Očovan vzpomíná na čínské publikum, mrakodrapy i šanghajské metro

2021-09-17 16:28:30
Sdílej:

Rozhovor s Pavlem Holíkem, ředitelem slovenského Folklórního souboru Očovan

Jak dlouhou historii má Folklórní soubor Očovan?

Náš soubor patří k nejstarším folklórním skupinám na Slovensku. Jeho vznik se datuje k roku 1936, kdy soubor uskutečnil své první organizované vystoupení tanečníků a tanečnic v lidových krojích mimo rodnou obec. Za jeho vznikem, jak to již v té době bylo, stáli učitelé, buditelé kulturního života v obcích. Konkrétně v našem případě to byl pan učitel Július Višňovský a postupem doby i další pedagogové. Tato snaha přinesla plody i v té podobě, že mnozí z členů FS Očovan v poválečném období stáli u zrodu prvního profesionálního uměleckého tělesa v oblasti tanečního umění na Slovensku - SĽUK-u, který tehdy vznikal ještě relativně v blízkosti Očové - na Sliači, čili Očované to v začátcích tohoto tělesa neměli daleko. Ke cti našeho kolektivu zmíním skutečnost, že od doby svého vzniku pracuje soubor aktivně a nepřetržitě až do dnešní doby a v jeho řadách vyrostly opravdu výrazné osobnosti lidového zpěvu, hudby a tance a jeho práce je ozdobena významnými úspěchy, ať už v rámci Československa, či později Slovenska.

Očovan před časem vystupoval na mezinárodní kulturní akci v čínské Šanghaji a také v Hangzhou. Jak na tuto návštěvu Číny vzpomínáte?

Na dvojnásobné účinkování v Číně vzpomínáme v tom nejlepším. V obou případech pro nás organizátoři zajistili opravdu důstojné podmínky. Ubytováni jsme byli v hotelích, měli jsme zabezpečenou dopravu na akce, byli jsme včas informováni o programu a požadavcích na nás, poznali jsme samozřejmě čínskou kuchyni a mohli jsme se seznámit se zajímavostmi daného města či regionu. Zajímavé bylo pro nás také poznávání tamních obyvatel a byli jsme mile překvapeni atmosférou ve městech, lidé byli příjemně naladěni. Nepociťovali jsme stres a zajímavé bylo pro nás vidět brzy ráno nebo podvečer několik skupin Číňanů při cvičení a tanci venku v parcích. Navštívili jsme i venkov, kde jsme viděli starou čínskou architekturu, zažili jsme atmosféru staré čajovny a z tohoto prostředí naše vystoupení vysílala i čínská státní televize. Organizátoři nás také pozvali na návštěvu čínské základní školy, při vstupu nás přivítala sympatická ředitelka a kromě spontánní hravosti a radosti dětí tam byla cítit i přísná disciplína. Škola byla moderní, všude zářila čistota, naleštěný mramor, fungující moderní elektronické tabule a obrazovky, venku byly prostorné tartanové sportoviště a krásná zahradní úprava vnější zeleně a květů. V závěru našeho pobytu na škole jsme spolu s čínskými dětmi připravili pro jejich spolužáky a pedagogy kulturní program, který měl velký ohlas.


Jaké zážitky máte z Šanghaje a z Hangzhou? Měli jste čas si tato obrovská města prohlédnout?

Čínské města jsou budovány opravdu ultra moderně s prvky tradiční čínské architektury. V městech vládne pořádek a čistota, a přestože jsou velkoměsta opravdu hustě zastavěné a všude je mnoho budov a betonu, lidé svým přívětivým chováním vytvářejí příjemnou atmosféru. Obdivuhodné je také to, jak jsou vybudovány silniční komunikace. Je tu na naše poměry množství zvýšených komunikací, aby bylo možné zvládnout hustou dopravu. A nelze nepřipomenout všudypřítomnou elektroniku, ve večerních hodinách pestrobarevné osvětlení budov a ulic. Je zřejmé, že Čína nastoupila velmi rychlý rozvoj a technický pokrok, který se projevuje na každém kroku a kterým předstihla mnohé rozvinuté země.

