Čína vydala Plán na ochranu a obnovu životního prostředí na budoucích 15 let

2020-06-12 21:36:45
Sdílej:

Čínský výbor pro rozvoj a reformy, čínské ministerstvo přírodních zdrojů a další oddělení nedávno společně vydaly „Čínský generální plán velkých projektů na ochranu a obnovu celostátních důležitých ekologických systémů (2021-2035)“. V Plánu byly vyjasněny hlavní cíle ochrany a obnovy životního prostředí v Číně do roku 2035, a navrženo 9 důležitých projektů, jako je ochrana a obnova životního prostředí v ekologické bariérové oblasti na Qinghaisko-tibetské náhorní plošině. Dále si poslechněte podrobnější zprávy.

Tento Plán je první komplexní plán v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí po uspořádání 19. Sjezdu KS Číny. Šéf odboru zemědělského hospodářství při Čínském výboru pro rozvoj a reformy Wu Xiao (Wu Siao) řekl:
„Zřídili jsme hlavním projekty v ekologické bariérové oblasti na Qinghaisko-tibetské náhorní plošině, hlavní ekologické oblasti podél Žluté řeky (včetně ekologické bariéry na Sprašové náhorní plošině), hlavní ekologické oblasti podél řeky Jang-c' (včetně ekologické bariéry Chuan-Dian), lesní pás v severovýchodní Číně, pás proti poušti na severu, kopcovitý terén na jihu a pás na mořském břehu. Podle stavu přírodní ekologie a hlavních ekologických problémů všech zmíněných oblastí, jsme navrhli 9 velkých projektů, včetně plánů na ochranu a obnovu zmíněných sedmi oblastí a 2 jednotlivé projekty, jako jsou ochrana přírodních rezervací a divokých živočichů a podpůrný systém na ochranu a obnovu životního prostředí.“
Wu Xiao uvedl, že zmíněných 9 projektů na ochranu a obnovu životního prostředí v tomto Plánu následuje po původním projektu na řešení zdrojů písečné bouře v Pekingu a Tianjinu (Tchien-ťin), projektu ochranného lesa na severu Číny a dalších projektech, zároveň věnuje víc pozornosti celistvosti a systematičnosti. Řekl:
„Např. velký projekt na ochranu a obnovu životního prostředí hlavní ekologické oblasti podél řeky Jang-c' v podstatě zahrnuje úkoly, které v současnosti provádíme, jako jsou komplexní řízení skalní desertifikace, ochrana půdy a vody, ochrana přírodních lesů, zalesňování a zatravňování zemědělské půdy a další, ale je třeba řešit současné problémy zmíněných projektů prostřednictvím jednotného plánování, celkové ochrany, systematické obnovy, a komplexního řešení, aby se dosáhlo celkového zdokonalení funkcí služeb regionálního ekologického systému.“
Čína od roku 2013 zvyšovala úsilí v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí v celé zemi. Šéf odboru finančního plánování při čínském lesním a travním úřadu Yan Zhen (Jen Čen) informoval o tom, že v současnosti Čína každoročně zalesní plochu o rozloze přes 66,67 tisíc km2 a zatravní plochu o rozloze 33,33 tisíc km2, čímž stále obsazuje první místo na světě.
„Poté, co Čína zahájila reformy a otevírání se světu, se rozloha lesů v Číně zvýšila o 80 %, pokrytí lesy vzrostlo o 10 %. Pokud jde o ochranu a obnovu travních porostů, tak jsme zakázali pastvu na 800 tisících km2, provedli jsme také řadu projektů, jako je zalesňování a zatravňování více zemědělské půdy, a bylo vyřešeno více než 666,67 km2 stepí.“
Podle právě vydaného Plánu dosáhne do roku 2035 pokrytí lesy v Číně 26 %, kapacita lesů v Číně bude činit 21 miliard m3, rozloha přírodních lesů se udrží na úrovni 200 milionů ha, 60 % trávy bude pokryto komplexní vegetací; poměr ochranného mokřadu se zvýší na 60 %; rozloha komplexně řešené eroze půdy se zvýší o 56,4 milionů ha, více než 75 % písečné země, která může být řešena, bude řešena; více než 35 % přírodních pobřeží bude chráněno; přírodní rezervace hlavně ve formě národních parků budou tvořit přes 18 % rozlohy čínského území; a budou chráněni ohrožení volně žijící živočichové a jejich lokality.