Proběhla národní konference na vyznamenání práce na zmírnění chudoby

2021-02-25 11:47:04
Sdílej:

Dnes se v Pekingu konala národní konference na vyznamenání práce na likvidaci chudoby. Nejvyšší vedoucí představitel strany a státu Xi Jinping (Si Ťin-pching) se jí zúčastnil a přednesl důležitý projev.

Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny se organizuje a realizuje největší a nejsilnější boj proti chudobě v lidské historii. Po osmi letech úsilí se vymanilo z bídy téměř 100 milionů chudých lidí v 832 chudých regionech a 128 tisících vesnicích, což vytvořilo zázrak v historii snižování lidské chudoby. Čína úspěšně vyřešila problém absolutní chudoby a celoregionální chudoby, a o deset let dříve splnila cíl eliminace chudoby stanovený v agendě OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Xi Jinping na národní konferenci na vyznamenání práce na zmírnění chudoby prohlásil, že po společném úsilí KS Číny a lidí všech etnických skupin Číny, u příležitosti 100. výročí založení Komunistické strany Číny, Čína dosáhla všestranného vítězství v bitvě na likvidaci chudoby.

Chudoba není socialismus. Pokud jsou chudé oblasti dlouhodobě chudé, nelze jejich vzhled dlouhodobě měnit a životní úroveň lidí nelze dlouhodobě výrazně zlepšit, pak se nadřazenost čínského socialistického systému neprojeví, a to není socialismus. Výše uvedená slova dnes řekl Xi Jinping.

Od 18. sjezdu KS Číny postavila strana zmírnění chudoby na prominentní místo ve své správě a vymanila všechny chudé venkovské obyvatele z chudoby. V průměru bylo vytaženo více než 10 milionů lidí z chudoby každý rok, což odpovídá populaci vymaněné z chudoby ve středně velké zemi. Ekonomický a sociální rozvoj oblastí postižených chudobou prošel obrovskými změnami. Žádní registrovaní chudí lidé nemají starosti s jídlem a oděvy a plně realizují povinné vzdělávání, základní lékařskou péči, bezpečnost bydlení a bezpečnost pitné vody. Čistý příjem na obyvatele se zvýšil z 2.982 čínských yuanů v roce 2015 na 10.740 yuanů v roce 2020, což je průměrný roční nárůst o 29,2 % a schopnost zbavit se chudoby se neustále zlepšuje. Byly renovovány zchátralé domy 7,9 milionu domácností a 25,68 milionu chudých lidí, bylo přestavěno 1,1 milionu kilometrů venkovských silnic a bylo přidáno 35.000 kilometrů železnic. Míra spolehlivosti napájení venkovských energetických sítí v chudých oblastech dosahuje 99 % a poměr optických vláken a 4G v chudých vesnicích přesahuje 98 %.

Čínská populace vymaněná z chudoby představuje více než 70 % světové populace vymaněné z chudoby za stejné období, což přispívá čínskou silou na podporu budování komunity sdílené budoucnosti lidstva

Od zahájení reforem a otevírání se Číny, se podle současných standardů chudoby vymanilo z chudoby 770 milionů venkovských chudých lidí; podle mezinárodních standardů chudoby Světové banky, čínská populace vymaněná z chudoby představuje více než 70 % světové populace vymaněné z chudoby za stejné období.

Xi Jinping ve svém projevu na národní konferenci na vyznamenání práce na zmírnění chudoby poukázal na to, že Čína aktivně provádí s mezinárodním společenstvím spolupráci na snížení chudoby, plní svou mezinárodní odpovědnost na snížení chudoby, poskytuje rozvojovým zemím pomoc v rámci svých sil a chová se jako silný podporovatel mezinárodního snížení chudoby. Výsledky Číny v oblasti vymanění se z chudoby patří Číně i světu, čímž věnuje čínskou sílu na podporu budování komunity sdílené budoucnosti lidstva.

Skutečnost, že čínské práce na zmírňování chudoby získaly všestranné vítězství, plně dokazuje, že Komunistická strana Číny je nejspolehlivější vedoucí silou, která vede lidi k postupu vpřed. Výše uvedená slova dnes řekl Xi Jinping.

V uplynulých osmi letech provedl Xi Jinping, generální tajemník Ústředního výboru KS Číny, více než 50 průzkumů ohledně zmírnění chudoby a prošel 14 centralizovanými a chudobou postiženými oblastmi. Vedoucí představitelé strany a vlády 22 provincií ve střední a západní Číně podepsali s ÚV KS Číny dopis o odpovědnosti za zmírnění chudoby. Aby pomohl lidem v oblastech postižených chudobou zbavit se chudoby, byly vybrány více než 3 miliony prvních tajemníků a vesnických kádrů. Statistiky ukazují, že za posledních osm let zemřelo v boji proti chudobě více než 1.800 lidí.

Xi Jinping dodal, že revitalizace venkova je významným úkolem oživení čínského národa, je třeba dobře a účinně spojit upevnění a zvětšení plodných výsledků z boje proti chudobě s venkovskou revitalizací, aby základ vymanění se z chudoby byl stabilnější a pevnější, a účinky byly trvale udržitelnější.

Xi Jinping zdůraznil, že je třeba neustále zmenšovat rozdíl rozvoje mezi městy a venkovy, aby lidé s nízkým příjmem a nerozvinuté oblasti spolu sdíleli plodné výsledky rozvoje. Je třeba podporovat pohodlné bydlení a zaměstnání na venkově a obohacovat zemědělce. Na nové cestě všestranného budování socialistické moderní země je třeba položit společné bohatství všech lidí na významnější místo.

(Kl & Sve)