Model „dvojitého cyklu“ poskytuje novou myšlenku pro čínský rozvoj

2020-06-19 16:16:54
Sdílej:

Čínské centrum pro mezinárodní hospodářskou výměnu uspořádalo 1. června fórum na internetu, které se zaměřilo na budoucí čínský hospodářský rozvoj. Mnoho odborníků se domnívá, že založení modelu dvojitého cyklu v tuzemsku a v zahraničí poskytne novou myšlenku pro současný čínský rozvoj. Pouze zajištění zaměstnanosti a záruka živobytí mohou uvolnit epidemií omezenou spotřební poptávku, která hraje základní roli v hospodářském rozvoji.

Náměstek vedoucího hospodářského výboru při Čínském lidovém politickém poradním shromáždění (ČLPPS) a místopředseda Státního hospodářského centra Yang Weimin (Jang Wej-min) na fóru poukázal na to, že světové hospodářství v současné době čelí velké depresi. Objem mezinárodního obchodu a investic rychle klesl. Mezinárodní finanční trh také trpí nestabilitou a mezinárodní výměna se zastavila. Budoucí rozvoj Číny bude probíhat v nestabilním a neurčitém světovém prostředí. V této situaci se dvojitý cyklus stane novou myšlenkou čínského rozvoje.

Yang Weimin řekl, že velký trh s 1,4 miliardy lidí v Číně nebyl plně mobilizován, takže mnoho vyráběných produktů hledá odbyt na mezinárodním trhu. V současné době je nutné vytvořit dvojitý cyklus v tuzemsku a v zahraničí. Je třeba provést průzkum a najít odpověď na otázku, jak nejen udržet mezinárodní cyklus, ale také otevřít systém domácího cyklu, aby se stal hlavní hnací silou hospodářského růstu Číny, a snížil závislost Číny na zahraničních zemích.

Člen ČLPPS, bývalý náměstek ředitele centra pro rozvoj a průzkum čínské Státní rady Wang Yiming (Wang I-ming) poukázal na to, že současné vnější prostředí se rychle mění a rostoucí domácí poptávka je důležitým opatřením pro účinnou reakci na vnější vlivy. Řekl, že pouze zajištění zaměstnanosti a záruka živobytí mohou uvolnit epidemií omezenou spotřební poptávku, která hraje základní roli v hospodářském rozvoji.

Wang Yiming uvedl, že v současné době je třeba stabilizovat stávající pracovní místa. Nyní, když počet objednávek zahraničního obchodu výrazně klesl, vzrostl tlak na mnoho společností na snižování počtu zaměstnanců, takže musíme pomáhat společnostem zahraničního obchodu rozšířit jejich kanály pro získávání objednávek, včetně změny od exportu na tuzemský prodej. Za druhé, je třeba aktivně vytvářet více nových pracovních míst, včetně podpory rozvoje a inovace nových forem zaměstnanosti a urychlení výstavby řady stavebních projektů, což může také vytvořit nová pracovní místa, včetně přilákání zemědělců. Kromě toho může vláda také nabídnout některá pracovní místa v oblasti veřejného blaha.

Čínská vláda stanovila, že v letošním roce vytvoří ve městech 9 milionů nových pracovních míst. Yang Weimin poukázal na to, že pokud bude roční příjem každého nově zaměstnaného člověka 50 tisíc yuanů, dosáhne roční příjem těchto lidí 450 miliard yuanů. Příjmy obyvatel obvykle činí asi 40 % HDP. Podle tohoto výpočtu dosáhne roční nárůst HDP v důsledku nové zaměstnanosti více než 1 bilion yuanů, což odpovídá více než jednomu procentnímu bodu z celkového HDP v loňském roce.

Yang Weimin uvedl, že zaměstnanost podpoří spotřebu, a pokud se bude spotřeba rozšiřovat, budou aktivní i ostatní odvětví.

Odborníci uvedli, že letošní fiskální politika bude aktivnější a měnová politika bude účinnější. Zástupce VSLZ, náměstek generálního tajemníka Státního hospodářského centra Han Yongwen (Chan Jung-wen) se domnívá, že lze říct, že letošní fiskální politika je nejsilnější v historii.

Han Yongwen uvedl, že v současné době musí být rozhodně sníženy obecné výdaje, proto bude přísně zakázáno zakládání nových budov. Pokud jde o národní fiskální příjmy, z analýzy vyplývá, že pokud se letos podaří dosáhnout nulového růstu nebo mírného zvýšení na základě nulového růstu, bude to docela dobré. Han Yongwen se domnívá, že letošní fiskální příjmy mohou zaznamenat negativní růst. Proto musí centrální vláda na základě tohoto předpokladu provést velké úpravy struktury výdajů, a výdaje, které nejsou naléhavé, by měly být sníženy o více než 50 %.

Odborníci uvedli, že dlouhodobý a dobrý trend čínské ekonomiky se nezměnil.