Jak jste vnímali čínská velkoměsta?

Bydleli jsme ve 30ti poschoďovém hotelu a přímo na jeho střeše jsme měli zkoušky našich programů. Měli jsme možnost poznat i šanghajské metro, kde jsme se pohybovali s respektem, vždy společně a pod vedením našich zkušených a zcestovalých členů. Je třeba konstatovat, že zmíněné metro je velmi moderní, čisté, přehledně značené a přesné. A my jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout a vychutnat scenérii moderních mrakodrapů v centru Šanghaje, která vynikne zejména při pestrém večerním osvětlení. Také jsme se vydali na nejvyšší zdejší vyhlídku na vrchol budovy Světového finančního centra, která se nachází ve 100. patře - výtah nás vyvezl do výšky 475 metrů. Dojmy z výšky a ze scenérie nočního velkoměsta byly nezapomenutelné. Zajímavé pro nás bylo také to, že v hustém automobilovém provozu nepanovala nervozita, ale ohleduplnost.


Jak na Vás působilo čínské publikum?

Bylo velmi vnímavé a se zájmem sledovalo představení. Organizačně byly naše vystoupení perfektně připravené, my jsme se museli trošku přizpůsobit požadované přesnosti, vystoupení se konala buď v divadlech s obrovskými jevišti, nebo pod širým nebem na prakticky připravených pódiích. Nikde nechyběla výzdoba a vlaječky zemí účastnících se souborů, billboardy o řízení festivalu početně lemovaly hlavní dopravní tahy a tedy účast diváků byla vždy zaručena. Jediným, ale podstatným nedostatkem byla malá zkušenost místních zvukařů s ozvučením naší živé hudby. Naše vystoupení jsme vždy obměňovali a využili jsme široký repertoár našich tanců, což mělo velmi dobrý ohlas v odborných i laických kruzích festivalu.

Jak Číňané vnímali slovenskou kulturu, lidové kroje a písničky?

Slovenská kultura byla pro čínské publikum zjevně exotická, zejména naše zvláštní Podpolianské kroje s krátkými košilemi a širokými kalhotami. Hned od začátku našich vystoupení se v publiku zvedl les rukou diváků s mobily, aby zaznamenali naše vystoupení. Zaujal je také náš výbušný temperament v tancích. Často končila naše vystoupení společným fotografováním s nadšenými domácími funkcionáři. Velký ohlas vyvolalo také, když jsme zazpívali nacvičenou čínskou píseň Mo Li Hua. Ihned zazářily obličeje diváků úsměvy a radostí a nešetřili potleskem.


Plánujete v budoucnu další cestu se souborem do Číny?

V současné době je společenský a kulturní život velmi omezován z důvodu pandemické situace, těžko se cokoli organizuje s dlouhodobější perspektivou a proto ani náš kolektiv neplánuje zahraniční zájezdy. Festivaly v Číně však byly uspořádány na vysoké úrovni, organizátoři do nich vložili hodně energie a prostředků, připravili pro účastníky opravdu kvalitní podmínky a proto bychom určitě i v budoucnosti do této země rádi znovu vycestovali.

Jakou nejcennější zkušenost jste si odvezli z návštěvy Číny?

Příjemným a cenným poznáním pro nás bylo, že Číňané jsou velmi pohostinní, milí a přátelští. Budují vyspělou zemi s moderními komunikacemi. Vymoženosti vědy a techniky zde nacházejí praktické využití v denním životě. A důležité je také to, že při tom všem kladou ještě důraz na kulturu, čehož důkazem jsou tamní festivaly i naše dva kulturní zájezdy.

Radovan Rybák, zvláštní zpravodaj CMG v Praze