Vymanit se z chudoby svépomocí a díky podpoře

2020-06-12 08:34:38
Sdílej:

Autor: Nils Bergemann

 

 

Čína byla po dlouhou dobu chudá země. Pokud jde o příjem na obyvatele, je dnes stále rozvojovou zemí. Čína je však světovým šampionem v boji proti chudobě, v uplynulých 40 letech se prostřednictvím reforem a otevírání se světu vymanilo z chudoby 700 milionů Číňanů. Během tohoto období přispěla Čína více než 70 % ke snížení globální chudoby.

 

 

Čínské úspěchy jsou způsobeny bezprecedentním úsilím všech lidí a pozorností, kterou věnují svépomoci. Pro čínskou vládu je nutné zlikvidovat chudobu. V čínské Ústavě je jasně definováno právo lidí na existenci a rozvoj.

 

 

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v některých oblastech, k nedostatku potravin a obdělávatelné půdy a k neustálému růstu populace byl boj proti hladu a chudobě v Číně vždy sisyfofským úkolem, v němž v historii selhali i velcí císaři. Až do 20. století byla Čína stále považována za chudou zemi.

 

 

Po založení Čínské lidové republiky v roce 1949 Čína posílila své úsilí o likvidaci chudoby. Hospodářská reforma, která začala v roce 1978, byla intenzivně podporována. To je nyní také nejdůležitějším úkolem. Mezi lety 1981 a 1987 klesl podíl Číňanů žijících pod minimální životní úrovní z 53 % na jednu třetinu a v roce 2001 dál na 8 %.

 

 

Na cestě k prosperující společnosti je překážkou obrovský rozdíl v příjmech mezi městskými a venkovskými obyvateli. Hospodářský růst se po dlouhou dobu nedotkl mnoha lidí ve venkovských oblastech.

 

 

Daňová reforma a zrušení zemědělské daně v roce 2000 a v roce 2006 přinesly zemědělcům lepší právní ochranu a větší příjmy. Státní dotace pro zemědělce a vesnice zlepšily život na venkově. Zemědělci, kteří odešli za prací do měst, tam mohli snadněji najít práci a usadit se tam.

 

 

Kromě místních vládních úředníků jsou do odstraňování chudoby zapojeni i lidé, kteří jsou ochotni pomáhat druhým. Tyto projekty jsou zaměřeny na pomoc lidem při provádění svépomoci v rámci svých schopností se zaměřením na venkovské oblasti.

 

 

Nejprve je nutné analyzovat, co která konkrétní oblast nabízí, a co je třeba zlepšit. Stejně důležité jsou i dovednosti a znalosti, které mohou místní obyvatelé přinést nebo ovládnout. Například v krásné, ale odlehlé horské oblasti mohou lidé stavět silnice, hotely a restaurace a podle toho školit místní obyvatele.

 

 

Lidé, kteří se odstěhovali, nyní získávají inspiraci k návratu domů. Tito lidé obecně přijali vzdělání a jsou ochotni se učit, jsou ochotni se vrátit domů, tvrdě pracovat a investovat. Budou pracovat pro své sousedy a přinesou jim příležitosti k práci. Po úspěšném zmírnění chudoby bude mnoho z nich zvoleno do Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) nebo do jiných orgánů, kde mohou jménem svých domovských obyvatel předložit proveditelné návrhy.

 

 

Ať už umění pletení z bambusu v provincii Guizhou (Kuej-čou), výsadba hroznů v Tibetu, kurz pro ruční výrobu tažených nudlí v Gansu (Kan-su) nebo on-line prodej a elektronický obchod, to vše pomáhá lidem zbavit se chudoby. Čína doufá, že chudí lidé dokážou žít samostatně, a pracovat je lepší, než přímo distribuovat peníze a materiály.

 

 

Pokud v procesu zmírňování chudoby nelze rozvíjet zemědělství a cestovní ruch, nebo pokud jsou náklady na stavbu škol, nemocnic a silnic příliš vysoké, bude lidem doporučeno, aby se přestěhovali na jiná místa.

 

 

Čínské zmírňování chudoby se vyznačuje realismem, pragmatismem, přesností a disciplínou, jakož i odvahou k reformám a otevíráním nových způsobů. Čína postupně upravila své cíle v souladu se skutečnými výsledky, aby se přizpůsobila hospodářskému rozvoji v různých obdobích, a mobilizovala všechny potřebné zdroje k účinnému provádění těchto cílů.

 

 

Rozšíření zdravotního pojištění a starobního důchodu, i zlepšení venkovské infrastruktury podpořily zmírnění chudoby. Vláda také ví, že zmírňování chudoby může uspět pouze pokud se podaří potlačit korupci. Čína prostřednictvím nových vládních resortů úspěšně standardizovala a institucionalizovala opatření na zmírňování chudoby.