„Neviditelný strážce“ pod lampou bez stínu

2021-04-23 21:08:48
Sdílej:

Zůstávají na operačním sále 24 hodin denně a pacienti je nazývají „bezbolestnými nástroji“. Během operace střeží každou minutu každého pacienta. Jsou to anesteziologové.

Liu Mengyu (Liou Meng-jü), 38 let, je anesteziolog známé nemocnice v Chongqingu (Čchung-čching). Jeho denní práce začíná od ranní schůze v 7:30. Příprava na anestezii musí být dokončena před vstupem pacienta na operační sál, proces přípravy trvá přibližně 30 minut. „U pacientů po kompletní anestezii může velmi kolísat dýchání, krevní tlak a srdeční rytmus. Anesteziolog musí používat různé vybavení a léky, aby kontroloval vitální funkce pacienta a zajistil plynulý průběh operace.“ To znamená, že anesteziolog musí být na operačním sálu a sledovat změny dat různých přístrojů během procesu operace. U operace anesteziolog obvykle vstupuje na operační sál jako první a odchází nejpozději. Liu Mengyu pracuje minimálně 10 hodin denně pod lampou bez stínu.

(Sve)