Xi Jinping předložil iniciativu globálního rozvoje

2021-09-24 09:25:01
Sdílej:

V noci na loňský Svátek středu podzimu byl čínský prezident Xi Jinping přítomen na posledním vysokém video-zasedání na téma 75. výročí založení OSN. O rok později, na letošní Svátek středu podzimu přednesl Xi Jinping projev na všeobecné debatě 76. Valného shromáždění OSN.

V tomto projevu s názvem „Upevnit důvěru, společně překonat současné obtíže a společně budovat krásnější svět“ prezident Xi předložil iniciativu globálního rozvoje, ve které vyzval k vytvoření společenství se společnou budoucností globálního rozvoje.

Xi Jinping: Odpovídáme na otázky doby, provádíme historická rozhodnutí

21. září byla v hlavním sídle OSN zahájena všeobecná debata 76. Valného shromáždění OSN. Více než 100 státních hlav a vysokých zástupců se ji zúčastnilo.

Budova hlavního sídla OSN, 21. září, 2021.

Budova hlavního sídla OSN, 21. září, 2021.

V září roku 2015 vysvětlil prezident Xi celkový plán na vytvoření společenství se společnou budoucností celého lidstva, když se účastnil všeobecné debaty 70. Valného shromáždění OSN. V září loňského roku prezident Xi předložil „čtyři inspirace“ stoleté epidemie.

Generální tajemník OSN António Guterres na zahajovacím ceremoniálu letošního Valného shromáždění poukázal na to, že svět je na okraji propasti, čelí bezprecedentním hrozbám a rozporům. „Svět se musí probudit,“ dodal.

António Guterres přednáší projev na zahajovacím ceremoniálu.

António Guterres přednáší projev na zahajovacím ceremoniálu.

O rok později se čínský prezident Xi Jinping prostřednictvím videa zúčastnil zasedání a opět na tomto nejvšeobecnějším, nejreprezentativnějším a nejautoritativnějším multilaterálním jevišti vyslal hlas Číny a předložil čínskou iniciativu.

Prezident Xi poukázal na to, že „nyní zuří po celém světě epidemie a lidské společenství už bylo hluboce změněno. Svět vstoupil do nového období nepokojů a turbulencí. Každý zodpovědný politik musí odpovědět na otázky doby a provést historická rozhodnutí s důvěrou, odvahou a zodpovědností.“

Předseda 76. Valného shromáždění OSN Abdulla Shahid předsedal zahajovacímu ceremoniálu.

Předseda 76. Valného shromáždění OSN Abdulla Shahid předsedal zahajovacímu ceremoniálu.

Iniciativa globálního rozvoje: Podpora globálního rozvoje do nové etapy

„Společný rozvoj je opravdový rozvoj, trvale udržitelný rozvoj je dobrý rozvoj“. Takto vysvětlil čínský prezident Xi Jinping rozvoj před 6 lety, když se účastnil všeobecné debaty 70. Valného shromáždění OSN. OSN v tom roce schválila „Program trvale udržitelného rozvoje do roku 2030“.

V důležitém projevu na všeobecné debatě dne 21. září letošního roku prezident Xi poukázal na to, že rozvoj je klíčem k realizaci štěstí lidí.

Tuto větu zmínil prezident Xi 6. července letošního roku na summitu vedoucích představitelů Komunistické strany Číny a světových politických stran. „Na cestě ke štěstí lidí nemůže chybět žádná země a žádný národ“. Zdůraznil, že „rozvoj je právo a zájem všech zemí, nikoli patent menšiny zemí“.

Vodní elektrárna Kandaji, kterou provozuje čínská společnost, je první vodní elektrárnou postavenou v Nigeru a byla zařazena do nigerského projektu „Stoletý plán“.

Vodní elektrárna Kandaji, kterou provozuje čínská společnost, je první vodní elektrárnou postavenou v Nigeru a byla zařazena do nigerského projektu „Stoletý plán“.

