Koho vinit za krizi dodávky zemního plynu v Evropě?

2021-11-02 20:03:43
Sdílej:


. Zima se blíží a Evropa čelí energetické krizi.

Časopis Economist uvedl, že kvůli vysoké ceně zemního plynu, vzrostla od září velkoobchodní cena elektřiny v Německu a ve Francii o 36 % a 48 %. Evropská federace obchodní unie (ELUC) poukazuje na to, že téměř 3 miliony zaměstnanců EU nemají dostatek peněz na zaplacení tepla, a toto číslo stále roste. Mnoho evropských zemí má ohledně toho obavy, a zároveň to také poskytuje pro některá evropskámédia „záminku“ ke kritice jiné země.

Jako například německá média se domnívají, že Čína může podle současných obchodních smluv mezi čínskými podniky a americkými dodavatelskými vývozci „koupit všechen“ zkapalněný zemní plyn ze Spojených států. Britská média nereálně upozornila, že Čína je důvodem britské energetické krize. To je velmi směšné a bezmocné, jednoduše obviňovat jinou zemi za svoje problémy.

D.