evropy udržuje od roku 2021 růst. Víte, se kterou zemí má Ningbo největší růst?

A. Slovensko

B. Rumunsko

C. Polsko

D. Česko

E. Slovinsko

(Odpověď: C. Polsko)

(Sve)