Mezinárodní den muzeí 2022 slaví „sílu muzeí“

2022-05-20 17:53:24
Sdílej:

Autor: An Laishun (An Laj-šun), Deník China Daily

Na 18. května připadá Mezinárodní den muzeí. Tuto každoroční akci vytvořila v roce 1977 Mezinárodní rada muzeí (ICOM).

Ve dnech 18. května v uplynulých letech muzea po celém světě plánovala kreativní aktivity související s ročním tématem. Samotný den je příležitostí pro muzea a veřejnost, aby se navzájem spojily a podporovaly, a zdůrazňuje důležitou roli muzeí jako institucí věnovaných společnosti a jejímu rozvoji.

An Laishun, profesor na Šanghajské univerzitě

An Laishun, profesor na Šanghajské univerzitě

Tématem Mezinárodního dne muzeí v roce 2022 je „Síla muzeí“, které se zaměřuje na úsilí o dosažení udržitelnosti, inovace v digitalizaci a dostupnosti a na příspěvky k budování komunity prostřednictvím vzdělávání. Vývoj vysoce kvalitních muzeí má v Číně nejvyšší prioritu a letošní téma se dotýká důležitých aspektů tohoto vývoje.

Z hlediska udržitelného kulturního vývoje by se muzea měla považovat za významné složky národního kulturního fondu a přispět k vytvoření nové kultury zkoumáním současné hodnoty svých sbírek.

Z hlediska udržitelného environmentálního vývoje mohou muzea pomoci propojit problémy týkající se životního prostředí s dnešními kritickými problémy a inspirovat lidi k reflexi.

Z globálního hlediska by muzea měla přijmout svou roli v iniciativě OSN pro udržitelný rozvoj a jednat podle toho.

V rámci vládních politik týkajících se uhlíkové neutrality a dosažení vrcholu emisí oxidu uhličitého Čína v loňském roce zahájila celostátní průzkum muzeí ohledně úspor a emisí na podporu zeleného a nízkouhlíkového rozvoje v tomto odvětví.

V posledních letech jsou nejčastějšími módními výrazy v tomto odvětví „integrovaná média“ a „digitalizace“, protože zlepšení digitálních služeb se pro většinu muzeí stalo důležitou strategickou volbou. Na základě zkušeností a úspěchů tříletého akčního plánu „Internet + čínská civilizace“, který byl zahájen v roce 2016, jsou nyní čínská muzea schopna poskytnout více online zdrojů ve vysoké kvalitě.

V návaznosti na pokyny vlády o podpoře reformy a rozvoje muzeí, které byly zveřejněny v loňském roce, dochází ke zrychlování výstavby inteligentních muzeí, vyvíjejí se cloudové výstavy a cloudové vzdělávání a vytváří se systém, který propaguje online aktivity i akce přímo na místě. Prohlubující se integrace muzeí a digitálních technologií přetváří profil muzeí po celém světě.

Posílení vztahů s komunitami, z nichž jejich sbírky pocházejí, a s komunitami, kterým slouží, je dalším celosvětovým jevem v tomto odvětví.

Dostupnost, inkluzivita, účast veřejnosti, reflexe a sdílení znalostí byly za poslední tři roky opakovaně zdůrazňovány, a to jak v mezinárodních diskuzích, tak v revizi etického kodexu ICOM.

Kromě toho čínská muzea dosáhla konsenzu s cílem vyvinout inovativní komunitní služby pro integraci kulturního dědictví do každodenního života a úsilí o pomoc lidem si užívat muzeí jako životní styl vlastní volby.

Unikátní „síla muzeí“ ve službě společnosti a sociálnímu rozvoji je vystavena nejen v Číně, ale také po celém světě.

An Laishun je profesor na Šanghajské univerzitě, místopředseda Mezinárodní rady muzeí a člen 13. Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS).

K tomuto příběhu přispěl Cheng Yuezhu (Čcheng Jüe-ču).

D.