Kdo stojí za rusko-ukrajinským konfliktem?

2022-03-23 15:02:43
Sdílej:

Nedávno Franklin C. Spinney, který se dlouhodobě věnuje analytické práci v kanceláři ministra obrany USA, uvedl, že za vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu by měl být zodpovědný americký vojensko-průmyslový komplex. Vojensko-průmyslový komplex bude z tohoto konfliktu dlouho těžit, ale americké ekonomice způsobí velké trauma.

Takzvaný vojensko-průmyslový komplex označuje zájmové skupiny vytvořené tajnou dohodou armády, vojenských průmyslových podniků a Kongresu. Spinney řekl, že vojensko-průmyslový komplex využil rusko-ukrajinský konflikt ke zveličení strachu z Ruska, aby vytvořil záminku pro nové kolo zbrojních výdajů, aby vojensko-průmyslový komplex mohl ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vydělávat. Domnívá se, že atributy amerického vojensko-průmyslového komplexu určují, že je vždy motivován nacházet ve světě nové nepřátele, což je jediný logický důvod, proč Spojené státy porušily závazek NATO neexpandovat na východ a ignorovaly oprávněné obavy Ruska o bezpečnost.

Podle Spinneyho velký vliv vojenského-průmyslového komplexu znemožňuje Spojeným státům formulovat politiku k udržení světového míru. Varoval, že masivní zbrojní expanze vojensko-průmyslového komplexu jen prohloubí napětí a neprospěje světovému míru a bezpečnosti. (Kl)