„Snímek Země“

2021-09-24 14:46:28
Sdílej:

V roce 2014 darovala Čína Organizaci spojených národů (OSN) a sdílela s mezinárodním společenstvím 30metrové globální údaje o krajinném pokryvu ve verzi z let 2000 a 2010. Jedná se o první high-tech veřejný produkt, který Čína poskytla OSN.

Tato data, která mezinárodní společenství nazývá „povrchové snímky“, obsahují řadu datových informací, jako jsou informace o orné půdě, lesích, loukách a vodních útvarech po celém světě. „Snímek“ každých 10 let může účinně odrážet celkové změny v globálním využívání půdy a krajinných vzorcích a poskytovat podporu mezinárodnímu společenství při provádění hloubkového výzkumu globálních změn, provádění agendy udržitelného rozvoje a zlepšování globální správy. Hraje také důležitou roli v reakci lidstva na globální výzvy v oblasti zdrojů, životního prostředí a ekologie.

Dne 15. září 2020 u příležitosti 75. výročí založení OSN darovala Čína OSN údaje „Snímek Země“ ve verzi z roku 2020.

Jia