Ve svém projevu 21. září poukázal čínský prezident Xi Jinping na to, že „v situaci vážného dopadu epidemie bychom měli společně podporovat globální rozvoj do nové etapy rovnováhy, koordinace a inkluzivity“. Předložil šest iniciativ ohledně globálního rozvoje: trvání na prioritě rozvoje, trvání na vládě lidu, trvání na všeobecné výhodě a inkluzivity, trvání na inovační hnací síle, trvání na harmonickém soužití lidí a přírody a trvání na uskutečnění.

Při chemicko-průmyslové inspekci v tomto měsíci Xi Jinping poukázal na to, že uhelná energie je hlavní energetický zdroj naší země, ale energetické zdroje je třeba rozvíjet ekologickým a nízkouhlíkovým směrem, abychom dosáhli stanovených cílů ohledně vrcholu uhlíkových emisí a uhlíkové neutrality.

V projevu dne 21. září prezident Xi Jinping prohlásil, že Čína bude silně podporovat ekologický a nízkouhlíkový rozvoj energetických zdrojů rozvojových zemí, a nebude se podílet na nových projektech uhelné energie v zahraničí.

20. června 2021 byl připojen 100 MW projekt větrné energie Zhanatas, největší projekt větrné energie ve střední Asii, který spolu vybudovala Čína a Kazachstán, a v předstihu dosáhl plného výkonu při generování energie.

20. června 2021 byl připojen 100 MW projekt větrné energie Zhanatas, největší projekt větrné energie ve střední Asii, který spolu vybudovala Čína a Kazachstán, a v předstihu dosáhl plného výkonu při generování energie.

Koordinované zvýšení efektu ochrany životního prostředí a ekonomického rozvoje je otázkou, o které prezident Xi stále přemýšlí. V dubnu letošního roku na klimatickém summitu zdůraznil, že „ochrana životního prostředí je ochrana pracovní síly, zlepšení životního prostředí je rozvíjení pracovní síly, to je prostá pravda“.

„Čtyři nutnosti“ a „čtyři role“

Hlavní významy projevu prezidenta Xi z 21. září lze shrnout „čtyřmi nutnostmi“: musíme porazit epidemii, musíme obnovit ekonomiku, musíme posílit jednotu a musíme zdokonalit globální správu. To jsou silné odpovědi na otázky doby a správná historická rozhodnutí.

Prezident Xi se přes video účastní všeobecné debaty 76. Valného shromáždění OSN a přednesl projev.

Prezident Xi se přes video účastní všeobecné debaty 76. Valného shromáždění OSN a přednesl projev.

Prezident Xi v projevu zdůraznil, že Čína je vždy budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji, ochráncem mezinárodního řádu a dodavatelem produktů veřejného blaha. Tři ze zmíněných „čtyř rolí“ jsou už dobře známé, ale pokud jde o dodavatele produktů veřejného blaha, i to už Čína provádí dlouhou dobu.

„Pásmo a stezka“, tato velká iniciativa, která pochází z Číny, ale patří světu, je už dlouho nejoblíbenějším globálním produktem veřejného blaha, který poskytla Čína.

Od vypuknutí pandemie COVID-19 prezident Xi mnohokrát zopakoval, že je třeba učinit vakcínu globálním produktem veřejného blaha. Čínská strana doposud nabídla více než 100 zemím a mezinárodním organizacím téměř 1,2 miliardy dávek vakcín, což je nejvíce na světě. V projevu dne 21. září prezident Xi vážně uvedl, že Čína bude usilovat, aby do konce roku dodala zahraničním zemím celkem 2 miliardy dávek vakcín, a na základě daru 100 milionů amerických dolarů pro „Plán implementace vakcín proti COVID-19“ do konce letošního roku bezplatně daruje rozvojovým zemím 100 milionů dávek vakcín.

22. září 2021 byli místní obyvatelé v Banda Aceh v Indonésii očkováni čínskými vakcínami proti COVID-19.

22. září 2021 byli místní obyvatelé v Banda Aceh v Indonésii očkováni čínskými vakcínami proti COVID-19.

Proč přidal „novou roli“ „dodavatele produktů veřejného blaha“?

Na loňské všeobecné debatě Valného shromáždění OSN prezident Xi Jinping prohlásil: Velká země by se měla chovat jako velká země, měla by poskytovat více globálních produktů veřejného blaha a nést odpovědnost velké země.

(Sve)