Mauzoleum císaře Qinshihuanga odhalilo klíčové kulturní památky

2022-01-24 19:13:22
Sdílej:

Zdroj: deník China Daily

V roce 2021 došlo k důležitým objevům v archeologickém výzkumu mauzolea císaře Qinshihuanga (Čchin-š’-chuang), prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an (Si-an) v provincii Shaanxi (Šen-si).

Mauzoleum císaře Qinshihuanga představilo ve čtvrtek terakotovou figuru vyobrazující vojenského generála, která byla nalezena v pohřební jámě č. 1 v mauzoleu. Důraz je kladen také na figuru jiného vyššího vojenského důstojníka, která byla objevena ve stejné jámě.

Velbloudi vyrobení ze zlata a stříbra byli nalezeni mezi předměty objevenými loni v hrobce západně od mauzolea císaře Qinshihuanga (Čchin-š’-chuang), prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an (Si-an) v provincii Shaanxi (Šen-si). [Fotografii poskytl deník China Daily.]

Velbloudi vyrobení ze zlata a stříbra byli nalezeni mezi předměty objevenými loni v hrobce západně od mauzolea císaře Qinshihuanga (Čchin-š’-chuang), prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an (Si-an) v provincii Shaanxi (Šen-si). [Fotografii poskytl deník China Daily.]

Obě patří mezi 25 figur odkrytých v loňském roce v jámě č. 1, jejichž barvy nanesené na povrchu se uchovaly v relativně dobrém stavu.

Archeologové uvedli, že nové nálezy přispívají ke studiu terakotových válečníků nalezených v největší známé pohřební jámě mauzolea císaře Qinshihuanga.

Na základě analýzy se odhaduje, že v jámě se nachází až 6 tisíc terakotových bojovníků a koní.

Archeologové v loňském roce také západně od mauzolea vykopali velkou hrobku a v ní nalezené artefakty naznačují, že hrob patří člověku s vysokým sociálním postavením.

Velbloudi vyrobení ze zlata a stříbra s pozlacenými ozdobami a další klíčové pohřební předměty naznačují, že zde pohřbený člověk pravděpodobně žil luxusní život. Některá keramika a bronzové nádobí z hrobky je stále restaurováno.

Bronzová figura patří mezi předměty objevené loni v hrobce západně od mauzolea císaře Qinshihuanga, prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an v provincii Shaanxi. [Fotografii poskytl deník China Daily.]

Bronzová figura patří mezi předměty objevené loni v hrobce západně od mauzolea císaře Qinshihuanga, prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an v provincii Shaanxi. [Fotografii poskytl deník China Daily.]

Hrobka je považována za jeden z „přidružených hrobů“ hrobky císaře Qinshihuanga, protože ve starověké Číně bylo tradicí pohřbívat kolem císařské hrobky také ostatní královské členy nebo vysoké úředníky.

Výstavba hrobky císaře Qinshihuanga trvala přes 30 let a byla navržena jako „město“ s vnějšími hradbami, jako projev důstojné atmosféry. V době od září do prosince loňského roku archeologové také odkryli oblast kolem východní brány tohoto „města“ a zkoumali tehdejší stavební metody.

Archeologové považují nálezy z hrobů jako klíčové pro pochopení rituálního systému v době císaře Qinshihuanga, stejně jako rozmístění a styl slavnostní architektury v mauzoleu.

Glazovaná měděná nádoba patří mezi předměty objevené v loňském roce v hrobce západně od Mauzolea císaře Qinshihuanga, prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an v provincii Shaanxi. [Fotografii poskytl deník China Daily.]

Glazovaná měděná nádoba patří mezi předměty objevené v loňském roce v hrobce západně od Mauzolea císaře Qinshihuanga, prvního císaře sjednocené Číny, ve městě Xi'an v provincii Shaanxi. [Fotografii poskytl deník China Daily.]

D.