„Udržitelný“ poklad ZOH v Pekingu 2022 - udržitelný zelený rozvoj

2022-05-12 10:16:35
Sdílej:

Už je to nějaký čas, co v Pekingu skončily zimní olympijské hry a zimní paralympijské hry v roce 2022. Křišťálově čistý led a sníh se všude proměnily v rozkvetlé květiny, ale po zimních olympijských hrách zůstalo nespočet pokladů. Pojďme prozkoumat vzácné „udržitelné“ dědictví zimních olympijských her v Pekingu.

„(Zimní olympijské hry v Pekingu 2022) jsou první olympijské hry, které implementují agendu olympijských her 2020 (v celosvětovém měřítku). Poprvé v historii lidstva jsme integrovali koncept udržitelnosti do celého procesu podávání nabídky, plánování a pořádání olympijských her. To znamená, že počínaje našimi současnými olympijskými hrami musí mít budoucí olympijské hry koncept udržitelnosti,“ řekla paní Liu Xinping (Liou Sin-pching), ředitelka divize udržitelného rozvoje Organizačního výboru Zimních olympijských her v Pekingu 2022.

Na počátku příprav zimních olympijských her vzal organizační výbor zimních olympijských her „udržitelnost a budoucnost“ za vrcholný design a nejvyšší vizi a na základě toho zahájil zelené přípravy na zimní olympijské hry a položil základy pro zelený a udržitelný rozvoj po hrách. Před hrami provedl organizační výbor průzkum soutěžních areálů a okolního životního prostředí a během výstavby soutěžních ploch plně chránil ekosystém a biologickou rozmanitost. Nejen, že to v největší míře ochránilo místní ekologii, ale také to po soutěžích realizovalo cíle udržitelného rozvoje - „modřejší nebe, zelenější hory a čistší vody“.

Díky různým opatřením vycházejícím z místního přírodního prostředí, jako je zamezení plánování, místní ochrana, ochrana v blízkosti země, ochranné přemístění a další, byly ekologické zdroje v soutěžních oblastech a v okolí mimořádně účinně chráněny.

V soutěžní oblasti Yanqing (Jen-čching) zimních olympijských her bylo zřízeno celkem 5 místních ochranných oblastí pro rostliny o celkové rozloze téměř 22 hektarů. V přízemní ochranné komunitě pod horou v soutěžní oblasti bylo vhodně umístěno více než 11 tisíc rostlin. Dalších téměř 25 tisíc stromů bylo přesazeno do základny pro ochranu přemístěním v okresu Zhangshanying (Čang-šan-jing) a míra přežití přesáhla 90 %. Dá se říci, že každá rostlina v soutěžní oblasti, která by měla být chráněna, má k dispozici služby na míru.

Ornice je velmi cenným ekologickým zdrojem. Před výstavbou areálů v soutěžní oblasti Yanqing bylo ručně odklizeno téměř 82 tisíc metrů krychlových ornice, které byly všechny použity pro místní ekologickou obnovu.

„Naše (ochrana rostlin) začala v létě 2019, takže po skončení her už rostliny znovu vyrostly. Když půjdete na místo konání akcí letos v létě, možná nerozeznáte, které z nich byly v té době ovlivněny.“ Ředitelka Liu Xinping sebevědomě dodala: „Z pěti chráněných oblastí byla soutěžní oblast Yanqing před 1. květnem otevřena pro veřejnost. Můžete zde vyjet do hor lanovkou a vychutnat si scenérii bujných lesů.“

Většina míst pro soutěže ve sportech na sněhu pro zimní olympijské hry v Pekingu se nachází v horských lesích, které jsou velmi bohaté na druhy volně žijících živočichů. Stále lepší vegetační zdroje jim poskytují lepší životní prostředí a průchody pro divokou zvěř vedou přímo ke „dveřím“ zvířat. Výsledky detekce infračervenými kamerami v posledních letech ukázaly, že v okolí soutěžních oblastí se stále vyskytují volně žijící živočichové, jako jsou srnci a goralové.

Vegetace je také závislá na vodních zdrojích. Oblast zimních olympijských her zavedla přísný systém hospodaření s vodními zdroji. Prostřednictvím různých opatření, jako je záruka bezpečnosti dodávek pitné vody, čištění odpadních vod, recyklace netradičních vodních zdrojů a záruka bezpečnosti ochrany před povodněmi a dalších, bylo dosaženo udržitelného využívání vodních zdrojů během zimních olympijských her a bude to hrát dlouhodobou roli i nadále po soutěžích.

„Zelená“ je zářivá a prosperující barva. Zimní olympijské hry 2022 jsou příležitostí vytvořit „zelené“ soutěže a je to také začátek pro přijetí „zelené“ budoucnosti!

Jia