Bez jeho ochranné podpory by Tři hlavní třídy a sedm uliček byly dávno pryč

2022-06-30 20:17:31
Sdílej:

24. března 2021 vešel generální tajemník Xi Jinping (Si Ťin-pching), který prováděl inspekci ve Fuzhou (Fu-čou), do historické a kulturní čtvrti Tři hlavní třídy a sedm uliček a ve starém městě to vřelo. Xi Jinping zdůraznil, že je třeba chránit tradiční čtvrti, starobylé budovy a kulturní památky, což znamená zachovat historii a kontext města. Je třeba přistupovat ke starým budovám, starým domům a starým čtvrtím s láskou a úctou.

Tři hlavní třídy a sedm uliček mají více než 1100 let dlouhou historii. Zde je zachován vzor hlavních tříd, které zbyly z dynastií Tang (Tchang) a Song (Sung), a velké množství starověkých budov z dynastií Ming (Ming) a Qing (Čching). Generální tajemník Xi Jinping opatruje tuto starobylou část města přes 30 let.

V 80. letech 20. století, pod vlivem rozmachu městského rozvoje, čelily kdysi Tři hlavní třídy a sedm uliček nebezpečí zbourání. V té době, když Xi Jinping, který sloužil jako tajemník stranického výboru města Fuzhou, slyšel tuto zprávu, okamžitě dorazil na místo na kontrolu a uspořádal dvě schůzky na místě, aby si vyslechl názory lidí související s ochranou kulturních památek. Poté, co se Xi Jinping dozvěděl o situaci, učinil na schůzce konečné rozhodnutí: „Musíme chránit, obnovovat a využívat kulturní památky ve městě, které máme ve svých rukou, a to nejen proto, abychom zabránili jejich poškození, ale abychom je udělali ještě brilantnější a předali je dalším generacím.“

„Oprava trvala více než sto dní! Brzy poté byly opraveny a chráněny i další historické budovy ve Třech hlavních třídách a sedmi uličkách.“ Odborník na literaturu a historii z Fuzhou Li Houwei (Li Chou-wej) si i po mnoha letech stále živě pamatuje „záchrannou operaci“ kulturních památek a je generálnímu tajemníkovi Xi Jinpingovi vždy vděčný: „Bez jeho ochrany a podpory by Tři hlavní třídy a sedm uliček byly dávno pryč!“

Od „zachování“ k „žití“ uplynulo více než 30 let, dnešní Tři hlavní třídy a sedm uliček jsou plné nové vitality.

Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny generální tajemník Xi Jinping mnohokrát zkontroloval a prozkoumal staré městské domy a tradiční bloky po celé zemi a vydal důležité pokyny k ochraně a dědictví historického kontextu. Když navštívil Yongqingfang (Jung-čching-fang) v Guangzhou (Kuang-čou), zdůraznil, že „urbanistické plánování a výstavba musí přikládat velký význam historické a kulturní ochraně, ne toužit po rychlém úspěchu a nebourat rozsáhlé stavby“. Když vešel do Hutongů (Chu-tchung) v Pekingu, navrhl „sjednotit transformaci a modernizaci starého města s ochranou historických památek a zachováním historického kontextu“. Když vystoupal na starou městskou zeď v Pingyao (Pching-jao), požadoval „úctu k historii, kultuře a životnímu prostředí“… Generální tajemník Xi Jinping byl vždy plný hluboké náklonnosti k historii a kultuře, vždy přikládal velký význam ochraně starobylých ulic a starobylých měst a střežil kořeny národní kultury.

Jia